Nye registreringer

 • Flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner 

  Bodin, Eline; Tennøy Elvebakk, Maria (Master thesis, 2024)
  I denne masteroppgaven blir det sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner. Vi anvender estimeringsmetodene Pooled OLS og faste effekter for å forsøke å finne signifikante ...
 • Flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner 

  Bodin, Eline; Tennøy Elvebakk, Maria (Master thesis, 2024)
  I denne masteroppgaven blir det sett nærmere på hvilke faktorer som påvirker flytting mellom norske arbeidsmarkedsregioner. Vi anvender estimeringsmetodene Pooled OLS og faste effekter for å forsøke å finne signifikante ...
 • FloorPlanNet: Segmenting floor plans for feature extraction in automated valuation models 

  Kringeland, Tor (Master thesis, 2024)
  Automatiserte verdsettingsmodellar (AVM-ar) blir nytta av eit breitt spekter av aktørar, frå statar for skatteformål til bankar for avgjerder om bustadlån. Dei siste åra har det vore eit fokus på å nytta nye variablar for ...
 • Empirisk analyse av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Japan og i Norge 

  Spidsø, Leonhard Åserud; Paulsen, Preben Kristoffersen Havdal, Stian Brandtzæg; Sæther, Oliver Løbak (Bachelor thesis, 2024)
  Vi har i denne bacheloroppgaven tatt for oss og undersøkt lønnsgapet mellom kvinner og menn i Japan og i Norge med utgangspunkt i OECDs rapport om ulikheter i arbeidslivet. Vi har anskaffet og tatt i bruk data fra OECDs ...
 • Sammenhengen mellom barnefattigdom og innvandring: En empirisk analyse av EU-land 

  Mangen, Synne; Syverstad, Johanne Willas; Evensen, Mari Heggdal; Morsdal, Ida Marie (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven analyserer sammenhengen mellom andel barn i lavinntektsfamilier og innvandring. Det er mange faktorer som kan ha en påvirkning på barnefattigdom, derfor har vi inkludert variabler som familiestrukturer, ...
 • Sammenheng mellom strømpriser og luftforurensning 

  Hartmann Meland, Kristin (Bachelor thesis, 2024)
  Formålet med denne studien er å belyse sammenhengen mellom strømpriser og luftforurensning, med fokus på vedfyring. I Norge brukes vedfyring som substitutt for elektrisitet, og fordi vedfyring bidrar til luftforurensning, ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes; Kramer, Isak Albertsen; Suhrke, Tobias Tafjord; Øen, Vetle Thrane (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes; Kramer, Isak Albertsen; Suhrke, Tobias Tafjord; Øen, Vetle Thrane (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Forskjeller i økonomisk avkastning på utdanning i Norge sammelignet med Frankrike 

  Christiansen, Tage.; Dovland, Isak.; Færevik, August.; Gulbrandsen-Dahl, Eirik (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven sammenligner forventet lønnsavkastning på utdanning i henholdsvis Norge og Frankrike, basert på PIAAC-undersøkelsen gjennomført av OECD fra 2011-2012. Studien finner en statistisk signifikant positiv ...
 • Hvilke faktorer har drevet boligprisene i Oslo og omegn? 

  Sundseth, Eivor; Flak, Maria; Børli, Mathias Myhre (Bachelor thesis, 2024)
  Bacheloroppgaven ser på faktorer som har hatt sin påvirkning på boligprisene i Oslo og omegn i perioden 2002-2022. Nivåer på utlånsrente, inntekt, arbeidsledighet og innflyttere ble benyttet for å besvare på hva som har ...
 • Sammenhengen mellom barnefattigdom og innvandring: En empirisk analyse av EU-land 

  Mangen, Synne; Syverstad, Johanne Willas; Evensen, Mari Heggdal; Morsdal, Ida Marie (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven analyserer sammenhengen mellom andel barn i lavinntektsfamilier og innvandring. Det er mange faktorer som kan ha en påvirkning på barnefattigdom, derfor har vi inkludert variabler som familiestrukturer, ...
 • Økonomi i Fotball: En Studie av Sammenhengen Mellom Investeringer og Sportslige Prestasjoner med Fokus på Adferdsøkonomi 

