Show simple item record

dc.contributor.advisorPorathe, Thomas
dc.contributor.authorKaland, Thomas Colin Guo
dc.date.accessioned2021-09-14T16:49:12Z
dc.date.available2021-09-14T16:49:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:52603572:33482086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776810
dc.description.abstractI de siste årene har det vært flere brannhendelser ombord ro-ro-skip, en type bilferge. Konsekvensene av disse brannene kunne ha vært redusert dersom skipene hadde hatt et bedre system for håndtering av brann. Denne oppgaven utforsker hvordan brann er detektert ombord skip, og hvordan brannbekjempning er planlagt og utført med et fokus på øvre ledelse og situasjonsforståelse. Ut fra utforskningen finner man at et mer samlet system, et system som kombinerer informasjon fra andre relevante brannbekjempnings utstyr og systemer ombord, trengs ombord skip. Utforskningen tyder og på at et bærbart informasjonssystem kan effektivisere brannbekjempning og planlegging ved å spre informasjon til mannskap som ikke befinner seg på broen. Videre er flere prototyper av et slikt bærbart system testet. Testene viser flere mangler og forbedringspotensialer ved prototypene, men de viser også en veldig positiv holdning til konseptet fra skipsmannskap. Til slutt er flere tanker og anbefalinger delt rundt hva et samlet brannbekjempnings-informasjonssystem burde inneholde.
dc.description.abstractIn recent years, there has been a significant number of fires aboard ro-ro-ships, i.e. a type of vehicle ferry. The consequences of these fires could have been reduced had there been a better fire management system aboard. This thesis explores how fire is detected and firefighting is planned and executed, with a focus on upper command and situational awareness. The exploration shows that a more unified system, a system that combines information from relevant firefighting equipment and systems aboard and presents it to the user, is needed aboard ships. The research also shows that a portable fire management system might streamline firefighting planning by making information available to crews not situated on the bridge. Further, different prototypes of a portable fire management system are tested. The tests unveil several improvement potentials with the prototypes, but they also show a very positive attitude towards the concept from ship crew. In the end, several recommendations and thoughts on what such a unified firefighting system should contain is presented.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDen digitale brannsentralen, design av et brannslukking-ressurssenter for bruk i kritiske situasjoner ombord roroskip.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record