Now showing items 1-20 of 4396

  • Analysis of security threats, requirements, and technologies in e-exam systems 

   Chirumamilla, Aparna (Doctoral theses at NTNU;2021:301, Doctoral thesis, 2021)
   Research context: The higher education (HE) sector is currently going through massive digital transformation by leveraging the use of technology to provide flexibility in teaching and learning. Increasing the usage of ...
  • Promoting asynchronous collaborationand content co-creation 

   Hesselberg, Vegard Helgesen (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet utforsker distribuert samarbeid og samskaping av innhold, oghvordan dette kan bidra til refleksjon og innsikt i forskjellige sammenhenger.Prosjektet er gjennomført i samarbeid med firmaet Læringsliv innenfor ...
  • Application of machine learning to ILI datadenoising 

   Dahl, Sondre Strande; Larsen, Erik Stensrud (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som mål å anvende maskinlæring i filtreringsprosessen av data fra inline-inspeksjon (ILI) av olje- og gassrørledninger. Rørledningen er utsatt for korrosjon, både innvendig og utvendig. Konsekvensene ...
  • Manual Follow-up of Sheep on Free Range Pasture 

   Bergendahl, Lars (Master thesis, 2021)
   Bønder i Norge som har dyr på beite er lovpålagt å se til dyrene sine minst en gang i uken. I dag innebærer dette at en person gjennomfører en fysisk tur i områdene dyrene beiter. Turen har til hensikt å observasjonere ...
  • Factors influencing the use of an issue tracking system 

   Opheim, Ola Hermann (Master thesis, 2021)
   Programvareutvikling er en prosess som i mange tilfeller krever en utstrakt grad av korrdinering mellom arbeidskraft, systemkrav og arbeidsoppgaver. Kompleksiteten av dette koordineringsarbeidet øker ofte raskt når systemet ...
  • Application of machine learning to ILI data denoising 

   Dahl, Sondre Strande; Larsen, Erik Stensrud (Master thesis, 2021)
   Dette prosjektet har som mål å anvende maskinlæring i filtreringsprosessen av data fra inline-inspeksjon (ILI) av olje- og gassrørledninger. Rørledningen er utsatt for korrosjon, både innvendig og utvendig. Konsekvensene ...
  • A Qualitative Study of how Customers Interpret the Privacy of Loyalty Programs 

   Bystadhagen, Simone (Master thesis, 2021)
   Det siste tiåret har det vært en kraftig økning i kommodifiseringen av personopplysninger med en ambisjon om økte fortjenester, ofte anskaffet gjennom tredjepartsdistributører eller ved innhenting av kundedata. Fremskritt ...
  • The Motivational Differences in Commercial Open Source: A Case Study on Collaboration Between Big Tech and Volunteers 

   Røsvik, Johannes Tomren (Master thesis, 2021)
   Open source programvare (OSS) har vært en viktig og økende del av innovasjon, utvikling og forskning innenfor informasjonsteknologi de siste tiårene. Metodologien har historisk bestått av hovedsakelig altruistisk motiverte ...
  • Service Recommendation with High Accuracy and Diversity 

   Wu, Shengqi; Kou, Huaizhen; Lv, Chao; Huang, Wanli; Qi, Lianyong; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent years, the number of web services grows explosively. With a large amount of information resources, it is difficult for users to quickly find the services they need. Thus, the design of an effective web service ...
  • Collaboration Between Distributed Teams In Development of Software: A Case Study of DHIS2 

   Aarvik, Nina Andal (Master thesis, 2021)
   Teknologi har revolusjonert hvordan de fleste industrier arbeider. Ansatte trenger ikke lenger å jobbe fra samme arbeidssted til samme tid for å kunne samarbeide og koordinere arbeidet. Dette tilrettelegger for store og ...
  • SOS: NDN Based Service-Oriented Game-Theoretic Efficient Security Scheme for IoT Networks 

   Kar, Pushpendu; Misra, Sudip; Mandal, Ankush Kumar; Wang, Hao (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Internet of Things (IoT) is a network of heterogeneous physical devices connected over the Internet. Each of the devices is capable of collecting and processing data. Due to the connection with the Internet, the IoT devices ...
  • An exploratory study on academic staff perception towards blended learning in higher education 

   Bokolo, Anthony Junior (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As the years progresses, higher education has move towards implementing Blended Learning (BL) which is a combination of face-to-face and online mode of teaching and learning which have continued to advance in institutions ...
  • Gene expression in blood reflects smoking exposure among cancer-free women in the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) postgenome cohort 

   Baiju, Nikita; Sandanger, Torkjel M; Sætrom, Pål; Nøst, Therese Haugdahl (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Active smoking has been linked to modulated gene expression in blood. However, there is a need for a more thorough understanding of how quantitative measures of smoking exposure relate to differentially expressed genes ...
  • Design and Implementation of the Architecture of a Virtual Driving Instructor 

   Sandberg, Martin Kristoffer Hoel (Master thesis, 2020)
   En virtuell kjørelærer blir foreslått med motivasjon for å supplere og forsterke klasse B føreropplæring i Norge. Den virtuelle kjørelæreren har en skalerbar multi-agent arkitektur som kan gjenkjenne forbikjøringer, evaluere ...
  • Evaulation of S2R-tree 

   Bemelmans, Petter Thrane (Master thesis, 2020)
   Mer og mer data produsert I dag er knyttet til et geografisk punkt. Denne type data, er sjeldent kun romslig. Vanligvis er den koblet med et sett nøkkelord. Disse nøkkelordene kan beskrive lokasjonen, noe som skjedde der ...
  • Automatic detection and repair of hardcoded credentials in Java as an IDE plugin 

   Marchand-Melsom, Alexander; Mai, Duong Bao Nguyen (Master thesis, 2020)
   Til tross for 15 år med arbeid innenfor automatisk programreparasjon, finnes det i dag ingen verktøy som er i stand til å reparere halvparten av de vanligste sårbarhetene, slik de er beskrevet i OWASP Top 10. Spesielt ...
  • Automatic detection and repair of hardcoded credentials in Java as an IDE plugin 

   Marchand-Melsom, Alexander; Mai, Duong Bao Nguyen (Master thesis, 2020)
   Til tross for 15 år med arbeid innenfor automatisk programreparasjon, finnes det i dag ingen verktøy som er i stand til å reparere halvparten av de vanligste sårbarhetene, slik de er beskrevet i OWASP Top 10. Spesielt ...
  • Sheep Localization using Drones and Radios 

   Hole, Ole Alexander (Master thesis, 2020)
   I dette prosjektet har vi sett på hvordan frittgående sauer kan spores ved bruk av droner og enkel radioteknologi. Ved slutten av beiteperioden skal sauene sankes inn, og det er ofte noen få sauer som er borte. Området ...
  • Developing a location-based mobile game promoting physical activity and social interactions among students 

   Aasmo, Håvard (Master thesis, 2020)
   Siden introduksjonen av smarttelefon har man sett en enorm vekst av brukere. Samtidig er lavt aktivitetsnivå hos folk et økende problem. Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for et lokasjonsbasert mobilspill ...
  • Cloud-Based Management System 

   Rogatskiy, Alex; Bratberg, Bård Jørgen; Ay, Håkon Borgersen; Eggen, Marius Stavik (Bachelor thesis, 2021)
   Det har blitt ganske vanlig at bedrifter flytter sine lokale systemer og filer til eksterne servere eller skyplattformer. Med dette i tankene kom Søbstad AS til oss med et ønske om å utforske mulighetene som skyplattformer ...