Recent Submissions

 • The effect of central government grants on local educational policy 

  Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  The use of intergovernmental grants in educational policies may give rise to a conflict between gains attributable to local flexibility and the central government’s intention to narrow gaps in school spending and resource ...
 • Are Estimates of Non-Standard Employment Wage Penalties Robust to Different Wage Measures? The Case of Zero-hour Contracts in the UK 

  Farina, Egidio; Green, Colin; McVicar, Duncan (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Evidence suggests that non-standard jobs are associated with wage penalties. Yet, these jobs possess a range of undesirable characteristics that should generate compensating wage differentials. This evidence relies on ...
 • Etterspørsel og tilbud i koronaens tid 

  Mehlum, Halvor; Torvik, Ragnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  For vestlige markedsøkonomier er koronakrisen en ny type krise, men denne krisen har paralleller til økonomier til andre tider, og til kriser på andre steder. Vi skal her drøfte noen mekanismer fra tidligere makrolitteratur, ...
 • Long-run effects of local government mergers on educational attainment and income 

  Sandsør, Astrid Marie Jorde; Falch, Torberg; Strøm, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  Local government mergers are an important policy issue in many countries, yet empirical evidence of the effects of merging and of local government size on the production and quality of local public services is scarce. We ...
 • Kommunepolitikk og lokal ulikhet. En diskontinuitetsstudie av lokale politiske regimer og inntektsulikhet målt ved Gini-Indeks. 

  Nirmalanathan, Sakityan (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven undersøker lokale politiske regimers grad av påvirkning på en lokal inntektsulikhetsindikator i perioden 2004-2018. Analysen betrakter kommunestyrer med sosialistiske og ikke-sosialistiske kommunestyrer ...
 • Utvikling av regional arbeidsledighet i lys av oljeprissjokk 

  Mundal, Henrik Stangeland (Master thesis, 2020)
  Som oljenasjon st ̊ar Norge fremfor en mer usikker tid. Det blir satset mindre på olje og gass og mer på grønn energi. Nedgang i etterspørselen etter olje vil påvirke næringsliv og arbeidsstyrke. En periode med nedgang i ...
 • Lønnsutvikling i kommunal sektor - en studie med bakgrunn i norsk kommunedata mellom 1988-2015 

  Møllerhagen, Hans Joachim (Master thesis, 2020)
  Denne oppgaven stiller spørsmål hvorvidt det er observerbare forskjeller i lønnsutviklingen i store, mellomstore og små kommuner i Norge. Dette gjøres ved å sammenligne elastisiteter mellom befolkning og gjennomsnittlig ...
 • Rentens effekt på finansmarkedene 

  Bengtsson, Mathias (Master thesis, 2020)
  Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan renten påvirker økonomien. Renten er et viktig verktøy sentralbankene har til å kontrollere blant annet inflasjon, beskytte deres egen valuta eller få fart på ...
 • A Trial of Market Efficiency on the Oslo Stock Exchange 

  Isaksen, Mats (Master thesis, 2021)
  Finansmarkedene bør prise aktiva korrekt. Kun da utøver markedene sin økonomiske hensikt med å effektivt allokere kapital til verdiskapende investeringer, og risiko til de investorene som er villige til å bære den. Følgelig ...
 • Lønnsomheten av valutasikring for norske investorer 

  Eide, Sandra.; Midtli, Andrea. (Master thesis, 2021)
  Formålet med denne oppgaven er å bidra til økt innsikt i hvordan valutasikring påvirker lønnsomheten til en norsk investor som holder utenlandske investeringer. Lønnsomheten undersøkes med tanke på avkastning og volatilitet. ...
 • Lønnsomheten av valutasikring for norske investorer 

  Eide, Sandra; Midtli, Andrea (Master thesis, 2021)
  Formålet med denne oppgaven er å bidra til økt innsikt i hvordan valutasikring påvirker lønnsomheten til en norsk investor som holder utenlandske investeringer. Lønnsomheten undersøkes med tanke på avkastning og volatilitet. ...
 • Hvordan bør norske boligeiere allokere sin finansielle formue dersom de har et mål om stabilitet i formuen? 

  Mollatt, Jørgen Paus (Master thesis, 2021)
  Mange boligeiere i Norge har resterende kapital de ønsker å investere. I denne oppgaven finner jeg ut hvilken aktiva som gir mest stabilitet i boligporteføljer for boligeiere i de fire største byene i Norge: Oslo, Bergen, ...
 • Uheldige insentiver i store statlige investeringsprosjekter 

  Tungevåg, Jostein (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven kartlegger om det foreligger tegn på uheldige insentiver i store statlige investeringsprosjekter i Norge. For å studere dette er det utført en dokumentanalyse av seks statlige investeringsprosjekter ...
 • Elevprestasjoner og Barnehagedeltagelse 

  Dahl-Aabakken, Peder; Lund, Erik (Bachelor thesis, 2021)
  Gode leseferdigheter er viktig og helt essensielt for at en elev skal kunne tilegne seg kunnskap. I denne oppgaven har vi valgt å se på hvorvidt barnehagedeltagelse har en signifikant betydning på leseferdighetene hos ...
 • The global pandemic and national debts 

  Sommervold, Eirik (Bachelor thesis, 2021)
  I denne teksten, ser jeg på utfordringer og løsninger for økt nasjonal gjeld på grunn av den globale pandemien. Jeg benytter makroøkonomisk teori for å se på de store forholdene i økonomien. Analysen gjøres på generelt ...
 • Virkninger på netto tegning i fond 

  Johansson, Rian Alexander Welford; von Krogh, Christian; Skaar, Emma Aurora (Bachelor thesis, 2021)
  Vi har undersøkt hvilken effekten norske husholdningers totale sparing har på hvor mye som spares i fond, og hvordan fondssparingen blir påvirket av renten, sparing i bolig og innføringen av aksjesparekonto. Datamateriale ...
 • Do we have a green bubble in the Norwegian stock market? 

  Olsen, Maria (Master thesis, 2021)
  De siste årene har grønne investeringer fått spesielt stor interesse fra politikere og deltakere i aksjemarkedet. Grønne aksjer er nye i markedet, og mange av disse selskapene har enda ikke en positiv kontantstrøm, Prisene ...
 • Fremtidsprediksjon av spotprisen på olje - En sammenligning av prediksjonsevnen til VECM og LSTM 

  Jansen, Aksel; Åsheim, MIa (Master thesis, 2021)
  I denne studien skal vi sammenligne prediksjonsevnen til to forskjellige modeller på oljeprisen. Modellene som benyttes er en vector error correction modell (VECM) basert på økonomisk teori og en Long-short term memory ...
 • Betydningen leie-til-eie avtaler har på andelen førstegangskjøpere 

  El Yamani Haida, Dounya.; Fjelstda, Pia.; Leynse, Oda Katrine Valen.; Nilssen, Emma Frigård. (Bachelor thesis, 2021)
  Denne bacheloroppgaven fokuserer på utfordringer rundt det å komme seg inn i boligmarkedet som ung. Basert på dette ønsket vi å se på en problemstilling om hvorvidt LTE (leie til eie-avtaler) har en mulig påvirkning på ...
 • Do poverty traps delay economic growth? 

  Nygaard, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
  Oppgaven ser på sammenhengene mellom fattigdomsfeller og økonomisk utvikling og om dette fungerer som en stopper på utviklingen. Fattigdomsfeller defineres som mekanismer i økonomien som forsterker fattigdom, som resulterer ...

View more