Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorZahl, Stian Toft
dc.contributor.authorWestgård, Ove Andreas
dc.contributor.authorNymark, Robert
dc.date.accessioned2015-09-28T11:16:21Z
dc.date.available2015-09-28T11:16:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302190
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler oljevernberedskapen langs kysten av Nordvestlandet, nærmere bestemt i området Måløy-Kristiansund. Hensikten med oppgaven er å undersøke kapasiteten på oljevernberedskapen i området. Dette er blitt gjennomført vha. case-studie der vi har rekonstruert de tidligere ulykkene «Arisan», «Full City» og «Exxon Valdez». Oppgaven omhandler også situasjonen for dagens oljevernberedskap nasjonalt, kommunalt og privat. Det er også sett nærmere på aktører og utstyr i det definerte området, hvor det også er tatt hensynm til deres respons- og mobiliseringstid. Vi har sett på forskjellige utfordringer knyttet til dagens oljevernberedskap, og disse står nærmere beskrevet i oppgaven.Ved større innblikk i dette vil vi kunne få en pekepinn på hvordan beredskapen i området håndterer de ulike scenarier som ble gjennomført. Det presiseres betydningen av gode meteorologiske og oseanografiske forhold, da dette kan utgjøre store begrensninger ved bruk av oljevernutstyr. Vi kom frem til at dagens statlige nødlossekapasitet i fartøysflåten er svært begrenset, da vi kun innehar to kystvaktskip med nødløsseutstyr. Ut ifra dette ble det konkludert med at den enkleste måten å begrense skadeomfanget på er å øke nødlossekapasiteten. Ulykken «Exxon Valdez» viser hvor omfattende en ulykke kan bli, og hvor avhengig vi er av internasjonal og privat bistand om en lignende ulykke inntreffer. Vi mener at viktigheten av forebygging vha. overvåking, TSS og god slepeberedskap ses på som en god løsning for å unngå ulykker i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectOljevernberedskapnb_NO
dc.subjectNordvestlandnb_NO
dc.titleOljevernberedskap langs kysten av Nordvestlandetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge