Show simple item record

dc.contributor.authorGraff-Kallevåg, Geirnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:59Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:59Z
dc.date.created2011-11-23nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier458460nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231919
dc.description.abstractSamfunnet står ovenfor store utbyggingsoppgaver i årene fremover. Det er ventet en stor befolkningsvekst i Norge i årene som kommer, det vil skje en fortettingomkring byer og tettsteder og demografien i samfunnet utvikler seg slik befolkningssammensetningen vil inneholde langt flere eldre enn det vi har i dag. I tillegg har Norge et stort vedlikeholdsetterslep på offentlige bygninger, veier og øvrig infrastruktur. Oppgaven har tittelen Samspillsmodellen som kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell i store entrepriseprosjekter. Hensikten med oppgaven er å se hvorvidt samspillsmodellen til Reinertsen AS, som et av mange ulike elementer, på sin måte kan bidra til å imøtekomme behovet for kostnadseffektiv- og rask gjennomføring av store entrepriseprosjekter. Oppgavens problemstilling er følgende: Kan samspillsmodellen som kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell bidra til:Reduserte byggekostnaderRedusert byggetidBedret kvalitetØkt fleksibilitet For å belyse og besvare problemstillingen har oppgaven tatt utgangspunkt i gjeldende litteratur på området. Denne informasjonen er innhentet gjennom litteraturstudie med samspill, samhandling, kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell som sentrale stikkord. Videre tar oppgaven utgangspunkt i to ulike case; ett stort offentlig prosjekt gjennomført uten samspill og ett stort offentlig prosjekt gjennomført med samspill. I lys av litteraturstudie, casestudier og ikke minst det Reinertsen AS oppfatter som en samspillsmodell er problemstillingen drøftet og diskutert. Det er plukket ut tre særtrekk ved samspillsmodellen som er undersøkt spesielt nøye. Disse særtrekkene er tidlig kontraktsinngåelse, managementmøter og incentiver. Resultatene fra analysen viser at samspillkontrakter har elementer i seg som, riktig brukt, legger til rette for reduserte byggekostnader, redusert byggetid og økt fleksibilitet. Videre er det avdekket at modellen har få eller ingen elementer i seg som påvirker kvaliteten. I hovedsak er det incentivene som påvirker byggekostnadene- og byggetidenpositivt. Tidlig kontraktsinngåelse og managementmøter bidrar til økt fleksibilitet i prosjektgjennomføringen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleSamspillsmodellen som kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell i store entrepriseprosjekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record