Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorSkatvedt, Ola
dc.date.accessioned2018-09-06T14:01:09Z
dc.date.available2018-09-06T14:01:09Z
dc.date.created2018-06-07
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18672
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561314
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig artikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse hvordan modellen ble opprettet. Artikkelen skal være en mer presis og komprimert beskrivelse av arbeidet. I vedlegg inkluderes bilder og annet som ikke fikk plass selve oppgaveteksten. På grunn av nullvekstmålet for personbiltrafikken i byene er det viktig med gode transportmodelleringsverktøy for å undersøke virkningen av ulike tiltak og prosjekt. I dag brukes den regionale transportmodellen (RTM) som hovedverktøy for transportmodellering i byområder. RTM har mangler for modellering av kollektivtransport, noe som gjør at analyser for byområder ofte kan bli noe upresise, da kollektiv er en viktig del av transportbildet. STRATMOD er en relativt ny transportmodell utviklet av Urbanet Analyse som tar sikte på å inkludere flere forklaringsfaktorer for kollektivtransporten, for å gi et riktigere bilde av utviklingen her. I denne studien er det laget en STRATMOD-modell for Trondheim, og denne er brukt for å undersøke hhv. metrobussprosjektet og analysene i Byutredningene, for å se om modellen vil vise andre resultater enn RTM. Videre diskuteres den potensielle nytten av STRATMOD, og om modellen bør benyttes i større grad til analyser i byområder fremover. Det teoretiske grunnlaget i oppgaven er funnet gjennom et litteraturstudie, der det er fokusert på transportmodellering i byområder og hva som påvirker etterspørselen etter kollektivtransport. Videre er det benyttet modellering som metode, og Trondheim er benyttet som caseområde. Denne studien viser at det kan være et større potensiale i metrobussprosjektet enn det RTM viser. RTM gir ingen store endringer i etterspørselen etter kollektivtransport når det innføres metrobuss i Trondheim. Når en antar en reduksjon i forsinkelser og andre kvalitative faktorer som følge av den nye rutestrukturen viser STRATMOD at det kan være potensial for økning av kollektivbruken i Trondheim mellom 5% og 8% på relativt kort sikt. RTM kan per i dag ikke belyse disse endringene. Videre diskuteres hvilke fordeler og ulemper det er ved bruk av STRATMOD. Modellen kan være meget nyttig for analyser i by der de kvalitative faktorene for kollektivtransport forventes endret, men at modellen har en god del usikkerhet knyttet til etterspørselsberegninger. Disse usikkerhetene kommer av at modellen beregner etterspørsel med bruk av elastisiteter, og at disse er lite undersøkt og vanskelig å fastslå.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleSTRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record