• Relation between solar elevation and the vertical attenuation coefficient of irradiance in Oslofjorden 

   Nilsen, Jan Harald; Aas, Eyvind (Department of Geophysics, University of Oslo, Reports;, Research report, 1977)
  • Computer real time detection of intravascular bubbles 

   Eftedal, O; Mohammadi, Ramin; Rouhani, Majid; Brubakk, Alf O (Research report, 1995)
  • Bruk av IKT i læringsprosessen 

   Kolås, Line (Master thesis, 1999)
   Læring og undervisning er tema som de fleste har et forhold til - siden vi alle har vært i en læringssituasjon. På samme måte er informasjonsteknologi et tema som de fleste etter hvert kjenner til, og ikke minst har ...
  • Alt er metadata: Bruk av metadata i et integrert brukersystem 

   Oppedal, Anita Iren (Master thesis, 2000)
   Denne hovedfagsavhandlingen setter fokus på hvordan metadata brukes i et integrert brukersystem i en bedrift. I et informasjonsrom er informasjonsressurser fra ulike medier intergrert, og en trenger et felles “bindeledd” ...
  • Lenker mellom informasjonsobjekter i det digitale bibliotek 

   Lichtenberg, Einar W. M. (Master thesis, 2000)
   Avhandlingen tar for seg lenking mellom informasjonsobjekter i digitale bibliotek, og presenterer et system for relasjonsbasert lagring i det digitale biblioteksprosjektet ved IDI (DigLib). Sammenlenking av informasjon ...
  • Informasjons- og kunnskapsrom for systemutviklingsprosjekt 

   Michalsen, Nina (Master thesis, 2000)
   Denne avhandlingen studerer hvordan gruppevare, nærmere bestemt Corporate Memories(CM), kan brukes til å støtte informasjons- og kunnskapsdeling i en systemutviklingsorganisasjon. Studiet tar utgangspunkt i Borghoff&Par ...
  • DLAM : database for lagring og analyse av mikrostrukturbilder 

   Halla, Hans Arne; Jahr, Frode; Stemsrudhagen, Finn-Kjetil (Bachelor thesis, 2001)
   Materiell teknologisk avdeling ved Raufoss ASA foretar bildefangst via scannere, digitalkameraer og elektromikroskop. Da de tidligere ikke har hatt et sentralt system til å ivareta disse bildene, har det vært mye jobb ...
  • SoftCross 

   Andenæs, Jørn Arild; Johnsen, Børge; Jørdre, Kristoffer (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven har gått ut på å utvikle en prototype av et system som skal kunne brukes av flere små og mellomstore bedrifter samtidig. Hver bedrift skal kunne konfigurere systemet slik at de kan bruke det som sitt eget ...
  • Dynamisk informasjonskanal i Macromedia Flash 5 

   Benjaminsen, Berit; Rødsand, Janne; Sæther, Gro Vogt (Bachelor thesis, 2001)
   Prosjektet har gått ut på å finne ut om vektorteknologier som Macromedia Flash 5 fungerer til dynamisk presentasjon av multimediell informasjon. Det ble utviklet en prototype på en dynamisk informasjonskanal for å teste ...
  • Card management system Enterprise Java Beans 

   Brun, Guy Steffe; Høeg, Lars Arne; Kaspersen, Oddgeir; Steinbekken, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Det skal utvikles en testapplikasjon for å håndtere klargjøringen av smartkort. Det fungerende systemet skal effektiviseres ved at løsningen utvikles i Enterprise Java Beans. Applikasjonen skal kommunisere mot en ...
  • TED-2001 : Teknisk ErfaringsDatabase 

   Brennmoen, Ingar; Hauklien, Øystein; Hedalen, Trond; Kvam, Erik (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven har bestått i å kravspesifisere, designe og kode en erfaringsdatabase, og dens brukergrensesnitt. Utvikling har foregått etter RUP-modellen. Denne databasen brukes internt i Telenor Nett, og inneholder erfaringer ...
  • Grandis 

   Lysakerud, Fredrik; Kristoffersen, Morten; Reierstad, Ole Jørgen (Bachelor thesis, 2001)
   Hovedprosjektet gikk ut på å lage et helt nytt betillingssystem for Kikki’s pizza da det de har brukt frem til nå er blitt gammeldags og innefektivt. Dette ble gjordt for hånd, med penn og papir. De ønsket seg et ...
  • BIRI 1 : Biometric Intelligent computeR Interface 

   Nygård, Anders; Seljeflot, Tom Audun (Bachelor thesis, 2001)
   BIRI - Biometric Intelligent computeR Interface, ett sktitt på veien mot et intelligent interactivt multimedia system. BIRI er et prosjekt delt inn i tre mindre prosjekter med doktor-stipendiat-Erik Hjelmås i spissen. Disse ...
  • Testing Via Internet - Live 

   Nilsen, Terje Kirkemyr; Pettersen, Thomas; Solberg, Elin Synnøve (Bachelor thesis, 2001)
   Testing Via Internet - Live, en spørsmålsgenerator og presentasjonsløsning for lære,- og utdanningsinstutisjoner. Løsningen er laget på oppdrag fra Høgskolen i Gjøvik. Målet var å lage et verktøy der man kunne teste studenter ...
  • A Framework for Supporting Shared Interaction in Distributed Product Development Projects 

   Farshchian, Babak Amin (Dr. ingeniøravhandling, 0809-103X; 2001:38, Doctoral thesis, 2001)
   Geographically distributed software development projects are becoming commonplace due to the wide-spread use of network technologies. Software development is an activity that is based on intensive cooperation among groups ...
  • Mikronavigering: Nyttiggjøring av kontekst i en mobil applikasjon 

   Dahl, Yngve (Master thesis, 2001)
   Denne hovedoppgaven dreier seg omkring et konsept jeg har valgt å kalle for mikronavigering. Dette innebærer at jeg har sett nærmere på hvordan mobile applikasjoner, ved å utnytte informasjon som karakteriserer brukerens ...
  • WebCRF : medisinske forskningsjournaler på Internett 

   Opsahl, Nils Håkon; Roland, Espen; Skinnes, Bjørnar; Sætre, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
   Kontrollerte kliniske forsøk har hatt stor betydning for utviklingen i medisinen de siste tiår. Metoden går i korthet ut på at man lar forskjellige pasientgrupper få forskjellig behandling, slik at hverken lege eller pasient ...
  • Lasting av [smartkort] applikasjoner over Internett 

   Bjørnerud, Arve; Klaveness, Martin; Østeng, Ola (Bachelor thesis, 2001)
   Smartkort teknologien har vært i stor vekst de senere år, denne oppgaven fokuserer på et nytt område innen denne teknologien. Et smartkort kan inneholde forskjellig informasjon, hvor informasjonen kan skreddersys hver ...
  • BIRI2 

   Rudihagen, Jarle; Strand, Robert; Svanheld, Frank (Bachelor thesis, 2001)
   Oppgaven vår er en del av større prosjekt BIRI (Biometric Inteligent computeR Interface). Det helhetlige prosjekt har til målsettning å utvikle et intelligent interaktivt multimedia system hvor brukeren skal kunne kimmunisere ...
  • Infrastruktur for elektronisk handel: En avhandling med fokus på katalogtjenester i elektronisk handel 

   Kvanli, Jarl (Master thesis, 2001)
   Hensikten med avhandlingen er å anbefale en teknologisk infrastruktur, med katalogsystemer, for e-handel. Avhandlingen fokuserer på å gjenbruke data om produkter og tjenester, i etablerte virksomheter, og gjøre de tilgjengelig ...