Now showing items 1-20 of 1201

  • ALS og livskvalitet 

   Jørstad, Jøran; Iversen, Harald Skanke; Tollefsrud, Magnus (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag/abstrakt Bakgrunn: I 2018 var det en prevelans på omtrent 400 personer i Norge med sykdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). Det er en uhelbredelig sykdom som fører til gradvis funksjonssvikt. ALS er en ...
  • Mestring ved nylig diagnostisert brystkreft 

   Sveum, Heidi Hulen; El morabet Nørstebø, Sara (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: I Norge er den mest forekommende kreftformen hos kvinner, brystkreft og stadig flere kvinner blir diagnostisert uten en sikker årsak til hvorfor. Det er derfor viktig at sykepleiere har kunnskap om diagnosen, ...
  • Hvordan kan sykepleiere bidra til mestring ved angst og depresjon hos pasienter med kols? 

   Gulbrandsen, Marthe Skaug; Gjelstad, Catharina; Flatland, Martine Beate Søby (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon: Kols er forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom, det er en utbredt og aktuell sykdom. Pasienter med kols finnes overalt uavhengig av helsesektoren en jobber i. Pasienter med kols kan ofte oppleve en ...
  • Nyutdannede sykepleieres opplevelser rundt det å foreta kliniske vurderinger på sengepost. 

   Sandbakken, Stine Rebekka; Lundstadsveen, Marie; Langedok, Caroline Hegna (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Bakgrunnen består av fire ulike deler, hvor vi skal beskrive den nyutdannede sykepleieren på somatisk sengepost, utfordringer, og pasientsikkerhet, sykepleieprosessen og yrkesetikk, og kunnskapsbasert praksis. Hensikt: ...
  • Hva er sykepleierens rolle og funksjon i et tverrfaglig samarbeid under rehabilitering av slagpasienter? 

   Nanang, Winifred,Badam (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: I Norge rammes ca. 12000 mennesker av hjerneslag hvert år. Hjerneslag pasienter trenger en helhetlig og bred tilnærming for å ivareta og møte sine behov i sine behandlingsforløp. Kunnskap om rehabilitering ble ...
  • Hvordan kan sykepleieren forebygge underernæring hos cancerpasienter som opplever cytostatikaindusert kvalme? 

   Bergum, Elin Hveding; Myrvold, Martine Svellet; Olstad, Ragnhild; Vestli, Marte Mari (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Et kjent fenomen er at kreftbehandlingen i seg selv er assosiert med utfordringer tilknyttet underernæring, der cytostatikaindusert kvalme blir en forsterkende faktor. I møte med disse cancerpasientene har ...
  • Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos eldre hjemmeboende? 

   Meling, Elise; Mørch, Giselia Thon; Norheim, Kine Brøderud (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Sepsis skyldes en kraftig immunrespons på̊ at bakterier og mikroorganismer kommer over i blodbanen. Reaksjonen kan bli livstruende dersom det oppstår svikt i vitale organfunksjoner som videre kan føre til septisk ...
  • Hvordan kan sykepleiere forebygge at unge voksne pasienter i institusjon tar selvmord? 

   Slaaen, Ane; Nyhus, Eline; Sletner, Malin Louise (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Tittel: Hvordan kan sykepleiere forebygge at unge voksne pasienter i institusjon tar selvmord? Dato: 20.mai 2022 Forfattere: Ane Slaaen, Eline Nyhus, Malin Louise Sletner Veileder: Siri Ødegaard Fossum ...
  • Hvordan kan sykepleier fremme seksualitet hos menn med hjerte- og karsykdommer? 

   Mehrsai, Atbin (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon: Seksualitet er viktig for god helse. Det fremkommer at menn med hjerte- og karsykdommer i stor grad er preget av seksuell dysfunksjon. Til tross for dette er det liten evidens for at deres seksualitet ivaretas ...
  • Fremming av søvn og redusering av fatigue ved multippel sklerose 

   Tambe, Daniel Ebai; Salvanes, Frida Amalie; Neubauer, Inga; Amini, Marco (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Fatigue og søvnforstyrrelser er to vanlige symptomer som preger pasienter med MS. Disse to symptomene påvirker hverandre og har stor innvirkning på pasientens livskvalitet. Det er viktig for sykepleiere som jobber ...
  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med bruk av skåringsverktøy for å identifisere forverring hos pasienter på sengepost? 

