• AI & Interactive Art 

   Eik, Terje; Sæter, Stein-Are; Espenakk, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Interactive art is an art form that emerges between the installation and the audience. With the advent of computer-based interactivity in the 1990s, interactive art has become increasingly popular, with programmable machines ...
  • Byggordboka - en digitalisert fagordbok 

   Nedregård, Vidar Marek; Noem, Niklas; Rindal, Øystein Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
   Dette dokumentet beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU Ålesund. Oppgaven var formulert på et overordnet nivå av Bygg21. Oppgaven var å utvikle en web-basert ...
  • Konkurranse som driver for læring - erfaringer fra et emne i dataingeniørstudiet. 

   Karlsen, Anniken; Bye, Robin Trulssen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen sammenligner to konkurranser i emnet Systemutvikling og modellering på bachelorutdanningen i data ved Høgskolen i Ålesund. Den første konkurransen handler om å utvikle en nettbutikkløsning for en lokal ...
  • The Optimal Train Reference - A Simplified ERTMS Data Analysis 

   Abbas, Sarmad Saeed (Bachelor thesis, 2020)
   Den optimale togreferansen - en forenklet ERTMS-dataanalyse er en bacheloroppgave utført av en student innen ingeniørfag - data. Prosjektet var gitt av Abraham Mosy, en senior ingeniør i Bane NOR, som er et statlig selskap ...