Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terjenb_NO
dc.contributor.advisorJohansen, Håvardnb_NO
dc.contributor.authorSkyrud, Annika Havnennb_NO
dc.contributor.authorJakobsen, Maren Solbergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:35:20Z
dc.date.available2014-12-19T11:35:20Z
dc.date.created2014-10-24nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier758218nb_NO
dc.identifierntnudaim:11187nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233288
dc.description.abstractKarlsplassen bru er en etteroppspent, fem-spenns platebru med totallengde på 123 meter. Utgangspunktet for beregningene i denne oppgaven er bruas anbudstegninger utlevert av Statens Vegesen, hvor brutverrsnittet med tilhørende spennarmering er gitt. Formålet med oppgaven er at kandidatene skal fordype seg i beregningsmetoder for dimensjonering av den aktuelle brutypen, dette ved å sette seg inn i relevant teori og regelverk. I tillegg skal det sees nærmere på virkning av kryp på dimensjonerende laster for spennarmerte bruer støpt i flere byggefaser. De skal tilegne seg ny kunnskap utover den som er opparbeidet underveis i studiet, dette gjennom en realistisk prosjekteringsoppgave. Dimensjonerende krefter er funnet gjennom håndberegninger, men hovedsaklig ved bruk av modellerings- og analyseprogrammet NovaFrame, utviklet av Aas Jakobsen AS. Selve dimensjoneringen er utført i henhold til Håndbok 185 for bruprosjektering, utgitt av Statens Vegvesen, relevante Eurokoder og akseptert dimensjoneringspraksis i henhold til faglitteratur. Det er gjort beregninger i brudd- og bruksgrensetilstanden med utgangspunkt i det opprinnelige tverrsnittet med tilhørende spennarmering. I bruddgrensen er det beregnet nødvendig armeringsmengde for brutverrsnittet i lengde- og tverretning i både steg og flens. Det er også beregnet nødvendig lengdearmering for søylen påkjent av størst aksialkraft. I bruksgrensen er det kontrollert at konstruksjonens funksjonsdyktighet ved normal bruk er ivaretatt. Dette er gjort ved å kontrollere at opptredende spenninger og rissvidder i tverrsnittet er overholdt i henhold til kravene, gjennom beregning av nødvendig lengdearmering. Virkningen av kryp er beregnet og kommentert i et eget kapittel.Riktig bruk av programvare er verifisert gjennom et utvalg relevante håndberegninger basert på aksepterte metoder innen fagfeltet. Gjennomgående for alle kontrollene er at avvikene er små, noe som antyder at programvaren er behandlet riktig og at de dimensjonerende lastene er korrekte.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleAnalyse av spennarmert platebru i henhold til gjeldende regelverk: Modellering og dimensjonering av Karlsplassen brunb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of Post Stressed Plate Bridge According to Official Design Rules: Design og Karlsplassen Bridgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber240nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record