Show simple item record

dc.contributor.advisorEndreseth, Birger Henning
dc.contributor.advisorWibe, Arne
dc.contributor.authorStornes, Tore
dc.date.accessioned2016-05-24T13:05:06Z
dc.date.available2016-05-24T13:05:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1511-7
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390188
dc.description.abstractMålsetningen med studiene i denne avhandlingen var å bidra til å bedre prognose ved behandling av rektumcancer, med spesielt fokus på pasienter over 75 år. Prognosen ved kolorektal cancer (CRC) i Norge har de siste 20-30 årene blitt stadig bedre, men forbedringen har ikke vært like fremtredende hos den eldre del av pasientgruppen. Fokus på behandling av kreft hos eldre pasienter er særdeles viktig med tanke på den demografiske endringen i befolkningen som kan forventes de neste 20-30 årene. CRC er en vanlig sykdom, og det er den kreftsykdommen som bidrar nest hyppigst til kreftrelatert død i Norge. Sykdommen affiserer primært personer over 45 år, og omtrent 40 % er over 75 år. Det er ca. 4000 nye tilfeller av CRC i Norge hvert år, og av disse er 1/3 rektumcancer. Behandling er kirurgi, ofte i kombinasjon med strålebehandling og kjemoterapi, og dette kan være krevende behandling for eldre pasienter. Ved å evaluere resultater av behandling vil man ha et godt grunnlag for å individualisere behandling. Den første studien beskriver aldersspesifikk tilpasning av behandling og hvilken betydning dette hadde for de onkologiske langtidsresultatene. Studien viser at pasienter over 85 år sjeldnere ble operert, pasienter over 80 år sjeldnere gjennomgikk strålebehandling og at pasienter over 75 år oftere ble operert med transanale reseksjoner enn yngre pasienter. Dette medførte høyere frekvens av lokalt residiv for de eldre pasientene, men uten at det resulterte i lavere relativ overlevelse. I studie 2 ble faktorer som predikerer komplikasjoner etter behandling evaluert, og tre forskjellige skåringssystemer for postoperative komplikasjoner ble validert. Alder, ASA-skår, akutt kirurgi og stor operasjon var faktorer som var assosiert med økt risiko for komplikasjoner. Studien viste også at frekvens av komplikasjoner og 100-dagers mortalitet kan forutsies med høy grad av nøyaktighet ved bruk av skårringsystemer. Med bakgrunn i at eldre pasienter langt oftere tilbys lokal reseksjon på bekostning av stor kirurgi for rektumcancer, var målet med studie 3 å sammenligne resultatene etter lokal reseksjon med transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) og stor kirurgi med total mesorektal eksisjon (TME) i Norge for T1 og T2 cancer. Resultatene viste at til tross for høyere forekomst av lokalt residiv etter TEM var overlevelse lik som etter TME ved T1 cancer, mens for T2 cancer var overlevelse redusert ved TEM sammenlignet med TME.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:86
dc.titleRectal cancer treatment: Considerations on early stages, risk prediction and influence of agenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record