Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLandrø, Haraldnb_NO
dc.contributor.advisorBelghaug Knarud, Jon Ivarnb_NO
dc.contributor.authorMangen, Nora Bellingnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:34:20Z
dc.date.available2014-12-19T11:34:20Z
dc.date.created2014-09-23nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier749353nb_NO
dc.identifierntnudaim:10987nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233187
dc.description.abstractBryggene på hver side av Nidelva er viktige for Trondheims identitet, samtidig som disse kulturminnene trues av forfall og brann. Hensikten med oppgaven har vært å kartlegge overordnet brannsikkerhet i bryggerekkene i Kjøpmannsgata, spesielt med tanke på spredning fra en brygge til neste.Fullstendig risikoanalyse for området, samt nyttekostnadsanalyser er nødvendig før tiltak innføres, men er ikke del av denne oppgaven. Det er ikke sett på muligheter for omregulering av området til også å omfatte boliger.For å forstå hvilke forhold som kan øke sjansene for at en brann sprer seg mellom bygninger, har det vært nødvendig å gjennomføre et litteraturstudie og oppsøke flere fagpersoner. De omfattende brannene i Lærdal og Flatanger januar 2014 har gjort det aktuelt å bruke nyhetsartikler som kildemateriale. Deltakelse på møter, kurs og seminarer har vært nyttig for å forst å forholdet mellom bevaringshensyn og brannsikkerhet.Brannvesenet er klar over den store spredningsfaren i bryggerekkene og jobber aktivt med forebyggende arbeid. Ved alarm derfra, vil de rykke ut med alt tilgjengelig mannskap og utstyr inkludert sjøsprøyta. Flere av de gamle trebryggene står så tett at å bygge en brannseksjoneringsvegg mellom dem ikke er mulig uten å endre de opprinnelige konstruksjonene. Dersom det ikke er ønskelig, må annen passiv og/ eller aktiv brannsikring til. Fasadesprinkling er et alternativ, men det må jobbes med å utarbeide standarder og retningslinjer for hvordan disse skal utformes. Ved istandsetting og etterisolering, bør det installeres brannstopp slik at en brann ikke kan spre seg i skjulte hulrom i fasader. Brann i vertikale hulrom kan spre seg med en hastighet på mellom 2 og 8 m/min. Tak og takfot må sikres slik at brann ikke spres til loft. Gjennombrenning av tak er kritisk for produksjon av gnistregn. Flygebrann er ikke et utbredt problem i Norge, men enkle og rimelige tiltak kan likevel innføres for økt sikkerhet mot fenomenet. Ryddighet og fjerning av brennbart materiale og avfall fra trefasader gir bedre brannhygiene og hindrer ildspåsettelse.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleBrannsikkerhet i tett trehusbebyggelse: - Bryggene i Kjøpmannsgata i Trondheimnb_NO
dc.title.alternativeFire Safety in Densely Built Historic Wood Structures: - The Old Warehouses in Kjøpmannsgata in Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber150nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel