Nye registreringer

 • Access site complications after transfemoral aortic valve implantation - a comparison of Manta and ProGlide 

  Hoffman, Pavel; Al-Ani, Ahmed Ibrahim; von Lueder, Thomas Gero; Hoffman, Jenny; Majak, Peter; Hagen, Ove Andreas; Loose, Helga; Kløw, Nils-Einar; Opdahl, Anders (Journal article, 2018)
  Background: Despite decreasing sheath diameter, access site bleeding and vascular complications are still a major concern in transfemoral aortic valve implantation (TAVI), and may increase morbidity and even increase ...
 • Pooled analysis of WHO Surgical Safety Checklist use and mortality after emergency laparotomy 

  Thomas, Hannah S.; Weiser, Thomas G.; Drake, Thomas M.; Knight, Stephen R.; Fairfield, Cameron; Ademuyiwa, Adesoji O.; Lossius, William J; Havemann, Ingemar; Thorsen, Kenneth; Narvestad, Jon; Søreide, Kjetil; Wold, Trude Beate; Nymo, Linn Såve; Veen, Torhild; Kanani, Arezo; Styles, Kristian; Herikstad, Ragnar; Larsen, Johannes Wiik; Søreide, Jon Arne; Jensen, Elisabeth; Gran, Mads; Aahlin, Eirik Kjus; Gaarder, Christine; Monrad-Hansen, Peter Wiel; Næss, Pål Aksel; Lauzikas, Giedrius; Wiborg, Joachim; Holte, Silje; Augestad, Knut Magne; Banipal, Gurpreet Singh; Monteleone, Michela; Moe, Thomas Tetens; Schultz, Johannes Kurt; Bliksøen, Marte; Aguilera-Arevalo, Maria-Lorena; Alexander, Philip; Al-Saqqa, Sara W.; Borda-Luque, Giuliano; Costas-Chavarri, Ainhoa; Ntirenganya, Faustin; Fitzgerald, J. Edward; Fergusson, Stuart J.; Glasbey, James C.; Ingabire, J.C. Allen; Ismaïl, Lawani; Salem, Hosni Khairy; Kojo, Anyomih Theophilus Teddy; Lapitan, Mari Carmela; Lilford, Richard J.; Mihaljevic, Andre L. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Background The World Health Organization (WHO) Surgical Safety Checklist has fostered safe practice for 10 years, yet its place in emergency surgery has not been assessed on a global scale. The aim of this study was to ...
 • Hjerneslag i Norge 2015-16 - behandling og resultater 

  Varmdal, Torunn; Indredavik, Bent; Phan, Ailan; Fjærtoft, Hild (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  BAKGRUNN I Norge er hjerneslagbehandlingen desentralisert, og pasienter med hjerneslag blir behandlet ved 50 sykehus. Vi har kartlagt slagbehandlingen ved sykehusene og sammenstilt dette med data fra Norsk hjerneslagregister ...
 • Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente av covid-19-pandemien 

  Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig; Næss-Pleym, Lars E.; Dale, Jostein; Laugsand, Lars Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  BAKGRUNN Akuttmottaket i Trondheim har forberedt seg på storinnrykk av pasienter smittet med sars-CoV-2-virus. I en studie sammenlignet vi pasienter i akuttmottaket de første ukene av pandemien i Norge (uke 11 og uke 12) ...
 • Use of peripheral venous catheters in two Norwegian hospitals. 

  Høvik, Lise Husby; Gjeilo, Kari Hanne; Lydersen, Stian; Solligård, Erik; Damås, Jan Kristian; Gustad, Lise Tuset (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  BAKGRUNN De fleste pasienter ved norske sykehus får rutinemessig ett eller flere perifere venekatetre. Et perifert venekateter regnes som ufarlig, men kan gi lokal infeksjon, med blodstrømsinfeksjon og sepsis som følge. ...
 • Establishment of an in vivo rat model for chronic musculoskeletal implant infection 

  Witsø, Eivind; Hoang, Linh; Løseth, Kirsti; Bergh, Kåre (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Background The aim of the study was to establish an experimental chronic musculoskeletal infection model in vivo characterized by (a) a small bacterial inoculum, (b) no general or local signs of infection, (c) several ...
 • Vanndampbehandling versus stripping av vena saphena magna ved åreknuter 

  Næs, Anne-Katrine Lislegaard; Halsteinli, Vidar; Seternes, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  BAKGRUNN Bruk av ny teknologi kan medføre endring i pasientforløp og behandlingskostnader for helsevesenet. Formålet med denne studien var å sammenligne sykefravær og tid frem til gjenopptatt dagligdags aktivitet samt ...
 • Hjemmefødsler innebærer unødvendig risiko 

  Nordseth, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2019)
 • Fylkesvise forskjeller i forskrivning av klozapin 

  Schou, Morten Brix; Drange, Ole Kristian; Sæther, Sverre Georg (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  BAKGRUNN Nasjonale retningslinjer anbefaler å tilby klozapin til pasienter med schizofreni etter to mislykkede forsøk med andre antipsykotiske legemidler. En av hovedmålsettingene med innføringen av pakkeforløp i psykisk ...
 • En kvinne i 40-årene som brukte vanedannende legemidler i svært høye doser 

  Heldal, Anne Taraldsen; Aamo, Trond Oskar; Frost, Joachim (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  En kvinne i 40-årene fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser som viste seg å skape utfordringer i det videre behandlingsforløpet.
 • Content of endothelial progenitor cells in autologous stem cellgrafts predict survival after transplantation for multiplemyeloma 

