Show simple item record

dc.contributor.advisorNordal, Steinarnb_NO
dc.contributor.authorBache, Bjørn Kristian Fiskviknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:34:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:34:14Z
dc.date.created2014-09-19nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier748570nb_NO
dc.identifierntnudaim:11098nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233147
dc.description.abstractI denne oppgaven er det gjort en probabilistisk tilnærming til skråningsstabilitet med hensyn til anisotropi. Dette er relatert til skredet som gikk på Leistad i april 2002. Det er først gjort antakelser om skråningens geometri og lagdeling. Deretter er styrkeparametere for jorden funnet, og forslag til sannsynlighetsfordelinger for disse er etablert. Videre er det gjort en sensitivitetsanalyse for å se hvilke parametere som påvirker stabiliteten mest, før de mest relevante parameterne er satt som variabler. Disse variablene er udrenert skjærstyrke, Su, anisotropiforholdene SuP/SuA og SuDSS/SuA, og tyngdetettheten, gamma.Ved å benytte variablene i en Monte Carlo simulering ble tilfeldige verdier trukket, og grunnlaget for videre beregninger ble dannet. Ved hjelp av Monte Carlo simuleringen kombinert med Plaxis og NGI-ADP materialmodellen ble en sannsynlighetsfordeling for sikkerhetsfaktoren, Fs, etablert, og en bruddsannsynlighet, Pf, ble regnet ut. Denne ble funnet å være på 9,4\% med de forutsetningene som var gitt inn i beregningene.Videre ble det gjennomført en Markov Chain Monte Carlo simulering med implementering av Metropolis-Hastings algoritmen. Dette ble gjort for å finne sannsynlighetsfordelinger for inputparameterne ved brudd. Det ble funnet to kritiske parametersett, da algoritmen identifiserte to ulike bruddmekanismer for skråningen. Laget med bløt, sensitiv leire skiller seg ut her, med særs lav udrenert skjærstyrke.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleSannsynlighetsteoretiske betraktninger av skred: Tilbakeregning av Leistadrasetnb_NO
dc.title.alternativeProbability Based Considerations of Slope Stability: Back Calculation of the Leistad Slidenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record