Show simple item record

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olav
dc.contributor.authorGuddal, Lene
dc.date.accessioned2019-09-11T08:15:13Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614686
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser på hvordan en innføring av samtidig prosjektering kan korte ned planleggingstiden ved infrastrukturprosjekter. Hensikten med oppgaven er å øke forståelse for hva som tar tid i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter, og hvordan en innføring av samtidig prosjektering kan redusere dette. Dette blir gjort ved å svare på problemstillingen: Hvordan kan innføring av samtidig prosjektering korte ned planleggingstiden ved infrastrukturprosjekter? Rapporten er en kvalitativ dybdestudie som fokuserer på forsinkelser i prosjekteringsprosessen. Den metodiske tilnærmingen bestod av tre steg: meningen med hver av stegene var å besvare forskerspørsmålene: 1. Hva er samtidig prosjektering? 2. Hvilke kilder til forsinkelser finnes i prosjekteringen av infrastrukturprosjekter? 3. Hvordan kan samtidig prosjektering føre til raskere planlegging av infrastrukturprosjekter? Hovedtrekkene innenfor samtidig prosjektering inkluderer: overlapp av prosjektering og produksjon, tverrfaglig samarbeid, integrering av kunder og beslutningstaker og fokus på å overholde frister. Dybdeintervjuene, som ble gjennomført i forbindelse med casestudien, avdekker fem kilder til forsinkelser i prosjekteringen: - Lange beslutningstider - Mangel på samlokalisering - Endringer i forutsetningene - Tidspress fra andre prosjekter - Bruk av dataverktøy Forebygging av kildene til forsinkelse gir forbedret evne til å overholde frister, noe som er en av de største fordelene med samtidig prosjektering.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelseen
dc.titleSamtidig prosjektering for infrastruktur - Innføring av ny metodikk som kan senke samlet planleggingstid ved infrastrukturprosjekternb_NO
dc.title.alternativeConcurrent engineering for infrastructure - Introduction of new methology that can lower total planning time of infrastructur projectsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber83
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for bygg- og miljøteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record