Now showing items 1-20 of 6092

  • Verdsettelse av Elkem ASA 

   Hofstad, Eivind; Romundstad, Sverke; Vattengård, Samuel (Bachelor thesis, 2024)
   I denne bacheloroppgaven er formålet å gjennomføre en fullstendig verdivurdering av Elkem ASA. Ved å analysere interne og eksterne forhold, vil vi danne oss et bilde av Elkems økonomiske- og strategiske posisjon. Vi har ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Drechsler, Synne; Hauso, Hedda; Holo, Kaja Willums Thiblin; Krog, Nora (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdsettelse for å kunne besvare problemstillingen: Hva er Selvaag Bolig ASA verdt per 31.12.2023? Gjennom oppgaven har vi utført en selskaps- og bransjebeskrivelse som har gitt ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Vilvang, Malin; Grøntoft, Nina Marie Weian; Slettvoll, Sigrid Nikoline; Reinertsen, Ulrikke Martine (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med denne oppgaven har vært å besvare problemstillingen «Hva er verdien av Mowi ASA per 31.12.2023?». Sammendraget oppsummerer vår analyse. I den strategiske analysen identifiserer oppgaven selskapets styrker ...
  • Verdsettelse av MPC Container Ships ASA 

   Nerland, Erik; Bondevik, Elias Blix; Andresen, Johannes Borud; Christensen, Thomas Hunstad (Bachelor thesis, 2024)
   Målet med denne oppgaven er å verdsette shippingselskapet MPC Container Ships per 31.12.2023. Verdsettelsen baseres på en fundamental verdsettelse med bakgrunn i deres kontantstrøm og en prognose av denne. I tillegg har ...
  • Verdsettelse av Olav Thon Eiendomsselskap ASA 

   Hernes, Ingrid; Kobbevik, Maria Kristina; Elvebø, Mathilde Melby; Ulset, Sara Hay; Tjensvoll, Tirill (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven er en verdsettelse og søker å besvare problemstillingen: «Hva er Olav Thon Eiendomsselskap ASA verdt per 31.12.2023» Det er benyttet ulike analyser til å utforske problemstillingen, herunder en ...
  • Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? 

   Buset, Maria Isabelle; Hvideberg, Filip Iversby; Langerud, Sivert Bjørnebo (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdsettelse på XXL ASA ved å svare på vår problemstilling; Hva er XXL ASA verdt per 31.12.2023? Innledningsvis i besvarelsen er det utarbeidet en selskaps- og bransjeanalyse ...
  • Verdsettelse av TOMRA Systems ASA 

   Brinchmann-Hansen, Helene; Egrem, Kristine; Eidset, Maria; Fürst, Ingrid Hermine; Lønn, Emma Hammersmark (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med denne oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av TOMRA Systems ASA ved å svare for følgende problemstilling: «Hva er verdien av TOMRA den 31.12.2023?» Oppgaven er delt inn i tre deler: startegisk analyse, ...
  • Verdsettelse av Kongsberg Gruppen ASA 

   du Plessis, Noah Langum; Mohaug, Preben Magnus; Baadstø, Nicolai Kleppe; Moen-Johansen, Ulrik; Shahzad, Hamza (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven gir en detaljert og omfattende analyse av Kongsberg Gruppen ASA med formål å estimere selskapets verdi. Arbeidet baserer seg på en kombinasjon av strategiske og regnskapsmessige analyser, og tar i ...
  • Verdsettelse av Orkla ASA 

   Fjeldstad, Jakob; Hasselvold, Isak Landfald; Bolstad, Lars Christian (Bachelor thesis, 2024)
   Denne oppgaven forsøker å verdsette Orkla ASA på tidspunktet 31.12.2022. Oppgaven er inndelt i fire deler med tre analyser. De ulike analysene tar for seg følgende; Bransje og selskaps- analyse, regnskapsanalyse og til ...
  • Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023? 

