Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.advisorJermstad, Olenb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Erik Brehmenb_NO
dc.contributor.authorKleppe, Anette Windingstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:34:41Z
dc.date.available2014-12-19T11:34:41Z
dc.date.created2014-10-14nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier755525nb_NO
dc.identifierntnudaim:10902nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233211
dc.description.abstractGjennom en kvalitativ metodetilnærming er det blitt gjennomført åtte dybdeintervjuer med to prosjektteam tilknyttet prosjekter i Reinertsen Divisjon Entreprise. På bakgrunn av teori fra tidligere studier om prosjektsuksess er det valgt ut fire hovedfaktorer som ble studert videre. Disse er; organisasjonskultur, prosjektkultur, kvalitetsledelse og prestasjonsmålinger. Studien viser at disse faktorene påvirker prosjektsuksessen i stor grad, både individuelt og i sammenheng med hverandre. I tillegg viser studien at Reinertsen Divisjon Entreprise har en veletablert organisasjons- og prosjektkultur som er forankret i divisjonens mål og handlingsplaner. Det er stor vilje og engasjement hos ledelsen til å utvikle organisasjonen videre, og de lykkes i mye. Divisjon Entreprise har store muligheter i et konkurransepreget marked. Et konkurransefortrinn for Reinertsen er at de har alle divisjoner for å gjennomføre prosjekter under samme tak, men studiet legger til grunn at dette ikke blir utnyttet til det fulle. Styringssystemet som er utviklet for å bidra i alle faser av et prosjekt fungerer heller ikke optimalt. En videreutvikling av dette vil kunne gi Divisjon Entreprise fordeler i form av effektivitet, bedre økonomi og kvalitet i prosjektene. I tillegg tar studien opp mange underfaktorer av de fire utvalgte hovedfaktorene som vil være essensielle for å oppnå prosjektsuksess, og kanskje den viktigste av disse er kunnskapen om kontrakt og Norsk Standard hos de ansatte, samt det å rette mer fokus på delmål gjennom hele prosjektet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleProsjektsuksess - suksessfaktorer og fallgruver i Reinertsen Divisjon Entreprisenb_NO
dc.title.alternativeProject success success factors and pitfalls at Reinertsen Division Enterprisenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel