Now showing items 1-20 of 435

  • Begrunnelse for straff 

   Svarlien, Håkon (Bachelor thesis, 2024)
   Teksten undersøker de to hovedteoriene om straff: gjengjeldelsesteori og preventiv teori, representert ved Kant og Bentham. Gjengjeldelsesteorien, som foreslått av Kant, fokuserer på at straffen skal være proporsjonal med ...
  • Vestens "Frie" Media 

   Cold, Are (Bachelor thesis, 2024)
   I dette skrivet vil jeg ta for meg et institusjonelt moralsk problem i Vestens media verden, spesifikt Norge, hvor jeg tar for meg hva som skal til for å bli regnet som «fri presse» ut ifra sjekklisten hos «Reportere uten ...
  • Kan positiv særbehandling rettferdiggjøres? 

   Eirik Engene (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvorvidt positiv særbehandling kan rettferdiggjøres i lys av Thomas Sowell’s tenkning. Teksten tar utgangspunkt i den norske konteksten til bruk av positiv særbehandling, for så å gå ...
  • Love, Liberty and Gender. 

   Miller, Avery (Bachelor thesis, 2024)
   Denne bachelor oppgaven tar for seg hvordan synet på kjærlighet og kjønn har vesentlig forandret seg etter den feministiske bevegelsens frammarsj over de siste hundre årene. Eg har brukt Linnell Secomb sitt syn på platon’s ...
  • Institutional Governance of Responsible Research and Innovation 

   Hovdal Moan, Marit; Ursin, Lars Øystein; De Grandis, Giovanni (Chapter, 2023)
  • Anon i QAnon: en diskursanalyse av epistemiske moduser i konspirasjonsteoretiske diskusjoner på 8kun 

   Johnsen, Ruben Marius Malmo (Master thesis, 2024)
   Denne avhandlingen er en diskursanalytisk gjennomgang av bruken av epistemiske moduser i konspirasjonsteoretiske diskusjoner på nett. Avhandlingen bruker diskusjoner fra konspirasjonsteorien kjent som QAnon og søker å ...
  • Heidegger and Everyday Aesthetics 

   Kristensen, Galina (Bachelor thesis, 2024)
   Opprinnelig var estetikk opptatt av sansene, som en vitenskap om persepsjon som beskrev hvordan et utall av oppfatninger ble kombinert til en helhet. Gradvis begynte estetikk å bli synonymt med kunst, og begrenset det ...
  • Kierkegaard's Concept of Despair and Alienation 

   Eidem, Bendik (Bachelor thesis, 2024)
   Fremmedgjøring er et begrep som gjerne forbindes med Marx og hans filosofiske etterfølgere. Det er i mindre grad blitt knyttet eksplisitt til Kierkegaard. I denne teksten forsøkes det å knytte Kierkegaards teori om fortvilelse ...
  • Sannheten i speilbildet 

   Torsøe, Herman Borge (Bachelor thesis, 2024)
   Tidligere tolkninger av Ludwig Wittgensteins Tractatus, har konkludert med at den forfekter en korrespondanseteori om sannhet. I denne teksten problematiserer jeg denne tolkningen. Min hensikt er å vise hvordan Tractatus ...
  • Det Aktive Selv: Selvrealiserende handling i Hanna Arendt og Simone Weil 

   Raphael, Jonas (Bachelor thesis, 2024)
   I denne teksten sammenlignes Vita Activa av Hanna Arendt og The Need for Roots av Simone Weil i henhold til spørsmålet av hva slags handlinger som kan sies å være selvrealiserende. I mer detalj utforskes hvordan de ...
  • Selvets problem 

   Myrvik, Martin (Bachelor thesis, 2024)
   Det filosofiske «problemet om selvet» omhandler en rekke vide og komplekse spørsmål, eksempelvis «er det noe slikt som et selv?», «hva er forholdet mellom kroppen og selvet?», og «hva er selvets karakteristiske egenskaper?»; ...
  • Kan borgerlønn rettferdiggjøres i lys av den 4. industrielle revolusjonen? 

   Borges Isene, Christian (Bachelor thesis, 2024)
   De siste årene har kunstig intelligens og autonome maskiner blitt mer og mer brukt i arbeidsmarkedet. Det som skiller seg med dagens teknologi er muligheten det har til å forbedre seg selv basert på store mengder med data, ...
  • Skam. Når er moralske følelser som skam konstruktivt for et samfunn? 

   Julie Tversland (Bachelor thesis, 2024)
   Oppgaven tar for seg skam og prøver å gå litt i dypden på når skam er skadelig for et samfunn og når det kan være konstruktivt. Oppgaven har fokusert på den amerikanske filosofen Nussbaum og hennes tolkning av skam og ...
  • Reinventing the wheel: Reconstructing historical materialism 

   Yüzgeç, Ömer Hanifi. (Bachelor thesis, 2024)
   Karl Marx utviklet ulike teorier som forklarer utviklingen og de historiske karakteristikkene ved sosiale fenomener. Dette settet med teorier og tradisjonen inspirert av deres tolkning, ble kalt "historisk materialisme". ...
  • Vet at vet, men ikke hvordan/hvorfra? 

   Anvik, Martin (Bachelor thesis, 2024)
   Kildeamnesi er et fenomen der en har glemt hvor ens infromnasjon kommer fra. Ved å vurdere sanne kunnskapstilskrivelser, der en ikke husker kilden/berettigelsen til informasjonen en tilskriver seg kunnskap om, som valide ...
  • A social and ethical game-changer? An empirical ethics study of CRISPR in the salmon farming industry 

   Winther, Hannah; Blix, Torill Pauline Bakkelund; Holm, Lotte; Myhr, Anne Ingeborg; Myskja, Bjørn Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   The genome editing technology CRISPR is described as a technological game-changer because of its flexibility and precision, and as an ethical game-changer due to its ability to engineer traits in living organisms without ...
  • Political Legitimacy: What’s Wrong with the Power-Liability View? 

   Mikalsen, Kjartan Koch (Journal article; Peer reviewed, 2024)
   In this paper, I take issue with Arthur Isak Applbaum’s power-liability view of political legitimacy. In contrast to the traditional view that legitimate rule entails a moral duty to obey, here called the right-duty view, ...
  • Abolishing Fossil Capitalism: A Philosophical Examination of the Systemic Nature of the Climate Crisis 

   Skahjem, Joachim (Master thesis, 2023)
   Denne oppgaven er en utforskning av klima- og økologi krisen som en systemisk problemstilling som nødvendiggjør en revolusjon. Det første kapittelet introduserer alvorlighetsgraden av den aktuelle krisen, og presenterer ...
  • "Because Modern People Believe in New Skydaddy": Shifting Buddhist Identities and Authorities on Reddit 

   Sivertsen, Stian Andre (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Online religion may challenge traditional forms of practice, ideas, values, hierarchies, and authorities. This article explores some of the complex ways in which Buddhism is practiced as a lived religion on the internet. ...
  • Is knowing how a natural kind? 

   Knowles, Jonathan Lewis (Chapter, 2023)
   Many philosophers think propositional attitudes like beliefs, desires, and states of knowledge that can only be properly attributed to language-using creatures and that explaining behaviour in terms of them is answerable ...