• B diffusion in slag during slag refining for solar grade silicon 

   Zhang, Shuang (Master thesis, 2011)
   Mass transfer rate of B during slag refining has been investigated in the resistance tube furnace at temperature 1600 ºC and the mass transfer coefficients of B have been determined. The values of mass transfer coefficients ...
  • B Vitamins and Hip Fracture: Secondary Analyses and Extended Follow-Up of Two Large Randomized Controlled Trials 

   Garcia Lopez, Maria; Bønaa, Kaare; Ebbing, Marta; Eriksen, Erik Fink; Gjesdal, Clara Gram; Nygård, Ottar; Tell, Grethe S.; Ueland, Per Magne; Meyer, Haakon E (Journal article, 2017)
   Elevated plasma homocysteine levels are associated with increased risk of fractures in observational studies. However, it is unsettled whether homocysteine-lowering treatment affects fracture risk. The aim of this study ...
  • B-cation ordering and dielectric properties of relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3 

   Baazi, Jonas Said (Master thesis, 2013)
   Molten salt synthesis and solid state synthesis were used to make relaxor ferroelectric Pb(Sc1/2Nb1/2)O3,abbreviated PSN in most literature. Many studies have previously been conducted on this material to obtain so called ...
  • B2B Converter-Based Voltage Control for Isolated Induction Generator supplying Local Variable Loads 

   Borge, Sondre Drevdal (Master thesis, 2019)
   Dagens samfunn er i stor grad avhengig av å anvende elektrisk kraft til å operere en stor mengde utstyr og teknologier. Selv om dagens nett generelt sett er stabile og sammenkoblede så kan et isolert nett være nyttig for ...
  • B2B-influencer marketing 

   Tostrup, Marte; Ødegård, Guro Lovise Rennan (Master thesis, 2021)
   Studien omhandler fenomenet "influencer marketing", og hvordan dette oversettes til det industrielle markedet. Hensikten er å finne ut om det er mulig å lykkes med en influencer marketing strategi på bedriftsmarkedet, og ...
  • BaBi2O6: A Promising n-Type Thermoelectric Oxide with the PbSb2O6 Crystal Structure 

   Spooner, Kieran; Ganose, Alex; Leung, Winnie; Buckeridge, John; Williamson, Benjamin; Palgrave, Robert; Scanlon, David (Journal article, 2021)
   Thermoelectric materials offer the possibility of enhanced energy efficiency due to waste heat scavenging. Based on their high-temperature stability and ease of synthesis, efficient oxide-based thermoelectrics remain a ...
  • Babyer Foretrekker Prososial Atferd Over Antisosial Atferd: en Litteraturanalyse 

   Lauglo, Maren (Bachelor thesis, 2022)
   Hamlin, Wynn og Bloom publiserte i 2007 en studie hvor de påviste en preferanse for prososial atferd hos barn nede i 6 måneders alder. I etterkant av denne studien har en rekke andre studier omkring sosial evaluering hos ...
  • Bachelor Akustisk Kamera 

   Sæten, Henrik; Sesseng, Oskar (Bachelor thesis, 2021)
  • Bachelor fra praksis i bedrift-feilsendinger 

   Eidsvig, Jens Erik (Bachelor thesis, 2020)
   Bring Ålesund er en terminal underlagt Posten Norge, en av de mest velkjente logistikkbedriftene i Norge. Som et ledd i utviklingen av sin service og kvalitet har Bring Åleseund blant annet pekt ut antall feilsendinger som ...
  • Bachelor opgaven 2020 Malakias Liebmann 

   Liebmann, Malakias (Bachelor thesis, 2020)
   Nu er det tid til at afslutte dette forløb på kunstakademiet som bachelor elev. Her på akademiet er jeg igennem de tre år jeg har været her, blevet klædt på til at anskue vores verden i forhold til geopolitiske, internationale ...
  • Bachelor Oppgave Fysioterapi Innenfor Palliativ Behandling 

   Gunnarsson, Brynjar Grooss; Johansen, Christoffer Borge (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Fysioterapi innenfor Palliasjon. Problemstilling: Hvordan påvirker fysioterapeutiske intervensjoner livskvalitet hos palliative kreftpasienter? Sammendrag av metode: En litteratur studie med et systematisk søk i ...
  • Bachelor oppgave i sykepleie om terapautisk allianse til dobbelt diagnose pasienter 

   Kristin Sedal Moe; Hege Skaugerud (Bachelor thesis, 2021)
   Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Problemstilling: Hvordan kan sykepleier skape en god terapeutisk relasjon til pasienter med sosial angst og alkoholproblemer? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet ...
  • Bachelor sykepleie 

   Kløve, Sara; Andersen, Kjærvik Idunn; Karlsen, Sina Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Introduksjon: Pårørende er viktig for den terminale pasienten og de pårørende ønsker ofte å være der for pasienten den siste fasen av livet. Denne bacheloroppgaven tar for seg pårørende og opplevelsene de hadde i denne ...
  • Bachelor theses in English Mrs.Dalloway; Female Role in Patriarchal England,War and its Tragedy June 2022 

   Martina Lindell (Bachelor thesis, 2022)
   In my paper I will argue how Virginia Woolf through her novel and through her characters is advocating about human rights;inequalities in English society, social inequalities regarding female role in society, but most ...
  • Bachelor Thesis 

   Saltvik, Anna (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg hva den dominerende strategien for å oversette referanser til og navn på instutisjoner i Marekors fra norsk til engelsk er. Jeg har brukt Toury's three-phase methodology, og funnet at oversetteren ...
  • bachelor thesis, 10130 

   Groven, Philippa (Bachelor thesis, 2022)
   abstract in paper
  • Bacheloraufgabe 

   Berg, Andrea Brandsås (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgaven undersøker hvilken positiv virkning bildene i boken «Heimat. Ein deutsches Familienalbum» av forfatteren Nora Krug har på boken og på læreprosessen, som er tesen undersøkelsen bygges på. Undersøkelsen ...
  • Bacheloroppgave 

   Sjåholm Rasmussen, Anne-Beate; Skjong Alstadsæter, Lene; Høgset, Randi Katrin (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med litteraturstudien er å undersøke hvorfor situasjonen med Covid-19-pandemien er annerledes enn ved svineinfluensa i 2009-2010, og tar utgangspunkt i smittespredning av A(H1N1) og SARS-CoV-2. Problemstillingen ...
  • Bacheloroppgave 

   Liv Maja Hustoft (Bachelor thesis, 2019)
   Innsamlede opplysninger viser gjenkjennelige faktorer fra Paloposki og Koskinens konklusjon. Vi kan se hvor hurtig oversetterne gjør strategiske skift, og hvordan normene de ønsker å oppfylle leder dem til å ta stilmessige ...