Nye registreringer

 • The paradox of the unhappy, growing city: Reconciling evidence 

  Carlsen, Fredrik; Leknes, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This paper attempts to explain why some large cities in developed countries score low on indices of happiness/life satisfaction, while at the same time experiencing population growth. Using survey and register data to study ...
 • Incorporated in Westminster: Channels and Returns to Political Connection in the United Kingdom 

  Green, Colin; Homroy, Swarnodeep (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  In 2002, an amendment to UK parliamentary regulations removed restrictions on the participation of Members of Parliament (MPs) in parliamentary proceedings related to their corporate interests. Using this amendment, we ...
 • The effects of voting franchise extension on education policy 

  Falch, Torberg; Strøm, Bjarne; Tovmo, Per (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  We study the effects of giving poor females the right to vote in local elections on education spending and teacher-student ratios. To estimate causal effects, we exploit a national voting reform in Norwegian local elections ...
 • The gender wage gap and the early-career effect: the role of actual experience and education level 

  Stokke, Hildegunn Ekroll (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  This paper studies how the gender wage gap develops with work experience throughout the career. The contribution is twofold. First, the analysis applies matched employer-employee register data with information on actual, ...
 • Effects of GP characteristics on unplanned hospital admissions and patient safety. A 9-year follow-up of all Norwegian out-of-hours contacts 

  Svedahl, Ellen Rabben; Pape, Kristine; Austad, Bjarne; Vie, Gunnhild Åberge; Anthun, Kjartan Sarheim; Carlsen, Fredrik; Bjørngaard, Johan Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Background There are substantial differences in hospital referrals between general practitioners (GPs); however, there is little research on the consequences for patient safety and further healthcare use. Objective To ...
 • Lasting Effects of the COVID-19 Pandemic 

  Eliassen, Even R. (Master thesis, 2021)
  Denne oppgaven utforsker de vedvarende effektene ved COVID-19 pandemien i relasjon til noen spesifikke økonomiske og sosiale utfordringer. Jeg utforsker konsekvensene av utbredt bruk av telekommunikasjonsteknologi og ...
 • Prospect Theory and Asset Prices 

  Fjeld, Anita Othilie (Master thesis, 2021)
  Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan prospektteori kan brukes på aggregert aksjemarkedsatferd. Det faglige grunnlaget for undersøkelsen tar utgangspunkt i rammeverket presentert i Prospect Theory and ...
 • Hva slags effekt har Covid-19 hatt på boligprisene i Oslo. 

  Eltvik, Martin Claudius. (Master thesis, 2021)
  Oppgaven tar for seg en historisk analyse av hvordan boligmarkedet i Oslo normalt har prestert og hvordan det har prestert under Covid-19 pandemien, samt en helhetlig vurdering av hva som er noen av driverne i markedet. ...
 • The Bitcoin Dilemma 

  Habtai, Abraham; Urbye, Martin (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har som mål å avklare om bitcoin fungerer som en hedge mot inflasjon, valuta, samt hedge og safe haven for aksjer og statsobligasjoner i USA, Europa, Japan, Sør-Korea og Norge. Dataen som blir tatt i ...
 • The bitcoin Dilemma 

  Urbye, Martin (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven har som mål å avklare om bitcoin fungerer som en hedge mot inflasjon, valuta, samt hedge og safe haven for aksjer og statsobligasjoner i USA, Europa, Japan, Sør-Korea og Norge. Dataen som blir tatt i ...
 • Etterspørsel og tilbud i koronaens tid 

  Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  For vestlige markedsøkonomier er koronakrisen en ny type krise, men denne krisen har paralleller til økonomier til andre tider, og til kriser på andre steder. Vi skal her drøfte noen mekanismer fra tidligere makrolitteratur, ...
 • Elbilpolitikk og inntektsfordeling: Endringer i regioners betydning? 

  Holmen, Silje Anette (Master thesis, 2021)
  Sivathas og Øverseth fant i 2020 at inntektsskjevhetene som følge av elbilpolitikken økte da de la til en bostedsdimensjon. Ved å benytte seg av tall fra Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/14, fikk de resultater som viste ...
 • Adult skills and labor market conditions during teenage years: cross-country evidence from international surveys 

  Haraldsvik, Marianne; Strøm, Bjarne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Do individuals finishing compulsory school in economic downturns end up with higher skills in adulthood than comparable individuals that finish compulsory school in economic upturns? This article answers this question by ...
 • Trade unions and the well-being of workers 

  Blanchflower, David G.; Bryson, Alex; Green, Colin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Using data on nearly 2 million respondents from the United States and Europe, we show the partial correlation between union membership and employee job satisfaction is positive and statistically significant. This runs ...
 • Understanding the wage differentials in public and private sector 

  Ali, Hekmat (Bachelor thesis, 2021)
  Sammendrag: For produksjon og styrke økonominivået er arbeidskraften den viktigste ressursen i et land. Store andel av nasjonal formuen består av arbeidsinnsats. Enten det tilbyes tjeneste eller rekrutterer arbeidskraft, ...
 • Does inequality in education affect economic growth? 

  Hansen, Simen Odden (Bachelor thesis, 2021)
  Bruken av human kapital i nyklassiske vekstmodeller har belyst nye og viktige elementer i forståelsen av hvordan inntektsvekst fungerer. Et nytt spørsmål i litteraturen er hvorvidt fordelingsaspektene ved humankapitalen ...
 • The correlation between parents and firstborn child’s level of education. 

  Mohyuddin, Nazifa; Brodersen, Tommy (Bachelor thesis, 2021)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke korrelasjonen mellom foreldrenes og det førstefødte barns utdanningsnivå. Denne studien undersøker om høyere utdanning hos forelder fører til høyere utdanning hos førstefødte ...
 • The effect of central government grants on local educational policy 

  Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  The use of intergovernmental grants in educational policies may give rise to a conflict between gains attributable to local flexibility and the central government’s intention to narrow gaps in school spending and resource ...
 • Are Estimates of Non-Standard Employment Wage Penalties Robust to Different Wage Measures? The Case of Zero-hour Contracts in the UK 

  Farina, Egidio; Green, Colin; McVicar, Duncan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Evidence suggests that non-standard jobs are associated with wage penalties. Yet, these jobs possess a range of undesirable characteristics that should generate compensating wage differentials. This evidence relies on ...
 • Etterspørsel og tilbud i koronaens tid 

  Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  For vestlige markedsøkonomier er koronakrisen en ny type krise, men denne krisen har paralleller til økonomier til andre tider, og til kriser på andre steder. Vi skal her drøfte noen mekanismer fra tidligere makrolitteratur, ...

Vis flere