• Aktivitetshjelpemidlers påvirkning på aktivitetsidentiteten til personer med fysiske funksjonsnedsettelser 

   Melum, Stine; Skarpeid, Annlaug (Bachelor thesis, 2022)
   Abstrakt Hensikt Hensikten med denne bacheloroppgaven er å drøfte og redegjøre for utfordringer og gevinster rundt hvordan aktivitetshjelpemidler påvirker aktivitetsidentiteten. Metode Denne bacheloroppgaven følger en ...
  • Fibromyalgi - erfaringer fra arbeidslivet 

   Fjellhaug, Rikke Indahl; Andreassen, Stine Hernes (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Tittel: Fibromyalgi – erfaringer fra arbeidslivet Formål: Formålet med studien var å få økt forståelse for hvordan mennesker med FM erfarer deltakelse i arbeidslivet. Problemstilling: Hvordan erfarer voksne ...
  • Hverdagsrehabilitering for en meningsfull og aktiv alderdom. 

   Hadland, Sigfrid; Johnsen, Mathias Kastet; Vik, Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Tittel: Hverdagsrehabilitering for en meningsfull og aktiv alderdom Formål: Denne bacheloroppgaven belyser hvordan eldre med funksjonsfall opplever deltakelse i hverdagsrehabilitering, og hvordan det bidrar til aktivitet ...
  • Idrettsdeltagelse og integrering fra et flyktningperspektiv 

   Jensen Simonsen, Daniel Rakim; ; Olsen Sandvik, Sondre (Bachelor thesis, 2021)
   SAMMENDRAG Tittel: Idrettsdeltagelse og integrering fra et flyktningperspektiv - En gjennomgang av forskning på flyktningers idrettsdeltagelse og dens påvirkning på integrering Formål: I denne oppgaven ønsker vi å belyse ...
  • Opprettholdelse av aktivitetsidentitet på lang sikt etter hjerneslag: en systematisk litteraturgjennomgang 

   Kvitrud, Elin; Seemann, Susanne Hagen; Sletthagen, Beatrice (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunn: 12 000 rammes årlig av hjerneslag i Norge og det kan føre til sensoriske, motoriske og kognitive utfall. Opplevde funksjonsendringer kan påvirke deltakelse i aktiviteter, som vil virke inn på hvordan man ser på ...