Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amund
dc.contributor.authorHuso, Lars Andersen-Ranberg
dc.date.accessioned2019-10-26T14:05:23Z
dc.date.available2019-10-26T14:05:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624719
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler kapasiteter i fremdriftsplanlegging og ekvivalenttidsystemet i norske kontrakter for underjordsprosjekter. Det blir gjort rede for arbeidet med å danne en regresjonsmodell for aktiviteter i tunneldrift og verifisering av kapasiteter i ekvivalenttidsystem, ved bruk av mengder fra ukerapporter. Litteraturstudien omfattet de ulike arbeidsprosessene som foregår på stuff under driving i henhold til prosesskoden. Videre blir det norske regimet for tunnelarbeider omtalt. Regimet anses som særegent i internasjonal sammenheng. Der ekvivalenttidsystemet spiller en nøkkelrolle og benyttes for justering av frister og delfrister. Statistiske data i form av ukerapporter har blitt hentet inn fra Statens vegvesen for ulike prosjekter. Rapportene er hentet inn fra prosjekter med ulike entreprenører og karakter for å få et representativt utvalg av vegtunnelprosjekter som har blitt utført i Norge. Videre har det blitt hentet inn informasjon om nytt ekvivalenttidsystem i samarbeid med Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Datagrunnlaget har vært utgangspunkt for arbeidet med å forsøke å danne en lineær regresjonsmodell basert på utførte mengder og arbeidstider for entreprenørene. Regresjonsmodellen hadde til hensikt å benyttes for å fremskaffe kapasiteter fra prosjekter som videre kunne benyttes i arbeidet med å danne et ekvivalenttidsystem som er omforent blant byggherrer og entreprenører. Regresjonsmodellen viste seg teknisk vanskelig å danne og det ble derfor sett på andre ideer for å kunne verifisere ekvivalenttidene. Det ble derfor valgt å benytte de nye kapasitetene for å beregne arbeidstidsforbruket for utvalgte uker basert på ukerapporter og kapasiteter i nytt system. Resultatene viser at kapasitetene godtgjør entreprenør med en svært høy produktivitet. Det var likevel stor variasjon mellom de ulike prosjektene og det bør vurderes å justere enkelte av kapasitetene.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDrivetid for vegtunneler
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel