Show simple item record

dc.contributor.authorStedenfeldt, Mona
dc.contributor.authorKvarstein, Gunnvald
dc.contributor.authorSchjødt, Borrik
dc.contributor.authorJohansen, Aslak
dc.contributor.authorBerntsen, Anne Gina Schie
dc.contributor.authorBrautaset, Astrid
dc.contributor.authorHalsteinli, Vidar
dc.date.accessioned2020-01-23T12:59:19Z
dc.date.available2020-01-23T12:59:19Z
dc.date.created2019-07-19T12:27:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (9), .nb_NO
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2637659
dc.description.abstractBAKGRUNN Langvarige smerter er et utbredt helseproblem. De fire regionale tverrfaglige smertesentrene i Norge mottar årlig ca. 5 000 henvisninger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten. Et likeverdig tilbud tilsier at henvisninger bør vurderes likt. Formålet med studien var å evaluere grad av samsvar mellom smertesentrenes inntaksteam i vurdering av kvalitet på mottatte henvisninger og i vurdering av pasientenes rett til nødvending helsehjelp. MATERIALE OG METODE Hvert inntaksteam vurderte 40 henvisninger. De foretok «primærvurdering» av 10 ordinært mottatte henvisninger og «sekundærvurdering» av 30 henvisninger sendt ordinært til de øvrige sentrene. Hver henvisning ble kvalitets- og rettighetsvurdert ved hvert senter. Andel enighet og intraklassekorrelasjonskoeffisient (ICC) ble brukt for å vurdere samsvar mellom inntaksteamene. RESULTATER Kvaliteten på henvisningene ble vurdert som «ikke god» i 45 % av primærvurderingene og i 43 % av sekundærvurderingene. Samsvar mellom inntaksteamene varierte fra lavt (ICC = 0,19) til moderat (ICC = 0,74). Primærvurderingene og sekundærvurderingene ga begge 63 % av pasientene «rett til helsehjelp». Andel enighet var samlet sett 69 %, dvs. lavere enn det som regnes som «akseptabel enighet» (75 %). FORTOLKNING Studien viser at det er behov for strukturerte henvisninger, og at inntaksteamene i større grad bør samstemmes i vurderingene sine for å sikre et likeverdig tilbud på tvers av helseregionene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
dc.titleRettighetsvurdering og kvalitet på henvisninger - grad av samsvar mellom fire smertesentrenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.source.volume139nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningnb_NO
dc.source.issue9nb_NO
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.18.0396
dc.identifier.cristin1712077
dc.description.localcodeThis article will not be available due to copyright restrictions (c) 2019 by Norske Legeforening (Norwegian Medical Association)nb_NO
cristin.unitcode194,65,25,0
cristin.unitcode1920,26,0,0
cristin.unitcode1920,5,0,0
cristin.unitcode194,65,20,0
cristin.unitnameInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
cristin.unitnameSentral stab
cristin.unitnameKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
cristin.unitnameInstitutt for samfunnsmedisin og sykepleie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record