Show simple item record

dc.contributor.advisorRannver Rafnsson, Magnus
dc.contributor.authorSanden, Torbjørn
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:17Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610493
dc.description.abstractEn kompositt er et materiale som er sammensatt av to ulike materialer. Glassfiber er en type kompositt der glassfibre er omsluttet av et plastmateriale. Spenningen overføres fra plastmateriale til glassfibrene, og materiale tåler mer spenning enn plastmaterialet alene, samtidig som det er blitt mer elastisk enn glassfibrene. Denne oppgaven fokuserer på testingen av 3 ulike glassfiberplater. Ulikheten i platene ligger i tilpasninger av fibrene hva angår orientering, mengde og lengde. Dette er viktige faktorer med tanke på hvor mye spenning en glassfiberplate kan tåle. Hensikten er å bidra til videre utvikling av fiberarmert kompositt slik at dette kan benyttes som byggemateriale. Glassfiberplatene var produsert på forhånd og ble kuttet til strekkstaver med ulikt tverrsnitt etter en standard. Disse skulle så strekktestes for å kartlegge strekkfastheten til materialet. Gjennom strekktesting erfarte en at større tverrsnitt må til for at kontinuerlige fibre skal utnytte sin fulle kapasitet. Videre kunne testingens resultater indikere at høyt fiberinnhold er nøkkelen til høyere styrke og at platen med en andel kontinuerlige fibre ordnet i 45/45 kan ta opp mer spenning enn de to platene som hadde mindre andel av dette. Selv om en plate hadde 10 prosentpoeng mer fiberinnhold enn platen med kontinuerlige fibre var det stor forskjell i strekkfasthet: Større andel kontinuerlige fibre med orientering 45/45 tåler mer spenning i strekk enn kortere tilfeldig orienterte fibre.
dc.description.abstractA composite is a material that consists of two or more different materials. Fiberglass is a composite where fibers of glass are covered by a plastic material. Stress are transferred from the plastic material to the fibers, and so this material can withstand more stress than the plastic alone while it is more elastic than the glass alone. This thesis deal with 3 different plates of fiberglass. The difference between them are fiber-orientation, -amount and -length. These are important factors what tensile strength concerns. The purpose of this thesis is to contribute to development of fiber-armed composites so that it can be used as a building material. The plates of fiberglass was made in advance and were cut to strain samples following a standard. They were tested to understand the tensile strength of the different plates. Through testing it was experienced that larger cross section was needed for the fibers to reach its potential. Results from testing indicated that higher percentage of fiber meant higher tensile strength. It was also learned that the plate with continuous fibres with 45/45 orientation were stronger than the other two with less continuous fibres. Even tough a plate had 10 percentage points more than the plate with continuous fibres, there was a difference in tensile strength: Higher amount of continuous fibres oriented 45/45 results in higher tensile strength than the plate(s) with shorter, discontinuous fibres.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTesting av fiberforsterket kompositt som byggemateriale
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record