   Heierstad, Johannes; Østensen, Andreas Møllerløkken; Jonsbråten, Martin (Bachelor thesis, 2024)
   Vi har i denne bacheloroppgaven besvart problemstillingen “Hva er Frontline plc verdt 31.12.2023?” Problemstillingen er løst i flere momenter. Bacheloroppgaven består av en omfattende strategisk analyse av selskapet og ...
  • Verdsettelse av Europris ASA 

   Anders Heimsjø; Conran Wentworth; Simen Spets Storhov; Vegard Strandman Lundal (Bachelor thesis, 2024)
   I den strategiske analysen så vi først på de interne faktorene som foreligger hos Europris dette ble gjort gjennom en VRIO analyse. Etter det ble det gjennomgått en ekstern analyse ved bruk av Porters fem krefter og PESTEL. ...
  • Digital og grønn omstilling i den maritime industrien 

   Ulstein, Oda; Husebø, Maren; Torgersen, Marie Haverstad (Bachelor thesis, 2024)
   Konseptet bærekraftig utvikling har de siste årene vært i fokus blant politikere, næringslivet og i samfunnet generelt. Temaet har blant annet satt fart på utviklingen av nye bærekraftige løsninger, i tråd med ny teknologi ...
  • Motivasjon under endringsprosesser 

   Aspehaug, Kristina Ciara Forrest; Tangen, Gabriella (Bachelor thesis, 2024)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan ledere kan påvirke motivasjonen til ansatte under endringsprosesser. Vi har tatt utgangspunkt i teori og innhentet kvalitative data rundt temaet. Teoriene baserer ...
  • Chefens roll i ändringsprocessen - En kvalitativ studie av chefers upplevelse av sin roll i ändringsprocessen. 

   Svedberg, Eskil (Bachelor thesis, 2024)
   Temat för denna uppsats är hur ändringsledning bedrivs vid ändringsprocesser i organisationer. Med anledning av det fokus som finns på ändring av existerande struktur, kultur och ledarskap i organisationer, blev jag nyfiken ...
  • Ta post ut av Posten: En ny strategi i en digital hverdag 

   Brun, Helene Martinsen; Bøe, Elise Berle; Folgerø, Maria Yajun (Bachelor thesis, 2024)
   I en tid med stadig teknologiske fremskritt er det avgjørende at virksomheter klarer å imøtekomme det skiftende markedsbehovet. Denne oppgaven belyser digital transformasjonens innvirkninger på virksomheter, med fokus på ...
  • Hvordan kan ledere opparbeide tillit i sin ledelse av kunnskapsmedarbeidere? 

   Selbæk Bergjord, Oda; ; Kristiansen Enerhaugen, Sandra; ; Hauger-Johannessen, Vilde (Bachelor thesis, 2024)
   De siste tiårene har medarbeidernes kunnskap og ferdigheter gjennomgått endringer som har ført til en økende detaljkunnskap og flere fagområder. Konsekvensen av dette har vært en endring i maktforholdet i relasjonen mellom ...
  • Optimalisering av markedsføringsstrategier for banker 

   Bævre, Simon Settem; Tundrali, Sondre Bakken; Vindstad, Karya Elisabeth; Midthaug, Karsten Tobias Kalset (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan en bank kan forbedre kommende markedsføringskampanjer. Dataen stammer fra en undersøkelse gjort av en portugisisk bank i etterkant av finanskrisen, hvor fokuset var å ...
  • Onboardingsprosessen og dens utfordringer 

   Heggli, Ole Mikael (Bachelor thesis, 2024)
   Denne oppgaven tar sikte på å utforske onboardingsprosessen og viktige elementer ved den. Dette i tillegg til å se på hvilke elementer som må være med for at prosessen skal lykkes. Interessen for temaet kommer fra erfaringer ...
  • En prediktiv analyse av Bitcoin sin daglige priskurs ved bruk av ARIMA- og LSTM-modellen 

   Sivertsen, Eirik; Eid, Magnus Armand (Bachelor thesis, 2024)
   Denne oppgaven tar for seg prediksjon av pris på Bitcoin ved hjelp av ARIMA og LSTM-modellen. Målet var å se om disse modellene har mulighet til å predikere fremtidig pris. Datasettet består av historisk pris på Bitcoin ...
  • Hvordan definerer og implementerer Norske Skog Skogn bærekraftige praksiser, og hvilken effekt kan praksisene ha på selskapets omdømme blant bedriftskunder? 

   Stoltenberg, Madelene; Andersen, Malin Blø (Bachelor thesis, 2024)
   Formålet med bacheloroppgaven er å utforske sammenhengen mellom omdømme og bærekraft. Markedet preges av nye krav, reguleringer og innovasjoner knyttet til bærekraft, og selskaper som ikke er forberedt på omstillingene ...