Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDutilleux, Guillaume
dc.contributor.authorMörlin, Joel
dc.date.accessioned2023-09-30T17:19:50Z
dc.date.available2023-09-30T17:19:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143674355:34478600
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3093273
dc.description.abstractMens teknologien utvikler seg i raskt tempo, reduseres arealkravene for store beregninger. Dette gjør det mulig for en tidligere omfattende operasjon, som for eksempel signalbehandling, å bli bærbar. Resultatet er en utvidning i effektiviteten og mulighetene innen feltet. Denne oppgaven presenterer en fortsettelse av det tideligere utforskende arbeidet på Sony Spresensen, med mål om å etablere et solid fundament for fremtidig arbeid og dokumentere plattformens potensial. Funnene inkluderer et system som fortsatt er under konstruksjon fem år etter utgivelse, og biblioteker som begrenser systemets potensial. Konsekvensene av at en mikrokontroller ikke klarer å etablere entusiasme hos brukerne blir diskutert, sammen med dokumentasjonen og utvikleropplevelsen som en helhet. Et komplett serielt grensesnitt blir konstruert som et fundament for fremtidig arbei, sammen med et system for bærbar generering av eksponentielle impulsresponser. Det presenterte arbeidet viser en plattform som er utrolig kapabelt til bærbar lydsignalbehandling men som til slutt blir skuffet av sine egne utviklere og manglende entusiasme hos kundene.
dc.description.abstractAs technology progresses at a rapid rate the size requirements for large computations diminish. This allows previously extensive operations such as audio signal processing to become portable, expanding efficiency and possibilities within the field. This report presents a continuation of the exploratory work performed on the Sony Spresense with the aim of establishing a solid foundation for future work and documenting the potential of the platform. Findings include a system still under construction five years after initial release and libraries restrictive to such an extent that they limit system potential. The consequences of a microcontrollers failure to establish a community is discussed together with the overall documentation and developer experience of the Spresense. A complete serial interface is constructed as a foundation for future work on the SDK platform together with a system for portable generation of exponential impulse responses. The presented work shows a platform immensely capable of portable audio signal processing that is ultimately let down by its own developers and failure to appeal to consumers.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleProgressing the exploration of portable impulse response using the Sony Spresense
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel