Now showing items 1-20 of 203

  • 3D Visualisering på Web 

   Kvisler, Jon Espen; Stalsberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2009)
   Det finnes per i dag ingen metode for å laste opp egenproduserte 3D-modeller fra en klientmaskin og vise disse i et interaktivt 3D-miljø via nettleseren. Oppdragsgiver har gjennomført undersøkelser som viser at det er et ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • Abilities 

   Torvbråten, Hannah Mae Westby; Therkelsen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
   Dette prosjektet er basert på IDEAL 4.0 prosjektet, i samarbeid med Oberlinhaus. Målet er å forbedre faktumet at svært få folk med funksjonsnedsettelser jobber på det ordinære arbeidsmarkedet. I dag er de fleste ekskludert ...
  • American animation VS. Japanese Animation 

   Olsen, Stian; Johnsen, Frank (Bachelor thesis, 2012)
   This bachelor thesis is a comparative study between American animation and Japanese animation. We take a look into differences, taking into account the culture, history, production- and the animation techniques employed. ...
  • Amicus - et tjenesteforslag som tar tak i et mindre problem rundt problematikken ensomhet og utenforskap 

   Løvoll, Inger; Skjelbostad, Ingeborg (Bachelor thesis, 2021)
   Dette prosjektet er et avsluttende bachelorprosjekt i interaksjonsdesign ved Institutt for design ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik. Oppgaven er gitt av No Isolation, hvor utgangspunktet var at ...
  • Bacheloroppgave, IDG3910 Interaksjonsdesign BIXD 

   Ihasee, Silje (Bachelor thesis, 2023)
   Denne oppgaven handler om hvordan Gina Tricot kan utvikle en ny løsning med forbrukeren i fokus, i forhold til en mer bærekraftig kleshandel og handelsopplevelse, hvor oppgavens problemstilling er som følger: “Hvilke ...
  • Backload: web application for increased transportation efficiency 

   Horvei, Håkon; Ihle, Aslak; Jacobsen, Mats Åsbu; Seljehaug, Christoffer (Bachelor thesis, 2018)
   Driving with extra available space is a common occurrence in the cargo transportation industry. In Norway, approximately one third of the kilometers driven by transportation trucks are without cargo. By creating a web ...
  • Barne-TV. Produksjon og utvikling av livssynsprogram for barn 

   Leknes, Silja (Bachelor thesis, 2011)
   NORSK: Dette prosjektet har gått ut på å utvikle et pilotprosjekt til en barne-TV produksjon for et kristent TV-produksjonsselskap. Oppdragsgiver, Hope Channel Norge, ønsker å produsere flere programmer for barn. Pilotprosjektet ...
  • Best uten røyk 

   Lyshaugen, Thomas; Sporsheim, Vidar; Reinsby, Mats (Bachelor thesis, 2003)
   Prosjektet er en kampanje mot røyking rettet mot ungdom. Det er ingen arbeidsgiver, så prosjektet er fiktivt. Det skal ikke publiseres på noe vis utover det som er fastlagt fra HiG. Kampanjen består av en webside og en ...
  • Bibliofil – Forslag til utbedring av bibliotekstjenesten Bibliofil 

   Antonsen, Maren Tranget; Gaustad, Solveig Engevold (Bachelor thesis, 2021)
   I dette avsluttende bachelorprosjekt i interaksjonsdesign ved NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet på Gjøvik har prosjektet med problemstillingen «Hvordan kan Bibliofil gjøres enklere å bruke for alle ved ...
  • Billig og effektiv direktesending 

   Ruud, Henrik; Gustafson, Petter (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven bruker vi den lille datamaskinen Raspberry Pi som kjerne i et flerkamera direktesendingssystem. I et tidligere emne utviklet vi systemet, og det er på bakgrunn av disse erfaringene vi har videreutviklet ...
  • Borge/computer : CD-rom, Websider, CompanyCard, LOGO 

   Andresen, Hege; Borge, Monica Beate (Bachelor thesis, 2003)
   Vi har laget en webside som kortfattet inneholder informasjon oppdragsgiver vil gjøre lett tilgjengelig for sine kunder. En Cd-rom som inneholder litt mer utfyllende informasjon, og CompanyCard som skal brukes sammen med ...
  • Brukerinvolvering på turtjenesten UT.no 

   Nyborg, Magnus; Trøim, Knut (Bachelor thesis, 2021)
   Dette er et avsluttende prosjekt på studie interaksjonsdesign (fagkode: BIXD) ved Institutt for Design på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) på Gjøvik. Knut Trøim og Magnus Nyborg har på vegne av Den ...
  • Brukeropplastet video: brukskvalitet og annonseringspotensial 

   Mork, Nils Rynning; Mehrnawaz, Humayon; Kvalen, Jo Aleksander Bakke (Bachelor thesis, 2007)
   NORSK: Prosjektet er gjennomført på oppdrag av DB Medialab. De har med hensyn på sin tjeneste Blink Video behov for et vurderingsgrunnlag for videre arbeid med tjenesten. Prosjektgruppen har gjennomført en brukskvalitetstest ...
  • Brukeropplevelse på web versus native applikasjoner 

   Folland, Kristin Annabel Torjussen (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne oppgaven sammenligner web- og native-applikasjoner på smarttelefonen, og brukeropplevelsen på disse. For å utrede problemstillingen blir to forskjellige tjenester undersøkt nærmere; Facebook og Twitter. For ...
  • Brukskvalitetstesting av de nye nettsidene til Lillehammer Olympiapark 

   Bye, Linda; Storsveen, Trine Jeanette (Bachelor thesis, 2005)
   Vi har foretatt en brukskvalitetstest av nettstedet til Lillehammer Olympiapark AS. Denne testingen fant sted på Høgskolen i Gjøvik med tre representanter fra hver av de tre målgruppene (turist, næringsliv, idrett). Selve ...
  • Color management uten testtrykk 

   Brovold, Øyvind; Skundberg, John Håvard; Voldhaug, Olav (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Målet for prosjektet er å gi Hjemmet Mortensen Trykkeri AS (HMT) effektiv og korrekt fargestyring uten bruk av egne testtrykk. Likeså ønsker prosjektet å redusere kostnadene knyttet til fargestyring ved HMT og ...
  • Colourlab: logging system 

   Snilsberg, Henrik Reff; Paulsen, Fredrik; Ibsen, Ole Martin (Bachelor thesis, 2018)
   The task at hand has been to create a new logging and booking system for the Colourlabs at NTNU in Gjøvik. Where the goal is to make a functional system, ready to be used. By utilizing different methods the group created ...
  • Combining inbound marketing theory and design to improve the online visibility of Topro Elektronikk 

   Alstadsæter, Ragnhild; Berntsen, Sondre; Medlien, Elisabeth; Øigård, Mads (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med prosjektet var å styrke Topro Elektronikk sin synlighet på nett og øke deres «conversion rate» som vil si å skape flere kunder. Dette ble gjort gjennom analysering av Topro Elektronikk og deres konkurrenters ...
  • Designing and Developing a Custom WordPressTheme for Studentenes Hus i Gjøvik 

   Dizdarevic, Elvedin; Bruce, Elisabet; Samuelsen Jørgensen, Markus; Afrah, Zakariye (Bachelor thesis, 2021)
   I løpet av dette prosjektet har vi designet, bruker testet og utviklet et nytt custom WordPress theme til vår klient, Studentenes Hus i Gjøvik. Deres nåværende theme har et utdatert design og er vanskelig å administrere. ...