  Engebråten, Bay Mathias Hvaal; Rørvik, Henrik (Bachelor thesis, 2024)
  De økonomiske aspektene innen idretten blir bare viktigere og viktigere, særlig innen fotballen, hvor flere milliarder investeres i driften av klubber (Peeters & Szymanski, 2014). Dette har åpnet interessen for feltet og ...
 • Sammenhengen mellom barnefattigdom og innvandring: En empirisk analyse av EU-land 

  Mangen, Synne; Syverstad, Johanne Willas; Evensen, Mari Heggdal; Morsdal, Ida Marie (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven analyserer sammenhengen mellom andel barn i lavinntektsfamilier og innvandring. Det er mange faktorer som kan ha en påvirkning på barnefattigdom, derfor har vi inkludert variabler som familiestrukturer, ...
 • Sammenhengen mellom barnefattigdom og innvandring: En empirisk analyse av EU-land 

  Mangen, Synne; Syverstad, Willas Johanne; Evensen, Heggdal Mari; Morsdal, Marie Ida (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven analyserer sammenhengen mellom andel barn i lavinntektsfamilier og innvandring. Det er mange faktorer som kan ha en påvirkning på barnefattigdom, derfor har vi inkludert variabler som familiestrukturer, ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes.; Kramer, Isak Albertsen.; Suhrke, Tobias Tafjord.; Øen, Vetle Thrane. (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Estimating the Nordic Phillips Curve 

  Nair, Megha Pillai; Sandbakk, Leif-Gard Seim (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven undersøker fire nordiske Phillips kurver for forandringer med hensyn til finanskrisen i 2008, og ved bruk av kvartalsdata fra 1989 til 2023. Landene som undersøkes er Danmark, Finland, Norge og ...
 • Økonomisk Analyse av Manglende Pengepolitisk Selvstyre 

  Edvardsen, Lasse Kvarsnes; Kramer, Isak Albertsen; Suhrke, Tobias Tafjord; Øen, Vetle Thrane (Bachelor thesis, 2024)
  Deltakelse i en pengeunion er et aktuelt og utbredt tema innen økonomisk styring og politisk samarbeid. Vi har valgt å undersøke hvordan teorien om optimal pengepolitikk påvirkes av en slik deltagelse, med søkelys på den ...
 • Estimating the Nordic Phillips Curve: A comparative analysis of changes in four Nordic Phillips curves post the 2008 Financial Crisis 

  Nair, Megha Pillai; Sandbakk, Leif-Gard Seim (Bachelor thesis, 2024)
  Denne bacheloroppgaven undersøker fire nordiske Phillips kurver for forandringer med hensyn til finanskrisen i 2008, og ved bruk av kvartalsdata fra 1989 til 2023. Landene som undersøkes er Danmark, Finland, Norge og ...
 • Hvordan avhenger elevprestasjoner i Norge og Brasil av sosial klasse? 

  Kjelstad, Bendik Barlinn; Devold, Ella Johanne; Skevik, Jonatan (Bachelor thesis, 2024)
  Flere tidligere studier peker på hvordan elevprestasjoner avhenger av elevens sosioøkonomiske status. Denne oppgaven ser på hvordan leseferdigheter hos 4. klasse-elever påvirkes av foreldrenes inntekt og utdanningsnivå, ...
 • Forskjeller i økonomisk avkastning på utdanning i Norge sammelignet med Frankrike 

  Christiansen, Tage.; Dovland, Isak.; Færevik, August.; Gulbrandsen-Dahl, Eirik (Bachelor thesis, 2024)
  Denne oppgaven sammenligner forventet lønnsavkastning på utdanning i henholdsvis Norge og Frankrike, basert på PIAAC-undersøkelsen gjennomført av OECD fra 2011-2012. Studien finner en statistisk signifikant positiv ...

Vis flere