Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Stein Eriknb_NO
dc.contributor.advisorBrantberg, Annenb_NO
dc.contributor.authorHansen, Tor Håkonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:20:04Z
dc.date.available2014-12-19T14:20:04Z
dc.date.created2014-05-08nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier716269nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/263945
dc.description.abstractFormål: Gjøre en retrospektiv analyse av pasienter med komplisert gastroschise behandlet ved St. Olavs Hospital i perioden 1988-2011, og sammenligne utfallet med tilsvarende data fra andre behandlingsinstanser. Metode: Gjennomgang av journaler tilhørende mor og barn. Data er analysert i SPSS. Resultat: 17 pasienter oppfylte kriteriene for inklusjon i analysen. Gjennomsnittlig diagnosetidspunkt var 20+6 (16+3 – 38+0) svangerskapsuker. Gjennomsnittlig tidspunkt for forløsning var 35+2 (29+5 – 38+0) uker. Primær lukning av bukveggsdefekten ble benyttet i 13 (76,5%) av tilfellene. Gjennomsnittlig tid på respirator i løpet av første sykehusopphold var 5,7 (1-16) døgn. Total tid på parenteral ernæring var i gjennomsnitt 61 døgn (2-375). Gjennomsnittlig varighet av første sykehusopphold var 82 (2-309) døgn. Fem (29,4%) av pasientene gjennomgikk uforutsette reoperasjoner. En av pasientene døde, og mortaliteten i pasientmaterialet er dermed 5,9%. Konklusjon: Behandlingen av komplisert gastroschise ved St. Olavs Hospital er minst like god som hos tilsvarende behandlingsinstanser internasjonalt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO
dc.titleKomplisert gastroschise – prenatal diagnostikk, behandling og postoperativt forløpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record