Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogstie, Johnnb_NO
dc.contributor.authorÅnestad, Maritnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:39:35Z
dc.date.available2014-12-19T13:39:35Z
dc.date.created2013-05-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier621994nb_NO
dc.identifierntnudaim:5804nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/253155
dc.description.abstractNorske myndigheter har som mål å bruke IKT til å forbedre og effektivisere offetlig forvaltning. Dette målet gjelder også helsesektoren. I de siste årene har det vært et økende fokus på gevinstrealisering i offentlige IKT-prosjekter for å sikre at planlagte gevinster ved systemene blir realisert. E-resept er et system som binder sammen IT-system hos ulike aktører brukt i reseptarbeid i Norge. Systemet skal gi legene bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk, bedre kommunikasjon mellom ulike aktører, bedre og mer effektive kontroll- og oppgjørsrutiner og bedre service og legemiddelbruk for pasienter. Denne oppgaven undersøker arbeidet med gevinstrealisering i innføringen av elektroniske resepter i Norge. I løpet av prosjektet er det utarbeidet to gevinstrealiseringsplaner. Denne oppgaven er en kvalitativ, empirisk og fortolkende sammenligning av allmennlegers opplevelse av innføringsprosessen i forhold til gevinstarbeidet som var planlagt. Det er utført åtte intervju med fem allmennleger i tillegg til observasjon på et legekontor. Denne oppgaven utfyller \gls{hdir}s arbeid med evalueringen av e-resept ved å fokusere på ikke-kvantifiserte gevinster. Innføringen av e-resept kan kalles vellykket. Vektleggingen av et driftssikkert og stabilt system i gevinsrealiseringsplanene oppleves fulgt opp. Av tiltak i gevinstrealiseringsdokumentene som ikke fullt ut er fulgt- opp er informasjonsarbeidet og vektleggingen av et godt brukergrensesnitt. Arbeidet med endring av rutiner er vektlagt i gevinstrealiseringsdokumentene, men for de intervjuede legene er dette ukjent. Gevinstplanene i prosjektet involverte representanter for de ulike brukerne av systemet. Planene fanget opp de fleste relevante risikoene og tiltakene. I innføringsprosessen har ikke alle tiltak blitt fulgt opp. Oppgaven viser at kvalitative studier kan bidra i evalueringen av gevinstrealiseringen ved å belyse hvilke gevister som oppleves relevante for aktørene ved innføringen og bruken av systemet. Disse gevinstene er ikke nødvendigvis fanget opp av mer kvantitative effektmålinger.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO
dc.titleGevinstrealisering i offentlig sektor: En kvalitativ, empirisk studie av innføringen av e-reseptnb_NO
dc.title.alternativeBenefits Realization in Public Sector: A Qualitative, Empirical Study of the Implementation of Electronic Prescriptionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber164nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel