Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelde, Rogernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:04Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:04Z
dc.date.created2010-11-19nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier371188nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231658
dc.description.abstractDe seneste årene har det vært økt fokus på problemer som oppstår under bygging, og på konflikter i etterkant avkjøp og overlevering av nye boliger. Fokuset har først og fremst vært rettet mot problemer i byggebransjen vedrørende byggefeil. Det har vært for lite fokus på kontraktsbruk, kontraktsutfylling og kontraktforståelse annet enn fra Forbrukerrådet (FR).Problemstillingene for oppgaven er å identifisere om kontrakten, kontraktsutfylling og ulik kunde-/bransjeforståelseer en viktig grunn for henvendelser til Forbrukerrådet og klager til Boligtvistnemnda.Videre å komme med forslag til tiltak som kan forebygge og redusere antall reklamasjoner og tvister i saker som omhandler bruk av kontrakt, kontraktsutfylling og ulik kunde- og bransjeforståelse.Kvantitative undersøkelser av 711 henvendelser til FR vedrørende ny bolig, og 45 saker behandlet i Boligtvistenemnda ble gjennomført. Omlag en tredjedel (nesten 32,4 %) av henvendelsene til FR omhandlet priser,avtaler og vilkår, tidsfrister/forsinkelser, og materialvalg. Av klagesakene i Boligtvistenemnda handlet omlag 46, 7% hovedproblemstillingene om priser, avtaler og vilkår, tidsfrister/forsinkelser, problemer knyttet til forsinkelser ogmaterialvalg.Forbrukerne har gode muligheter til å sikre sine rettigheter på de fleste av disse områdene, men det forutsetter at debruker riktige byggeblanketter, og at de utfylles korrekt.Undersøkelsene samlet sett viser at aktørene i byggebransjen både undervurderer og underkommuniserer deproblemene som skyldes feil bruk av kontrakt, uklar kontraktsutfylling og ulik kunde-/bransjeforståelse.Forslag til forebyggende tiltak for å redusere antallet tvister presenteres avslutningsvis i oppgavennb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleEn undersøkelse av henvendelser til Forbrukerrådet og klager til Boligtvistnemnda i 2009nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel