• Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning. 

   Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig (Research report, 2020)
   Digitaliseringsprosjektet i Statped har vært et omfattende prosjekt med varighet over to år. Fokus har vært på innføring av nye digitale arbeidsmåter internt og utvikling av digitale tjenester eksternt, som svar på ...
  • Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn 

   Eggebø, Helga; Karlstrøm, Henrik; Stubberud, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering ...
  • Markedsliberalisme og modstand 

   Olsen, Bent (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Forbindelserne mellem centralstatslige institutioner, den pædagogiske forskning, professionsuddannelserne og virksomheden i skoler og børnehaver har undergået forandringer de senere år. Pædagogisk intervention er i stadig ...
  • Mediepedagogikk og mediedidaktikk 

   Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Spørsmålet om hvilken rolle medier og digitale verktøy skal ha i læring og undervisning er sentralt i diskusjonen om skolen i dag. Elevene skal utdannes til å mestre et yrkesliv og et samfunn som digitaliseres, der medier ...