Show simple item record

dc.contributor.advisorFrostad, Pernb_NO
dc.contributor.authorAsbøll, Vera Strandnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:17Z
dc.date.created2014-10-24nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier758014nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270148
dc.description.abstractDenne oppgaven er rettet mot barnehagens arbeid med tidlig innsats og forebygging. Fokuset ligger på barn som viser tegn til atferdsproblemer og hvordan arbeidet med disse barna foregår i lys av fokuset på tidlig innsats og forebygging. Problemstillingen for oppgaven er: ”Hva vektlegger pedagogiske ledere i arbeidet med utfordrende atferd hos barn?” Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming hvor data er samlet inn gjennom tre semistrukturerte intervjuer. Utvalget består av tre pedagogiske ledere fra to forskjellige barnehager. Målet med intervjuene var å få innsikt i deltakernes tanker og erfaringer rundt temaet. I tillegg har jeg gjennom et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og en kommune i Sør-Trøndelag vært med på å utforme og få tilgang til en spørreundersøkelse. Den har jeg brukt til å støtte opp under enkelte av funnene fra intervjustudien. Det deltakerne la mest vekt på under intervjuene er reflektert i tre hovedkategorier i resultatdelen. Hovedkategoriene er barnehagens rolle i arbeidet med atferdsproblematikk, atferdsproblemer og samarbeid rundt barn med atferdsproblemer. Under hovedkategoriene har jeg drøftet to-tre underkategorier som reflekterer det de pedagogiske lederne vektla mer spesifikt. Resultatene viser at noe av det barnehagene legger størst vekt på i arbeid med atferdsproblematikk er relasjonsarbeid, observasjon og kartlegging, foreldresamarbeid og samarbeid med den pedagogisk-psykologiske tjenesten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleUtfordrende atferd i barnehagen: En kvalitativ intervjustudie av hva pedagogiske ledere vektlegger i arbeidet med utfordrende atferd hos barnnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record