• Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Gjellan, Einar; Dotzler, Georg Noer; Stangeland, Ole Fredrik (Bachelor thesis, 2019)
   Semesteroppgaven tar for seg en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Formålet er å beregne en aksjekurs for selskapet basert på tilgjengelige kvalitative og kvantitative data. Avslutningsvis vil vi sammenligne ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Botnen, Frida; Lam, Helena; Myren, Vegard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å foreta analyser av Norwegian Air Shuttle ASA, for å deretter gjøre en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for semesteroppgaven er å finne verdien til Norwegian per ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Åsvang, Helene; Dalhaug, Casper; Iversen, Glenn Stian; Björklund, Eric Andreas Hole (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi verdsatt Norwegian ASA. Vi begynte med å finne ut diverse om Norwegian, som deres historie, deres mål og hva som har gjort de til det store selskapet de er i dag. Etter at vi hadde oversikt over ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Hermann, Guro Hennissen; Rambøl, Henrik Bryn; Ussvær, Jonas Moum (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å foreta både kontekstuelle, tallbaserte og strategiske analyser av selskapet for å kunne gjøre en verdivurdering av selskapet per 31.12.2021. Vi ser på de interne og eksterne faktorene som ...
  • Verdsettelse av Norwegian Property ASA 

   Lepland, Morten; Lund-Kristensen, Amund; Nilsen, Nicolás Fernando (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å beregne aksjeverdien til Norwegian Property per 31.12.2018. I verdivurderingen har det blitt benyttet forskjellige analyser innenfor strategi, regnskap og finans i et forsøk ...
  • Verdsettelse av NRC Group ASA 

   Wisløff, Aleksander; Grut, Vegard Aleksander; Strand, Thomas Vågø; Skjelstad, Erik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne semesteroppgaven tar for seg en verdivurdering av NRC Group ASA. Formålet med oppgaven er å beregne en aksjekurs ut ifra de kvalitative og kvantitative data som er tilgjengelig. Til slutt vil vi sammenligne beregnet ...
  • Verdsettelse av næringseiendom - Vurdering og anvendelse av ulike modeller 

   Bratsberg, Arne; Olaisen, Leif-Ove (Master thesis, 2011)
   Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvilke ulike verdivurderingsmodeller som brukes i det norske eiendomsmarkedet, samt også undersøke hvordan de ulike verdivurderingsmodellene ivaretar usikkerhet og risiko. ...
  • Verdsettelse av Ocean Yield ASA 

   Bertelsen, Olav Midtveit; Hilseth, Victoria Simonsen; Jacobsen, Haakon Reithaug; Kjelstad, Camilla (Bachelor thesis, 2019)
   I denne semesteroppgaven er det blitt foretatt en verdsettelse av Ocean Yield ASA. Formålet med denne verdsettelsen er å undersøke økonomiske forhold, og dermed se om selskapet er riktig priset i forhold til markedet, og ...
  • Verdsettelse av Orkla 

   Heibø, Sebastian Nordstrøm; Småge, Nicolai Aune; Sørensen, Johan Christoffer (Bachelor thesis, 2021)
   Vår oppgave er å finne verdien til Orkla ASA på tidspunktet 31.12.2019. Oppgaven er en bacheloroppgave i finansiell styring på NTNU Handelshøyskolen. Vi gjennomfører tre større analyser med noen delanalyser innad. Disse ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Bø, Øglend Amalie; Norum, Anne; Biering, Victoria (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er å finne verdien til Orkla ASA per 31.12.18. Oppgaven er skrevet som semesteroppgave til bachelorgraden i Økonomi og Administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen. For å besvare problemstillingen ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Garberg, Lars; Nymoen, Håvard; Rogers, Henrik; Simonsen, Lars A. Forsmo (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedpoenget med denne oppgaven er å verdsette Orkla ASA, som er et børsnotert selskap på Oslo Børs. Denne oppgaven er en semesteroppgave på bachelor i økonomi ved NTNU Handelshøyskolen, med finansiell styring som hovedprofil. ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Selmer, Charlotte Sverdrup; Valdersnes, Eline Gjerstad; Olsen, Marte Søberg; Gløersen, Mia Elisabeth; Libæk, Oda (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne oppgaven er å finne verdien til Orkla ASA per 31.12.20. Vår interesse for Orkla ASA og deres forretninger utgangspunktet for besvarelsen, og problemstillingen; “Hva er markedsverdien til Orkla ASA per. ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Jakobsen, Kristian; Jakobsen, Åsmund; Thuv, Jacob Svennevig (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å finne verdien på Orkla ASA per 31.12.2020. Oppgaven består i hovedsak av 3 analyser; en strategisk analyse, en regnskapsanalyse og en finansiell analyse. Den første delen av oppgaven ...
  • Verdsettelse av Protector Forsikring ASA 

   Myking, Eirik Kristoffer; Holstad, Rebecca Young; Hunt, Jesper Sebastian Schramm (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å estimere egenkapitalverdien og deretter den reelle aksjekursen til Protector Forsikring. Vi benytter en fundamental verdsettelse i form av kontantstrømsanalyse, og vurderer ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stølan, Ulrik Weidemann (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens formål var å verdsette det børsnoterte selskapet SalMar ASA. SalMar er et vellykket norsk selskap innen lakseoppdrett, som er ledende på verdensbasis. Oppgaven har kommet fram til en verdsettelse av selskapet per ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Bjørvik, Erik; Myklebust, Gro Anett; Tuflåt, Runar (Bachelor thesis, 2020)
   Vi har i denne semesteroppgaven gått dypere inn i SalMar ASA, for å foreta en vurdering av deres nåværende verdi. Formålet med denne oppgaven har dermed vært å komme med en verdivurdering av SalMar ASA, samt komme med en ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Vestre, Tobias; Evensen, Christoffer Bye; Tilseth, Martin Valnum (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne semesteroppgaven var å verdsette SalMar ASA, gjennom følgende problemstilling: Hva er SalMar ASA verdt? SalMar er blant de største oppdrettsselskapene i Norge, et land som er verdensledende innen ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Synnes, Joakim Husevåg; Kjølstad, Markus Aleksandersen; Lybæk, Vegard Ranum; Shakori, Ajaz Jallal (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgavens problemstilling er “Hva er verdien av SalMar ASA per 31.12.2021?”. For å besvare denne problemstillingen har vi benyttet oss av sekundærdata som er tilgjengelig i markedet. Årsrapporter, kvartalsrapporter, ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Grønning, T; Tande, Stian Lerøen; Hjelle, Johannes; Stangebye, Eivind Larsen (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2051-01-31
  • Verdsettelse av Salmon Evolution ASA 

   Olsen,Oliver Næss; Desjardins, Mathias Kveldsvik; Frydenberg, Jørgen Heuch (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne semesteroppgaven er å verdivurdere det norske oppdrettsselskapet Salmon Evolution. Problemstillingen vi ønsker å besvare er: “Hva er prisen på én Salmon Evolution ASA aksje per 31.12.2022?” For å besvare ...