Nye registreringer

 • Has the Diversification Effect of Small Stock Portfolios Changed? 

  Levinh, Tim Himle.; Ombudstvedt, Thomas Fredrik. (Master thesis, 2022)
  I denne avhandlingen undersøker vi utviklingen til risikokomponentene til mindre porteføljer bestående av 1 til 30 aksjer og deres risikonivå. Når vi analyserer simulerte porteføljer de siste fire tiårene finner vi at ...
 • Valuing energy poverty costs: Household welfare loss from electricity blackouts in developing countries 

  Aweke, Abinet Tilahun; Navrud, Ståle (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  Supply of electricity is not keeping up with the rapidly increasing demand due to industrialization as well as electrification of rural areas in many developing countries. This study adds to the scarce literature on valuing ...
 • Høyskoleetablering og befolkningsstørrelse 

  Murud, Marte Olea; Hårstad, Stella Margretardottir (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven undersøkes effekten av høyskoleetablering på befolkningsstørrelse. Oppgaven tar utgangspunkt i høyskoleetableringer i Norge fra 1950 til 1996. Analysen benytter et paneldatasett med event study oppsett for ...
 • Høyskoleetablering og befolkningsstørrelse 

  Murud, Marte Olea; Hårstad, Stella Margretardottir (Master thesis, 2022)
  I denne oppgaven undersøkes effekten av høyskoleetablering på befolkningsstørrelse. Oppgaven tar utgangspunkt i høyskoleetableringer i Norge fra 1950 til 1996. Analysen benytter et paneldatasett med event study oppsett for ...
 • Quality measures in higher education: Norwegian evidence 

  Falch, Torberg; Iversen, Jon Marius Vaag; Nyhus, Ole Henning; Strøm, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2022)
  We exploit rich administrative matched data for students and institutions to obtain quality measures across higher education institutions in Norway. Our primary quality indicators are based on individual income after leaving ...
 • Migrasjon mellom norske kommuner 

  Følstad, Hanne; Gran, Johanne (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som driver migrasjonstrømmer mellom kommunegrenser i Norge. Målet er å finne kausale sammenhenger mellom nettomigrasjon og et utvalg forklaringsvariable. I tillegg ...
 • Eiendomsskatt, en konsekvens av fragmentering eller ideologi? 

  Dahlgren, Lars (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven bruker en faste effekter modell og en difference-in-difference metode for å undersøke om partipolitisk fragmentering eller ideologisk representasjon i norske kommuner er den drivende kraften bak ...
 • En empirisk analyse over faktorer som påvirker migrasjonsbeslutningen i norske arbeidsmarkedsregioner 

  Baricako, Carene (Master thesis, 2022)
  Analysen gjøres for 85 arbeidsmarkedsregioner i Norge for perioden 1994-2017. Oppgaven observerer hvilke egenskaper ved arbeidsmarkedsregionene som påvirker nettoinnflytting. I tillegg undersøkes effekten av arbeidsledighet ...
 • Migrasjon mellom norske kommuner 

  Følstad, Hanne; Gran, Johanne (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hva som driver migrasjonstrømmer mellom kommunegrenser i Norge. Målet er å finne kausale sammenhenger mellom nettomigrasjon og et utvalg forklaringsvariable. I tillegg ...
 • Er det en sammenheng mellom styringsrenten og bransjeavkastning i Norge? En analyse av det norske aksjemarkedet 

  Mo, Sander Paulsen; Raknes, Henning Bjørkavoll (Master thesis, 2022)
  Vi har i denne masteravhandlingen sett på sammenheng mellom volatilitet i avkastningen til 11 ulike sektorer ved Oslo Børs og styringsrenten satt av Norges Bank. Ved å benytte ulike tidsserie-, finansielle- og event-modeller ...
 • Er det en sammenheng mellom styringsrenten og bransjeavkastning i Norge? En analyse av det norske aksjemarkedet 

