• Color management uten testtrykk 

   Brovold, Øyvind; Skundberg, John Håvard; Voldhaug, Olav (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Målet for prosjektet er å gi Hjemmet Mortensen Trykkeri AS (HMT) effektiv og korrekt fargestyring uten bruk av egne testtrykk. Likeså ønsker prosjektet å redusere kostnadene knyttet til fargestyring ved HMT og ...
  • Evaluering av prøvetrykksytemer 

   Otterbech, Rolf; Øksendal, Vidar (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Leverandørene av prøvetrykksystemer i Norge har mange forskjellige systemer. Dette skaper problemer for de mange grafi ske bedriftene som ikke vet hvilke standarder de skal velge. I Europa er det prøvetrykksystemer ...
  • Farger i avis 

   Fauske, Anne Helene; Askeland, Anita Arvidsdatter; Sørlien, Izabela Anna (Bachelor thesis, 2006)
   NORSK: Prosjektet er utført på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Mens avisene for få år siden i det vesentlige trykte svart/hvitt-bilder, dominerer nå fargene. Avisbedriftene og trykkeriene har derfor ...
  • Ped CM : pedagogisk Color Management 

   Bråten, Thomas; Foss, Kjersti; Sivesind, Ann Kristin; Strand, Jan-Thore (Bachelor thesis, 2004)
   NORSK: Ut fra erfaringer og samtaler med fagpersoner – er det tydelig at mange ønsker og har behov for inngående kunnskaper innen fargestyring. Tilgjengelig fagstoff som omfatter dette området er hovedsakelig engelskspråklig ...
  • Standardisering av fargestyring i grafisk produksjon 

   Ulven, Anita Hovind; Jøndal, Kristian Bjarg; Wang, TingTing (Bachelor thesis, 2009)
   NORSK: Prosjektet tar for seg kartleggingen av bruken av standardisering innen arkoffsettrykkerier i Norge. Ved utsendelse av en spørreundersøkelse til 240 arkoffsettrykkerier, fikk vi totalt 48 svar. Analyse av disse ...