  Blix, Egil Støre; Kildal, Anders Benjamin; Bertelsen, Eirin Listau; Waage, Anders; Myklebust, June; Kolstad, Arne; Husebekk, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  Multiple myeloma (MM) is considered an incurable B cell malignancy, although many patients can benefit from high-dose therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) as a first-line treatment. In non-Hodgkin ...
 • Implantasjon av hjertestartere ved St. Olavs hospital 2006–15 

  Nyman, Fred Mathias; Molaug, Ina Charlotte; Næss, Anne Marte; Espeland, Torvald; Loennechen, Jan Pål; Mjølstad, Ole Christian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  BAKGRUNN Implantasjon av hjertestarter (implantable cardioverter defibrillator, ICD) er etablert behandling hos pasienter med høy risiko for plutselig hjertedød. Studiens formål var å kartlegge pasientkarakteristika, ...
 • Kraftig stigning i kreatinkinase etter intensiv trening 

  Pedersen, Eskild Skov; Tengesdal, Sindre; Radtke, Maria; Langlo, Knut Asbjørn Rise (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  BAKGRUNN Treningsindusert rabdomyolyse er en stadig hyppigere årsak til innleggelse i sykehus og er mye omtalt i mediene. Den reelle forekomsten av tilstanden er ukjent. Vi ønsket å undersøke endring i kreatinkinase (CK) ...
 • Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie 

  Arnesen, Julie Synnøve; Strøm, Knut Henrik; Bønaa, Kaare Harald; Wiseth, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  BAKGRUNN Hjerteinfarkt med ST-elevasjon behandles med reperfusjon, enten med primær perkutan koronar intervensjon (PCI) eller med trombolytisk behandling. Behandlingsvalg avhenger av transporttid til nærmeste PCI-senter. ...
 • Health-related quality of life in transplant ineligible newly diagnosed multiple myeloma patients treated with either thalidomide or lenalidomide-based regimen until progression: a prospective, open-label, multicenter, randomized, phase 3 study 

  Nielsen, Lene Kongsgaard; Stege, Claudia; Lissenberg-Witte, Birgit I.; van der Holt, Bronno; Mellqvist, Ulf-Henrik; Salomo, Morten; Bos, Gerard; Levin, Mark-David; Visser-Wisselaar, Heleen; Hansson, Markus; van der Velden, Annette W.G.; Deenik, Wendy; Coenen, Juleon; Hinge, Maja; Klein, Saskia K.; Tanis, Bea C.; Szatkowski, Damian Lukasz; Brouwer, Rolf E.; Westerman, Matthijs; Leys, Rineke; Sinnige, Harm A.M.; Haukås, Einar; van der Hem, Klaas G.; Durian, Marc F.; Gimsing, Peter; van de Donk, Niels; Sonneveld, Pieter; Waage, Anders; Abildgaard, Niels; Zweegman, Sonja (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Data on the impact of long term treatment with immunomodulatory drugs (IMiD) on health-related quality of life (HRQoL) is limited. The HOVON-87/NMSG18 study was a randomized, phase 3 study in newly diagnosed transplant ...
 • An exploratory study examining the relationship between performance status and systemic inflammation frameworks and cytokine profiles in patients with advanced cancer 

  Dolan, Ross D.; Laird, Barry J.A.; Klepstad, Pål; Kaasa, Stein; Horgan, Paul G.; Paulsen, Ørnulf; McMillan, Donald C. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  The role of cytokines in the systemic inflammatory response (SIR) is now well established. This is in keeping with the role of the SIR in tumorigenesis, malignant spread, and the development of cachexia. However, the ...
 • Sikkerhet ved bruk av langtidsvirkende β₂-agonister ved astma 

  Solnør, Ludvik Saxhaug; Skeie, Øystein Stenerud; Spigset, Olav; Slørdal, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  BAKGRUNN Bruk av β-agonister til inhalasjon har siden introduksjonen for mer enn 50 år siden blitt assosiert med økt dødelighet. På 2000-tallet har bekymringene vært spesielt knyttet til langtidsvirkende β2-selektive ...
 • Lower Extremity Intermittent Negative Pressure for Intermittent Claudication. Follow-Up after 24 Weeks of Treatment 

  Hoel, Henrik; Pettersen, Erik Mulder; Høiseth, Lars Øivind; Mathiesen, Iacob; Seternes, Arne; Hisdal, Jonny (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background Treatment with lower extremity intermittent negative pressure (INP) of -40 mm Hg for one hour twice daily for 12 weeks, increases walking capacity in patients with intermittent claudication (IC). However, the ...
 • The management and clinical knowledge of headache disorders among general practitioners in Norway: a questionnaire survey 

  Kristoffersen, Espen Saxhaug; Faiz, Kashif Waqar; Hansen, Jakob Møller; Tronvik, Erling Andreas; Frich, Jan C; Lundqvist, Christofer; Winsvold, Bendik K S (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background General practitioners (GPs) diagnose and manage a majority of headache patients seeking health care. With the aim to understand the potential for clinical improvement and educational needs, we performed a study ...
 • Predicting the Emergence of Major Neurocognitive Disorder Within Three Months After a Stroke 

  Aamodt, Eva Birgitte; SCHELLHORN, TILL; Stage, Edwin; Sanjay, Apoorva Bharthur; Logan, Paige E.; Svaldi, Diana Otero; Apostolova, Liana G.; Saltvedt, Ingvild; Beyer, Mona Kristiansen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background: Neurocognitive disorder (NCD) is common after stroke, with major NCD appearing in about 10% of survivors of a first-ever stroke. We aimed to classify clinical- and imaging factors related to rapid development ...

Vis flere