Show simple item record

dc.contributor.advisorVidem, Vibeke
dc.contributor.advisorPleym, Hilde
dc.contributor.authorEnger, Tone Bull
dc.date.accessioned2017-03-31T13:23:57Z
dc.date.available2017-03-31T13:23:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2250-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436511
dc.description.abstractRisikofaktorer for kort- og langtidskomplikasjoner etter åpen hjertekirurgi hos voksne Informasjon om forskjeller i signalveier relatert til inflammasjon (betennelse) og/eller endret sirkulasjon kan bidra i å identifisere pasienter med økt risiko for komplikasjoner etter hjerteoperasjon. Vi studerte sammenhengen mellom genetiske variasjoner og risikoen for økt væskeoppsamling under og etter operasjonen. En genetisk risikoskår viste at risikoen for væskeoverskudd økte lineært med antall genetiske risikovarianter. Samtidig analyse av fem markører (stoffer) i blod tilknyttet ulike potensielle årsaksmekanismer bedret evnen til å forutsi risikoen for akutt nyresvikt etter operasjonen. Våre funn understreker hvordan komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi ofte kan være sammensatte og skyldes flere faktorer. I mange tilfeller er det vanskelig å forutsi utfallet etter operasjonen ut fra tradisjonelle kliniske risikofaktorer. Den underliggende sårbarheten kan ha sammenheng med endret organfunksjon og/eller redusert reservekapasitet som kan fanges opp med markører i form av genetiske variasjoner eller stoffer i blod. Markørene kan avspeile en økt risiko for komplikasjoner uavhengig av tradisjonelle kliniske risikofaktorer. Ulike årsakssammenhenger kan være forskjellig vektet fra pasient til pasient, og derfor er det viktig å ta hensyn til mange faktorer samtidig når man skal vurdere pasientens totale risiko før operasjonen. Vi fant at kort- og langtidsdødeligheten etter hjerteoperasjon har holdt seg uendret fra år 2000 til 2014, til tross for at hjertekirurgiske pasienter gjennomgår stadig mer kompliserte inngrep og i økende grad har flere preoperative risikofaktorer. Totalt sett hadde pasientene sammenliknbar overlevelse med den norske befolkningen de første syv årene etter operasjonen. Deretter falt overlevelsen gradvis. Nærmere analyse viste at overlevelsen til enkelte pasientgrupper var lavere enn den forventede levealderen ut ifra kjønn og alder. Dette gjaldt yngre pasienter, kvinner og pasienter som gjennomgikk andre inngrep enn bypassoperasjon. Metodikk: Studiene har tatt utgangspunkt i pasienter som gjennomgikk åpen hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital, Trondheim mellom 2000-2014. Studiene som ser på genetiske variasjoner og markører i blod er basert på data fra omtrent 1000 pasienter som ble operert i årene 2008-2010. Logistisk regresjon ble brukt til å studere sammenhengen mellom genetiske risikofaktorer og nivå av ulike stoffer i blod med risikoen for henholdsvis et væskeoverskudd og akutt nyresvikt etter operasjonen. Langtidsoverlevelse og -dødelighet ble fulgt opp hos ca. 8,500 voksne pasienter operert mellom 2000 og 2014. Data om død frem til 31.12.2014 ble utlevert fra Dødsårsaksregisteret. Observert langtidsoverlevelse og -dødelighet ble sammenliknet med data fra den generelle norske befolkningen, matchet på kjønn, alder og kalenderår.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:89
dc.relation.haspartPaper 1: Enger, Tone Bull; Pleym, Hilde; Stenseth, Roar; Wahba, Alexander; Videm, Vibeke. Genetic and clinical risk factors for fluid overload following open-heart surgery. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2014 ;Volum 58.(5) s. 539-548 http://dx.doi.org/10.1111/aas.12310nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Enger, Tone Bull; Pleym, Hilde; Stenseth, Roar; Greiff, Guri; Wahba, Alexander; Videm, Vibeke. A Preoperative Multimarker Approach to Evaluate Acute Kidney Injury After Cardiac Surgery.. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2016 http://dx.doi.org/10.1053/j.jvca.2016.10.005 © 2016. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/nb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Enger, Tone Bull; Pleym, Hilde; Stenseth, Roar; Greiff, Guri; Wahba, Alexander; Videm, Vibeke. Reduced Long-Term Relative Survival in Females and Younger Adults Undergoing Cardiac Surgery: A Prospective Cohort Study. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(9) s. e0163754 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0163754 - This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)nb_NO
dc.titleRisk factors for short- and long-term complications following adult cardiac surgerynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record