Show simple item record

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin Olaussen
dc.contributor.authorLowzow, Lars Kristian
dc.date.accessioned2016-09-09T14:00:50Z
dc.date.available2016-09-09T14:00:50Z
dc.date.created2016-06-07
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405930
dc.description.abstractFN sammen med store bilselskaper avtalte i 2008 at baklysene skulle skrus av på dagtid for å redusere drivstofforbruket (Regulation nr 48). Problemet med denne reguleringen er at den kun har fokusert på å redusere drivstofforbruket og spørsmålet om hvordan tiltaket kan påvirke trafikksikkerheten er ikke undersøkt. Et litteraturstudie ble utført for å se hvilken innvirkning avskrudde baklys kan ha på trafikksikkerhet. Forskningen viste at kjørelysene bak på bilen hjelper sjåfører til å beregne avstanden til bilen foran. Den nye reguleringen kan dermed gjøre prosessen rundt avstandsberegning vanskeligere. Siden baklysene forenkler avstandsberegning, ble følgende hypotese undersøkt for å studere innvirkning den nye reguleringen kan ha på trafikksikkerheten: "Sjåfører holder kortere tidsavstand når de følger en bil der baklysene er slått av". Ved å bruke induktive sløyfer kombinert med videoobservasjoner på utvalgte vegstrekninger, med varierende fartsgrenser i Trondheim, har bilers tidsluker, med og med uten baklys blitt sammenlignet. En parvis t-test og kjikvadrattest ble brukt for å sammenligne resultatene. Ingen signifikante resultater ble funnet på 5 \% signifikant nivå. Resultatene indikerer ingen endring eller lengre avstand når en sjåfør følger en bil uten baklys på dagtid. Dette er motsatt av den oppsatte hypotesen. I tillegg viste spørreundersøkelsen utført (N = 152) at 1/3 av førerne ikke hadde lagt merke til at nye biler kjørte uten baklys i dagslys. Blant dem som hadde lagt merke til biler uten kjørelys oppgav 57 \% at de ikke endret sin kjøreatferd , mens 34 \% holdt lengre avstand og 11 \% kortere avstand, bak en bil uten kjørelys. Det er vanskelig å si noe om dette er en korttidseffekt eller om det vil være slik at folk holder lik eller lengre avstand i fremtiden. Denne undersøkelsen er bare en del av mange problemstillinger det nye regelverket byr på, og mer forskning er nødvendig for å kunne konkludere om avskrudde baklys er positivt eller negativt for trafikksikkerheten.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleBaklys som et mottiltak for påkjørsler bakfra: - Avstand holdt bak biler med og uten baklys
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber60


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record