• B diffusion in slag during slag refining for solar grade silicon 

   Zhang, Shuang (Master thesis, 2011)
   Mass transfer rate of B during slag refining has been investigated in the resistance tube furnace at temperature 1600 ºC and the mass transfer coefficients of B have been determined. The values of mass transfer coefficients ...
  • B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials 

   Garcia Lopez, Maria; Bønaa, Kaare; Ebbing, Marta; Eriksen, Erik Fink; Gjesdal, Clara Gram; Nygård, Ottar; Tell, Grethe S.; Ueland, Per Magne; Meyer, Haakon E (Journal article, 2017)
   Elevated plasma homocysteine levels are associated with increased risk of fractures in observational studies. However, it is unsettled whether homocysteine-lowering treatment affects fracture risk. The aim of this study ...
  • B-cation ordering and dielectric properties of relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3 

   Baazi, Jonas Said (Master thesis, 2013)
   Molten salt synthesis and solid state synthesis were used to make relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3,abbreviated PSN in most literature. Many studies have previously been conducted on this material to obtain so called ...
  • B2B Converter-Based Voltage Control for Isolated Induction Generator supplying Local Variable Loads 

   Borge, Sondre Drevdal (Master thesis, 2019)
   Dagens samfunn er i stor grad avhengig av å anvende elektrisk kraft til å operere en stor mengde utstyr og teknologier. Selv om dagens nett generelt sett er stabile og sammenkoblede så kan et isolert nett være nyttig for ...
  • B2B-influencer marketing 

   Tostrup, Marte; Ødegård, Guro Lovise Rennan (Master thesis, 2021)
   Studien omhandler fenomenet "influencer marketing", og hvordan dette oversettes til det industrielle markedet. Hensikten er å finne ut om det er mulig å lykkes med en influencer marketing strategi på bedriftsmarkedet, og ...
  • Bachelor Akustisk Kamera 

   Sæten, Henrik; Sesseng, Oskar (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven skal mulighetene knyttet til bruk av akustisk kamera i industrien undersøkes i sammenheng med bruk i tilstandsbasert vedlikehold.
  • Bachelor fra praksis i bedrift-feilsendinger 

   Eidsvig, Jens Erik (Bachelor thesis, 2020)
   Bring Ålesund er en terminal underlagt Posten Norge, en av de mest velkjente logistikkbedriftene i Norge. Som et ledd i utviklingen av sin service og kvalitet har Bring Åleseund blant annet pekt ut antall feilsendinger som ...
  • Bachelor opgaven 2020 Malakias Liebmann 

   Liebmann, Malakias (Bachelor thesis, 2020)
   Nu er det tid til at afslutte dette forløb på kunstakademiet som bachelor elev. Her på akademiet er jeg igennem de tre år jeg har været her, blevet klædt på til at anskue vores verden i forhold til geopolitiske, internationale ...
  • Bachelor oppgave i sykepleie om terapautisk allianse til dobbelt diagnose pasienter 

   Kristin Sedal Moe; Hege Skaugerud (Bachelor thesis, 2021)
   Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape en god terapeutisk relasjon til pasienter med sosial angst og alkoholproblemer? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet ...
  • Bachelor sykepleie 

   Kløve, Sara; Andersen, Kjærvik Idunn; Karlsen, Sina Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Pårørende er viktig for den terminale pasienten og de pårørende ønsker ofte å være der for pasienten den siste fasen av livet. Denne bacheloroppgaven tar for seg pårørende og opplevelsene de hadde i denne ...
  • Bachelor Thesis 

   Saltvik, Anna (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg hva den dominerende strategien for å oversette referanser til og navn på instutisjoner i Marekors fra norsk til engelsk er. Jeg har brukt Toury's three-phase methodology, og funnet at oversetteren ...
  • Bacheloroppgave 

   Sjåholm Rasmussen, Anne-Beate; Skjong Alstadsæter, Lene; Høgset, Randi Katrin (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med litteraturstudien er å undersøke hvorfor situasjonen med Covid-19-pandemien er annerledes enn ved svineinfluensa i 2009-2010, og tar utgangspunkt i smittespredning av A(H1N1) og SARS-CoV-2. Problemstillingen ...
  • Bacheloroppgave 

   Liv Maja Hustoft (Bachelor thesis, 2019)
   Innsamlede opplysninger viser gjenkjennelige faktorer fra Paloposki og Koskinens konklusjon. Vi kan se hvor hurtig oversetterne gjør strategiske skift, og hvordan normene de ønsker å oppfylle leder dem til å ta stilmessige ...
  • Bacheloroppgave 

   Tora Storesund Tremoen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne studien er å se på hvordan kroppsøvingslærer kan jobbe for å motivere elever i faget. Problemstillingen min er som følger: «Hvordan kan kroppsøvingslæreren motivere elever i kroppsøving?». Jeg har ...
  • Bacheloroppgave 

   Kvalheim, Sunniva; Naalsund, Rikke (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen: Hvordan kan Instagram påvirke kjøpsatferden til Nelly.coms kunder? Oppgaven tar utgangspunkt i teori om planlagt atferd av Icek Ajzen. Dette rammeverket ble tatt i ...
  • Bacheloroppgave 

   Marthe Emilie Skarsvåg (Bachelor thesis, 2019)
   Hvorfor fremstiller Lars Von Trier Joes seksuelle uavhengighet og frihet på den måten han gjør i Nymphomaniac? Vil filmen at vi skal dømme henne for så å gi oss en lærepenge? - En analyse i fem deler av Nymphomaniac Vol ...
  • Bacheloroppgave 

   Granheim, Ida (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Problemstilling: “Hvordan kan man som sykepleier møte de psykososiale behovene hos kreftpasienter som mottar palliativ behandling?” Hensikt: Hensikten er å belyse problemstillingen, og se på hvordan behovene ...
  • Bacheloroppgave 2018 Azure 

   Tandberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgradere IT-systemet for en fiktiv bedrift ved å ta i bruk funksjonalitet som Office 365 og Azure. Det blir benyttet ADFS til autentisering av brukerne, og WAP for kontakt med omverdenen. Det skal benyttes tilgjengelighetssett, ...
  • Bacheloroppgave Bygg 

   Nygård, Simen; Skilbrei, David; Isaksen, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne rapporten har vi sett på bæresystemet for en to etasjes boligblokk med et samlet BRA på rundt 500 m2. Oppgavens hovedhensikt er å definere et bæresystem for boligblokken hvor det er fokus på å finne en prisgunstig ...
  • Bacheloroppgave DRA2100 - Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? 

   Jansen, Sofie Aalstad (Bachelor thesis, 2020)
   Hvilken rolle har scenografen i den interaktive teaterforestillingen Lykkeland? I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i min praksis på Kultursenteret ISAK. I praksisen har jeg hatt rollen som scenografiassistent i ...