Show simple item record

dc.contributor.advisorOwren, Brynjulfnb_NO
dc.contributor.advisorKværnø, Annenb_NO
dc.contributor.authorKaarby, Martinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:58:52Z
dc.date.available2014-12-19T13:58:52Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier426898nb_NO
dc.identifierntnudaim:3439nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/258843
dc.description.abstractÅ skape realistiske simuleringer av et ECG-signal på en datamaskin kan være til stor nytte når man ønsker å forstå sammenhengen mellom det observerte ECG-signalet og hjertets tilstand. For å kunne få en realistisk simulering trengs en god matematisk modell. En populær modell ble utviklet av Winslow et al. i 1999, kalt Winslow-modellen. Denne modellenbestår av et sett av 31 ordinære differesialligninger som beskriver de elektrokjemiske reaksonene som skjer i en hjertecelle. Av erfaring vet man at kall til dette systemet er en tung operasjon for en datamaskin, slik at effektiviteten til enløser avhenger stort sett kun av antall slike kall. Før å øke effektiviteten er det derfor viktig å begrense dette tallet.Studerer vi løsningen av Winslow-modellen litt nærmere, ser vi at den begynner med en trasient fase hvor eksplisitte løsere vanligvis er billigere enn implisitte. Ideen er derfor å starte med en eksplisitt løser, og senere bytte over til implisitt, når den transiente fasen er over og problemet blir for stivt for den eksplisitte løseren. Denne tilnærmingen har vist seg å kunne minke antall kall til Winslow-modellen med rundt 25%, samtidig som at nøyaktigheten i løsningen er bevart.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for matematiske fagnb_NO
dc.subjectntnudaim:3439no_NO
dc.subjectSIF3 fysikk og matematikkno_NO
dc.subjectIndustriell matematikkno_NO
dc.titleKombinasjonen av eksplisitt og implisitt løser for simulering av den elektriske aktiviteten i hjertet.nb_NO
dc.title.alternativeUsing a Combination of an Explicit and Implicit Solver for the Numerical Simulation of Electrical Activity in the Heart.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fagnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record