   Hammer, Borghild; Vestengen, Hege (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Helsemyndighetene i Norge anbefaler bruk av National Early Warning Score (NEWS) for tidlig oppdagelse av forverret tilstand hos pasienten. Skåringsverktøyet har blitt en stor del av arbeidsdagen til sykepleiere, ...
  • Forebygging av tvang i demensomsorgen 

   Anne Marit Innhaug Stampen; Maiken Fosshaugen (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Forebygging av tvang i demensomsorgen Dato: 20.05.22 Forfattere: Anne Marit Innhaug Stampen Maiken Fosshaugen Veileder: Anne Marit Åslund Stikkord/nøkkelord Sykepleier, demens, ...
  • Hvordan kan sykepleiere bidra til at palliative kreftpasienter opplever verdighet i hjemmet i livets siste fase? 

   Ekle, Helene; Juland, Hanna; Myrhaug, Live Sveen (Bachelor thesis, 2022)
   Introduksjon/Bakgrunn: Forekomsten av kreft øker, og mange kreftpasienter ønsker å tilbringe den siste tiden hjemme. Økningen i antall kreftpasienter stiller krav til kommunehelsetjenestens sykepleiere, som må tilrettelegge ...
  • Forebygge antibiotikabruk ved UVI hos eldre 

   Johansen, Heidi; Iman, Tina Aasen (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Urinveisinfeksjon (UVI) er den hyppigste komplikasjonen hos eldre ved opphold i sykehjem. Mistanke om UVI er en av de vanligste årsakene til forskrivning av antibiotika. Bruk av permanent blærekateter øker ...
  • Sykepleierens etiske dilemmaer ved palliativ behandling 

   Berle, Eirin Flotten; Aasen, Ingvild Sønsteli; Møllerstuen, Maylén Melbø; Sønsteli, Renate (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Ved palliativ behandling kan det oppstå ulike etiske dilemmaer som sykepleier møter i arbeidshverdagen. Sykepleieren må stadig omstille seg og arbeide effektivt, dette gjør at det fort kan oppstå avvik eller ...
  • Unngå blodsukkersurfing med livsstilsendringer 

   Naustdal, Vilde Marie (Bachelor thesis, 2022)
   SAMMENDRAG Date: 20.05.22 Tittel: Unngå blodsukkersurfing med livsstilsendring - Diabetes mellitus type 2 ...
  • Hvordan kan sykepleieren bidra til å avdekke tidlig tegn på sepsisutvikling hos gamle pasienter på sykehjem? 

   Arntzen, Martine Andrea; Paulsrud, Bernt (Bachelor thesis, 2022)
   SAMMENDRAG Tittel: Hvordan kan sykepleieren bidra til å avdekke tidlige tegn på sepsisutvikling hos gamle pasienter på sykehjem? Forfattere: Martine Andrea Arntzen og Bernt Paulsrud Veileder:Anne Sofie Dammerud ...
  • Tiltak og Identifisering av sepsis - I akuttmottak og legevakt 

   Fossen, Mai Elen (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Sepsis er en alvorlig reaksjon utløst av en ubalansert vertsrespons på en infeksjon. I Norge har ca. fem til seks prosent av alle pasienter i sykehus sepsis dette tilsvarer ca. 55000 pasienter hvert år. Sepsis ...
  • Hvordan kan sykepleier veilede foreldre i å gi informasjon om cancer til barn som pårørende? 

   Magnussen, Ingebjørg; Rørberg, Rebecka Elise (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: På bakgrunn av økning i antall canceroverlevende, blir det samtidig flere foreldre som trenger veiledning i å gi informasjon om cancer til sine barn. Sykepleiere har her som veileder et ansvar for å tilrettelegge ...
  • Pårørende til den terminale pasienten 

   Solem, Marie; Trehjørningen, Tuva Solem (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: Norge er en av de landene i verden hvor færrest dør hjemme. Noe av grunnen til dette kan være mangel på ressurser og dårlig tilrettelegging fra helsevesenet. Ved å presentere sykepleieteori og faglitteratur rundt ...