• "Med mobilen i lomma": pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

   Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...
  • The effects of performance appraisal in the Norwegian municipal health services: a case study 

   Vasset, Frøydis Perny; Marnburg, Einar; Furunes, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction Previous research in performance appraisal (PA) indicates that variation exists in learning and job motivation from performance appraisal between occupational groups. This research evaluates the potential ...
  • Tilhørighet til arbeidsplassen: en komparativ studie av tyske og norske sykehusleger i Norge 

   Kirchhoff, Ralf (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   ORGANIZATIONAL COMMITMENT. A COMPARATIVE STUDY OF GERMAN AND NORWEGIAN HOSPITAL PHYSICIANS IN NORWAY The article analyses whether German physicians in Norway are any less organizationally committed to Norwegian hospitals ...
  • Organizational approaches to collaboration in vocational rehabilitation - an international literature review 

   Andersson, Johanna; Ahlgren, Bengt; Axelsson, Susanna Bihari; Eriksson, Andrea; Axelsson, Runo (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction Collaboration between welfare organizations is an important strategy for integrating different health and welfare services. This article reports a review of the international literature on vocational ...
  • Situational factors in focus group studies: a systematic review 

   Orvik, Arne F.; Larun, Lillebeth; Berland, Astrid Karin; Ringsberg, Karin C. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The aim of this study was to see how contextual factors are expressed, used, and analyzed in data collected in focus group discussions (FGDs). The study includes an assessment of how the methodological reporting of contextual ...
  • Perceived humiliation during admission to a psychiatric emergency service and its relation to socio-demography and psychopathology 

   Svindseth, Marit Følsvik; Nøttestad, Jim Aage; Dahl, Alv A (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Background There is a lack of empirical studies of patients’ level of humiliation during the hospital admission process and its implications for the clinical setting. We wanted to explore associations between self-rated ...
  • The meaning of ethically charged encounters and their possible influence on professional identity in Norwegian public health nursing: A phenomenological hermeneutic study 

   Dahl, Berit Misund; Clancy, Anne; Andrews, Therese Marie (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Background In today's health care, new health reforms focus on market values and demands of efficiency influence health workers' professional practice. Norwegian public health nurses work mainly with healthy populations, ...
  • Formal caregivers’ perceptions of quality of care for older people: associating factors 

   From, Ingrid; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Johansson, Inger Signe (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background Despite the growing number of studies concerning quality of care for older people, there is a lack of studies depicting factors associated with good quality of care from the formal caregivers’ perspective. The ...
  • Barn og ungdom som pårørende 

   Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...
  • Kommunikasjon med den kreftsyke pasienten 

   Hummelvoll, Marika Moseng; Jønland, Andrea Midtbø (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Årlig rammes et stort antall mennesker av kreftsykdom i Norge. Så mange som 175.000 nordmenn ble diagnostisert med en eller annen kreftsykdom i 2011. At så mange personer rammes stiller utfordrende krav til ...
  • Sammen går vi døden i møte 

   Molnes, Sven Inge (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   In 2011 it was reported 29,907 people with a cancer diagnosis, and despite the fact that survival numbers increase, it is still a significant number of people who die of cancer every year. The process of dying and death ...
  • Hvordan erfarer hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase sine smerter? 

   Ekroll, Sandra; Dalhus, Silje Skjelten (Bachelor thesis, 2015)
   I Løpet av de siste 10 årene har det vært en stor økning i personer som mottar hjelp i sitt hjem. Mange av de som mottar hjelp er pasienter med kreft, noen av disse er pasienter som ikke kan helbredes. En av de utfordringene ...
  • Når mamma eller pappa er syk i tankene sine : barns opplevelser fra å vokse opp med en psykisk syk mor eller far 

   Greve, Ina Killingrød (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn for tema: Norsk lov pålegger helsepersonell å bidra til å dekke det behovet for informasjon og oppfølging mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Likevel blir ...
  • Ungdom som pårørende 

   Skjelbostad, Sigrid; Lianes, Simone (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Vi vil i litteraturstudien belyse hvordan ungdom mestrer en hverdag som er preget av å ha en forelder som er kreftsyk. Ved den nye lovendringen om barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten fra 2010, mener vi dette ...
  • Barn og foreldres erfaringer når et barn blir nydiagnostisert med diabetes mellitus type 

   Olsen, Lillian Wangberg; Hagen, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I Norge har 28 000 nordmenn diabetes, deriblant får 300 barn årlig denne diagnosen i Norge. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes, noe som gjør at det bør bli økt fokus på sykdommen. Hensikt: ...
  • Mesring, livskvalitet og mening i hverdagen hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose 

   Johansen, Bianca (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten for studien er å belyse hvordan pasienter med amyotrofisk lateral sklerose mestrer utfordringene som følger med denne sykdommen, slik at de klarer å opprettholde livskvalitet og oppleve mening i ...
  • Barn og ungdom som pårørende til en kreftsyk forelder 

   Brunstad, Iselin; Kolvik, Nora Toftnes (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse barn og ungdoms erfaringer ved å ha en kreftsyk forelder som er under behandling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi ...
  • Ektefeller til personer med demens 

   Flø, Caroline; Hatløy, Hanne (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn lever i dag med demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det flere som får demens. Over 30 000 av disse personene bor hjemme og de fleste ...
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder 

   Brudevoll, Astrid Eiken; Abrahamsen, Iselin Seljeseth (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan kommunikasjon og informasjon kan bidra til økt mestring hos barn i alderen 6-12 år, som er pårørende til kreftsyk forelder. I tillegg til å få mer ...
  • "Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier" 

   Klungsøyr, Iselin Stenersen (Bachelor thesis, 2015)
   Tittel: ”Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier" Bakgrunn for tema: Kreft rammer alle aldersgrupper, men risikoen øker med alderen. Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter ...