Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEggen, Per-Odd
dc.contributor.authorDalfest, Marianne Øvervatn
dc.date.accessioned2018-06-21T14:00:33Z
dc.date.available2018-06-21T14:00:33Z
dc.date.created2018-04-26
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502561
dc.description.abstractI denne studien har prøver tre kjemilærere ga til elevene sine gjennom ett skoleår blitt samlet inn. Det har blitt gjennomført en dokumentanalyse av prøvene for å svare på forskningsspørsmålet «På skriftlige prøver i Kjemi 1, hva kjennetegner kompetansene som vektlegges mest i vurderingen?» ved å se nærmere på hvordan to ulike kompetansemål som omfatter ulike typer kompetanse kommer til syne på prøvene. En forenklet versjon av Blooms taksonomi har blitt benyttet for å analysere prøveoppgavene. I tillegg har det blitt gjennomført intervju med lærerne om deres vurderingspraksiser. Lærerne fortalte at de skriftlige prøvene er hovedgrunnlaget for standpunktkarakterene elevene får i faget. Funnene viser at kompetansemålet som er lett å teste ved skriftlige prøver testes mer enn det andre kompetansemålet, og at kompetansen som testes mer har mer å si for standpunktkarakteren til elevene enn annen kompetanse. Et annet funn er at kompetansemålet som er nyttig for å bestå skriftlig eksamen i Kjemi 2 vektlegges mer på skriftlige prøver i Kjemi 1 enn kompetansemålet som er viktig for fremtiden ifølge styringsdokumenter som Ludvigsenrapportene og lovverk. I tillegg er det ikke funnet noen nødvendig sammenheng mellom kompetansen elevene vurderes i på de skriftlige prøvene og kompetansen lærerne ønsker at elevene skal sitte igjen med etter endt kjemiopplæring.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og kjemi
dc.titleVurdering i Kjemi 1 - Kompetansen som testes på skriftlige prøver i lys av fremtidens kompetansebehov
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel