Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olav
dc.contributor.authorNtirandekura, Jules-Alfred
dc.date.accessioned2017-09-01T14:00:41Z
dc.date.available2017-09-01T14:00:41Z
dc.date.created2017-05-09
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16048
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452854
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som tittel «effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter». Det er allment kjent at veiprosjekter i Norge vanligvis tar lang tid fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. Tidligere har det blitt gjennomført flere forskningsstudier, og flere rapporter angående temaet effektivisering i planlegging er blitt publisert. I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvorfor planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse av veiprosjekter vanligvis tar lang tid sett fra en prosjektleders stå sted. Til slutt vises det noen tiltak som kan iverksettes av prosjektleder for å kunne få en mer effektiv planlegging og gjennomføring av veiprosjekter. Fire forskningsspørsmål har vært sentrale i forbindelse med dette arbeidet: 1. Hva er de største utfordringene for prosjektledere for vegprosjekter i Norge (Statens vegvesen og kommuner)? 2. Hva er forskjellen mellom prosjektledelse for vegprosjekter i Statens vegvesen og kommuner? 3. Hvilken struktur for prosjektorganisering passer best for vegprosjekter? 4. Hva kjennetegner de prosjektene som har vært raskt utført i forhold til planlagt tid? Metoden som er brukt for å samle inn informasjon til masteroppgaven er intervju av prosjektledere, artikler og tidligere forskningsstudier. Kombinert med teorien om prosjektledelse, har jeg besvarte forskningsspørsmålene listet over. Kapitlene som omhandler drøfting, resultater, konklusjon og anbefalinger er hver delt i to. Den ene delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på Statens vegvesen mens den andre delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på veiprosjekter i kommune. Det viser seg at det er forskjellige utfordringer for prosjektledelse i Statens vegvesen og i kommuner. I Statens vegvesen er planprosessen for lang, slik at dette utgjør det største hinderet for effektiv veibygging. I kommunene, har man stort sett mindre prosjekter, som er veldig sårbare for uforutsette hendelser. Prosjektlederne i kommunene må derfor planlegge bedre (mer detaljert) for å få mer effektivitet i sine prosjekter. I vegvesen har man ofte store prosjektorganisasjoner. Derfor er det viktig å ta hensyn til kunnskap, prestasjon og personlighet ved valg av prosjektledere. Dette vil være med på å effektivisere prosjektledelse for veiprosjekter i Statens vegvesen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleEffektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel