Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Inge
dc.contributor.advisorLerfald, Bjørn Ove
dc.contributor.authorRobertsen, Jonas Olai
dc.date.accessioned2018-08-30T14:00:48Z
dc.date.available2018-08-30T14:00:48Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19287
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560136
dc.description.abstractOverskuddsmasser fra norske vegbyggingsprosjekt blir ofte brukt i landfyllinger, eller deponert i fjorder, som følge av at de ikke er av tilstrekkelig kvalitet. Samtidig transporteres steinmaterialer fra brudd til byggeprosjektet, og bidrar til økte \SI{}{CO_2}-utslipp. Lang og tung transport bidrar også til nedbrytningen av det eksisterende vegnettet. Vegbyggingsprosjektene tar i bruk store mengder stein. Ettersom stein er en ikke-fornybar ressurs, er det ønskelig å utnytte overskuddsmassene på en optimal måte. Denne oppgaven undersøker bruk av svakt tilslag i deler av graderingen i varmblandede asfaltdekker. Dersom det viser seg mulig å utnytte svakt tilslag på denne måten, kan følgene være en større utnyttelse av overskuddsmasser på en høyverdig måte. Dette kan gi reduserte byggekostnader og mindre miljøpåvirkning i fremtidige vegbyggingsprosjekter. Los Angeles-verdi, kulemølleverdi og flisighetsindeks har blitt målt på tilslaget. Prall- og Wheel Track-testen ble utført for å måle egenskapene til asfaltblandingene med tanke på piggdekkslitasje og permanente deformasjoner. Resultatet fra Prall-testen viser relativt store forskjeller i motstandsdyktighet mot piggdekkslitasje mellom blandingene. Svakt materiale i 100 \% av tilslaget resulterte i 48 \% økt slitasje, i forhold til 100 \% slitesterkt tilslag. Svakt tilslag i 0/8-fraksjonen resulterte samtidig i en slitasje som var svært lik prøvene av \SI{100}{\%} sterkt tilslag. Denne blandingen tilfredstilte også krav til Prall-verdi satt av Statens Vegvesen, for ÅDT 10 000 og lavere. Resultatet fra Wheel Track-testen var 11-12 \% spordybde for alle prøver, i forhold til prøvetykkelsen. Dette indikerer at det kunne vært mulig å benytte det svake materialet i 100 \% av tilslaget i et bindlag.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Veg
dc.titleBruk av svakt tilslag i asfaltdekker
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record