  Mo, Sander Paulsen; Raknes, Henning Bjørkavoll (Master thesis, 2022)
  Vi har i denne masteravhandlingen sett på sammenheng mellom volatilitet i avkastningen til 11 ulike sektorer ved Oslo Børs og styringsrenten satt av Norges Bank. Ved å benytte ulike tidsserie-, finansielle- og event-modeller ...
 • Price convergence in European natural gas markets 

  Stølan, Randi. (Master thesis, 2022)
  Naturgass er en viktig energikilde, som har stor effekt på Europas økonomi. På grunn av dette er mekanismer rundt prisen på naturgass et tema av stor interesse. Det er mulig å observere prisene ved handelsknutepunktene og ...
 • The Day-of-the-Week-Effect at Oslo Stock Exchange 

  Heggland, Julia Åslid; Offerdal, Andreas (Master thesis, 2022)
  Ulike typer kalenderanomalier har blitt nøye studert innen økonomi og finans i en rekke markeder. Ukedagseffekter er en av de mest kjente av disse, og flere tidligere studier tyder på at mandager og fredager gir henholdsvis ...
 • The Day-of-the-Week-Effect at Oslo Stock Exchange 

  Heggland, Julia Åslid; Offerdal, Andreas (Master thesis, 2022)
  Ulike typer kalenderanomalier har blitt nøye studert innen økonomi og finans i en rekke markeder. Ukedagseffekter er en av de mest kjente av disse, og flere tidligere studier tyder på at mandager og fredager gir henholdsvis ...
 • ESG and Machine Learning in Asset Pricing 

  Borgersen, Thomas Vincent (Master thesis, 2022)
  I denne masteroppgaven brukes diverse maskinlæringsmetoder til å identifisere, samt teste, passende variabler for å forklare aksjeavkastningen i et tverrsnitt. Videre vurderes verdien av å inkludere ikke-finansielle variabler ...
 • Utdanning og overgangsrisiko: En paneldataanalyse av søkertall til høyere utdanning i Norge. 

  Ottesen, Marte Sæther (Master thesis, 2022)
  Olje- og gassproduksjonen må fases ut for å redusere klimautslipp og forhindre konsekvenser som ekstremvær, høyere temperatur og materiell skade på planeten. Dette kommer tydelig fram av FNs bærekraftsmål og klimaavtaler ...
 • Agglomerasjonseffekter i norske regioner: En empirisk analyse av heterogeniteter i de urbane lønnspremiene blant individer med ulik innvandringsbakgrunn 

  Stakston, Ida Kristine (Master thesis, 2022)
  Formålet med denne oppgaven var å analysere agglomerasjonseffektene i de økonomiske regio-nene i Norge, og mulige heterogeniteter i disse blant individer med ulik innvandringsbakgrunn. Oppgaven har tatt i bruk en individuell ...
 • Lokale multiplikatoreffekter av mineralnæringens sysselsetting i Norge 

  Emhjellen, Eirik. (Master thesis, 2022)
  Måten mineralnæringen bidrar til ringvirkninger i form av nye jobber i regionen den opererer i, har blitt viktigere og viktigere for mineralnæringens relasjon til lokalsamfunnet. Om mineralnæringen skaper flere arbeidsplasser ...
 • Tobin's q and Financial Constraints 

  Båtsvik, Lars Djuve; Schjølset, Sigve Naustdal (Master thesis, 2022)
  Ved å ta i bruk kvartalsvis data fra amerikanske selskaper fra 2003-2009 viser vi at det er sterk korrelasjon mellom realinvesteringer og Tobin’s q. Dette er motsigende med mye av tidligere empirisk forskning som er gjort ...
 • Betydningen av leie-til-eie avtaler for førstegangskjøpere i boligmarkedet 

  Hercz, Lisa Yael; Jensen, Silje Sofie (Master thesis, 2022)
  Sammenliknet med andre land kjennetegnes det norske boligmarkedet av en høy eierandel. Dette følger delvis som et resultat av den norske boligmodellen, hvor sterke insentiver og fordeler ved å eie bidrar til å nå målsetningen ...

Vis flere