• Gjøvik videregående skole: hall 5 og 10 

   Gudbrandsen, Jonny; Aske, Terje; Odnes, Bernt; Bjørlin, Jens Erik (Bachelor thesis, 2007)
   Vi har tatt for oss to haller på Gjøvik VGS. Den ene er en åpen hall med tak og den andre er noe større og oppvarmet som også skal kobles til en ett eksisterende bygg og ett nytt. For å skape utfordringer og gjøre oppgaven ...
  • Perspektiver fra Industrien 

   Spinnangr, Ina Roll (Bachelor thesis, 2008)
   Jeg har valgt å konsentrere meg om bruk av additive teknikker for å ta frem prototyp og modeller, og har i stor grad utelatt bruk av disse teknikkene for å ta frem verktøy, verktøydeler eller ferdige produkter. Grunnen til ...
  • Tinghuset Gjøvik : Jernbanegata 26 

   Børthus, Thomas; Fosnes, Anders; Harkinn, Jon Hugo; Taralrud, Anders (Bachelor thesis, 2008)
   Vi har i denne oppgaven som er basert på et tinghus med kontorer, rettsaler, trapperom med mer. Det vi har lagt mest vekt på og som har vært den største utfordringen rundt dette bygget har vært de statiske beregningene og ...
  • Plastal 

   Bjørk, Marius; Lomsdalen, Knut; Hegseth, Gine Løvstad; Teigen, Roar (Bachelor thesis, 2008)
   Plastal AS skal oppføre et nytt lagerbygg inntil et eksisterende bygg på industriområdet på Raufoss. I vår bacheloroppgave har vi tatt utgangspunkt i dette og formet oppgaven vår deretter. På dimensjoneringsdelen av oppgaven, ...
  • Skårsetlia bo‐og servicesenter 

   Løype, Petter; Osufsen, Stian; Slåtten, Jostein; Tøsti, Iver (Bachelor thesis, 2008)
   Skårsetlia bo og servicesenter er et omsorgssenter lokalisert i Lillerhammer. Behovet for økt kapasitet har ført til at et nybygg og et tilbygg er under oppføring. Byggene vil bestå av leiligheter. Vårt hovedprosjekt ...
  • Vegprosjekt på E39 - driftsplanlegging 

   Bjerkli, Per Morten (Bachelor thesis, 2009)
   Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging av et bestemt vegprosjekt i Midt-Norge. Det er vegstrekning på kyststamvegen E39 ved Vinjefjorden som skal utbedres, der byggherre er Statens vegvesen. I denne oppgaven er det jeg ...
  • Prosessforbedring av viklemaskin 

   Omer, Diler Akabr (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektets hovedmålseting er å gi en oversikt over hvilke proseser som finnes for å gjøre forbedreinger i en viklemaskin og hva som er blitt forårsak for store tapp av råmateraler og avvik under produksjon.
  • Transport of covariance matrices in the inhomogeneous magnetic field of the ATLAS experiment by the application of a semi-analytical method 

   Lund, Espen; Bugge, Lars; Gavrilenko, Igor; Strandlie, Are (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we study the transport of track parameter covariance matrices - the so-called error propagation - in the inhomogeneous magnetic field of the ATLAS experiment. The Jacobian elements are transported in parallel ...
  • Reinsvollhallen og BuildingSmart 

   Moore, Paul; Vedal, Lene (Bachelor thesis, 2009)
   Videreutvikling av design etter fjorårets arbeid utført av Erik Morka og Eirik Hæreid. Fokus på BuildingSMART-prinsipper og utvikling av BIM. Rapporten omhandler vår prosess og erfaringer vi har gjort oss underveis. Den ...
  • Emballering hos Plastal AS 

   Aasvestad, Ole Kristian; Andersen, Samuel; Henriksen, Frode (Bachelor thesis, 2009)
   Dette er rapporten til et hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik der 3 elever har kjørt et forbedringsprosjekt for Plastal Raufoss AS. Plastal AS produserer i dag støtfangere for bilgiganten Volvo. Utgangspunktet og ...
  • Tilbygg for Syljuåsen, Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 

   Solberg, Pål Ø.B.; Kveum, Håvard M.; Skårer, Olav; Nilsen, Kristian (Bachelor thesis, 2009)
   Da vi skulle begynne planleggingen av vår bacheloroppgave, kontaktet vi bl.a. Syljuåsen og spurte om de hadde noen aktuell oppgave. Vi fikk et raskt og positivt svar. Anders Myhre, deres prosjektleder på det reelle prosjektet, ...
  • Prosjektering av vaskerom i et næringsmiddelbygg 

   Kristiansen, Daniel (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet handler om et vaskerom som skal bygges i en fabrikk som produserer mat. Vaskerommet er såkalt ”ren sone”, det samme som produksjonshallen. Vaskerommet ligger i samme ”rene sone”. Problemstillingen var å se på ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • NS vs NS-EN 

   Bech, Bjørn Tore; Skundberg, Tormod (Bachelor thesis, 2009)
   I mars 2010 vil den nyeste standarden for betongdimensjonering, NS-EN1992-1-1:2004 + NA:2008, være den gjeldene standarden for prosjektering i Norge. Da fases dagens NS 3473:2003 ut. Intensjonen med denne oppgaven er en ...
  • Videreutvikling av bakre hjuloppheng til Hyundai Opirus 

   Khajehgani, Ali (Bachelor thesis, 2009)
   Målet med dette prosjektet har vært å videreutvikle et av bakre hjulopphengskonseptene til Raufoss Technology AS som har i dag en begrenset utmattingskapasitet med stor variasjon i kapasiteten. Det vil si at noen av ...
  • Euroskilt – delprosjektering av et byggeprosjekt 

   Hansen, Merethe Sletten; Sandvik, Monica; Skansgård, Roger (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven er i hovedsak en konstruksjonsoppgave, men for at denne skulle bli så realistisk som mulig har vi tatt inn flere momenter. Resultatene vil bli presentert i selve rapporten, her følger bare en kort oppsummering. ...
  • Energiledelse offshore 

   Sandberg, Hilde (Bachelor thesis, 2009)
   Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag av StatoilHydro. Formålet med prosjektet er å optimalisere energiutnyttelsen på offshoreinnstallasjoner, og på den måten bidra med å redusere utslippet av klimagasser som CO₂ til ...
  • Lillehammer Panorama 

   Løkken, Tore; England, Kåre Lennart; Bjerke, Eivind; Andersen, Auden; Dahle, Tom (Bachelor thesis, 2009)
   Lillehammer panorama er et boligprosjekt som vurderes å bygges i Nordsetervegen, i åsene ovenfor Lillehammer sentrum. Prosjektet skal bestå av ca. 60 leiligheter over et totalt areal på i overkant av 5000 m², i tillegg ...
  • Vinger Oslovegen - bolig‐ og forretningsbygg 

   Helander, Jens Vidar; Berntsen, Lars; Per‐Missi, Alan (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet vårt dreier seg om å utføre rådgivende ingeniøroppgaver i forbindelse med prosjekteringen av et bygg. Vi har sett på et allerede ferdigstilt bolig- og forretningsbygg i Kongsvinger hvor vi skulle foreta beregninger ...
  • Volla bru, Rv. 4 Roa - Jaren 

   Fæster, Håkon; Vazarhanov, Magomed A.; Stensbye, Valgard (Bachelor thesis, 2009)
   Denne rapporten innholder statiske og armeringstekniske beregninger på en betongbru som er tenkt bygd på nye Rv. 4 i Lunner kommune. Ytre mål på brua er tidligere definert av konsulentbyrå og prosjektgruppens formål er å ...