Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSelberg, Arne Mathias
dc.contributor.authorLervik, Robert Halse
dc.contributor.authorLarsen, Håvard
dc.contributor.authorKeiseraas, Matias
dc.date.accessioned2019-08-23T14:11:12Z
dc.date.available2019-08-23T14:11:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610490
dc.description.abstractBacheloroppgaven omhandler klassifisering av en eksisterende bru, Eidet bru. Klassifiseringen baserer seg på laster, lastoppsett og kombinasjoner etter Statens Vegvesens (SVV) Håndbok R412 \textit{``Bruklassifisering''} \cite{r412}, og dimensjonering av stålplatebærerne og betongdekket etter Eurokodene for stål og betong. Oppgaven skal sammenligne resultater av klassifiseringen opp mot tidligere klassifisering utført av Norconsult. Tidligere beregninger er utført på grunnlag av SVVs Håndbøker samt statiske beregninger utført i Robot. I tillegg baserer oppgaven seg i stor grad på bruken av FEM-Design som analyse og dimensjoneringsprogram. Resultatene som fremkom av håndberegning stemte i veldig stor grad opp mot beregningene utført av FEM-Design, både for betongdekket og stålplatebærerne. Norconsult hadde kun kontrollert stålplatebærerne da dekket var unntatt kravet om kontroll \cite{r412}. Resultatene hadde litt avvik men dette skyldtes forskjeller i beregningsgrunnlag og antagelser for det meste. Alle kritiske snitt holdt for bruksklasse Bk 10/50 og det ble konkludert med at brua har tilstrekkelig kapasitet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns the classification of an existing bridge, with the name "Eidet bridge". The classification, with regard to load setup and load combinations, is done according to the handbooks given by the Norwegian Public Road Administration. What concerns the dimensioning of the steel deck girders and the concrete slab, has been done according to the Eurocodes. A part of the task is to compare the results of the classification with the previous classfification done by Norconsult. Former calculations have been done on the basis of the Norwegian Public Road Administrations, while the statics has been calculated in ''Robot''. The task is also largely based on the use of ''FEM-Design'' as an analytic program. The results from the calculations by hand complied greatly with the results from FEM-Design, both for the steel deck girders and the concrete slab. Norconsult has not calculated the slab, due to a exemption \cite{r412}. There are a little deviation between the results and Norconsult, but thats mostly due to differences in calculation basis and assumptions made. All the calculations show that the bridge has sufficient capacity relative to Use Class Bk 10/50.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKlassifisering av eksisterende bru i henhold til Eurokode
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel