Now showing items 1-20 of 367

  • Utvalgte verk 

   Hjertås, Gunhild (Master thesis, 2022)
   Notesamlig av musikkstykker skrevet av Gunhild Hjertaas
  • STORVERSDAGEN Katedral av lys og mørke When the sun... 

   Haldaas, Siv Trine (Master thesis, 2022)
  • Musikalsk innlevelse i World of Warcraft 

   Styve, Sondre Bjerke (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven svarer jeg på spørsmålet om hvorfor og hvordan musikk brukes i World of Warcraft (WoW), et Massive Multiplayer Role-Playing Game, for å identifisere og skape en troverdig spillverden. Jeg trekker også dette ...
  • MUSIKK - ET SPRÅK FOR DE SPRÅKLØSE 

   Tobias Raaum Solbakken (Bachelor thesis, 2022)
   Språk er et av de fundamentale verktøyene vi har for å kommunisere, men det er ikke det eneste. I nyere tid har det blitt vanlig å bruke musikk i terapeutisk sammenheng for individer som mangler språk. I dette arbeidet tar ...
  • Lutt: en oversikt 

   Fiskum, Steingrim (Bachelor thesis, 2022)
   Lutten man kjenner fra den europeiske musikkhistorien kom fra det arabiske strengeinstrumentet Oud. Instrumentet ble kalt «prinsen av instrumenter» eller «Kongen av instrumenter» og var et av de viktigste instrumentene i ...
  • Martin Luther og Protestantisk Kirkemusikk 

   Simonsen, Pia (Bachelor thesis, 2022)
   Denne teksten tar for seg musikken til den protestantiske reformasjonen og hvordan den passer inn i Marin Luthers tanker om en ny gudstjeneste, i tillegg til hvordan den katolske tradisjonen påvirket det kulturelle uttrykket ...
  • Forskjeller mellom L'estro Armonico Op. 3 No. 8 og Organ Concerto in A minor 

   Nielsen, Madeleine (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg «L’estro Armonico» Op. 3 No. 8 og «Organ Concerto in A minor» som stykker og hvilke forskjeller det er gjort imellom original stykket og transkripsjonen. Hvilke forenklinger er gjort for å tilpasse ...
  • Ledemotiv i Star Wars-filmane 

   Brakestad, Eirik Myhre (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgåva mi vil ta for seg tre ledemotiv frå John Williams sin musikk i dei seks første Star Wars-filmane. Hovudspørsmåla eg vil gi svar på er: Kva funksjon har ledemotiva i musikken til Star Wars, og kva er det er ...
  • San Marco - Musikkens funksjon i statlig-religiøs representasjon 

   Szymanska, Martyna (Bachelor thesis, 2022)
   Denne teksten undersøker forholdet mellom musikk og poltikk i basilikaen San Marco på 1500-tallet. Oppgaven består av to hoveddeler, som er avhengig av hverandre for å kunne se den røde tråden (musikkens funksjon i ...
  • Musikkvitenskap ved NTNU og Den hvite rammen 

   Pettersen, Kjersti Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven diskuterer hvordan den pågående avkoloniseringsdebatten reflekteres på musikkvitenskap ved NTNU. Målet med denne bacheloroppgaven er å vise hvordan rasistiske strukturer og kolonial arv påvirker studieprogrammet. ...
  • John Williams: Den moderne filmmusikkens Wagner? 

   Krokengen, Sander (Bachelor thesis, 2022)
   John Williams er uten tvil en av de største nålevende komponistene innenfor filmmusikk, og kanskje også innenfor orkestermusikk. Hvordan ble han så stor og hva er det som gjør John Williams’ filmmusikk så kjent? Musikken ...
  • Star Wars, Et nytt håp om symfoni 

   Ørdal, Egil (Bachelor thesis, 2022)
   Denne teksten tar for seg hvordan Star Wars gjeninnførte kjennetegn og særtrekk fra den klassiske Hollywood stilen og gjorde det populært igjen etter en tid hvor filmmusikk favoriserte samtidens populær-musikk. Filmens ...
  • HVA ER DET SPESIELLE MED PIANOET OG PIANOMUSIKKEN? Pianistens og pianoets rolle i krysningspunktet av to spenningsfelt: det estetiske mellom publikum og musikkstykket og det sosiale mellom kunstneren og samfunnet. 

   Gutschmidt, Tobias (Bachelor thesis, 2022)
   Abstrakt Denne bacheloroppgaven argumenterer for pianoets og pianistenes særegne stilling i den musikalske verden og generelt både mht. estetiske musikalske opplevelser og sosiale relasjoner. Fascinasjonen for og den ...
  • Musikkterapeutiske verktøy og tilnærminger i behandling av mennesker med psykoselidelser 

   Eriksson, Isabel (Bachelor thesis, 2022)
   Musikkterapi viser seg å fungere godt på pasienter med psykoselidelser. I denne oppgaven skal jeg argumentere for hvordan musikkterapi fungerer på pasient med psykoselidelser, ved å legge frem relevant forskning rundt ...
  • Musikklytting som immunogen adferd 

   Eikeland, Sebastian Johnston (Bachelor thesis, 2022)
   Koronapandemien har snudd opp ned på hverdagen, og mange land har innført svært inngripende tiltak for å stoppe spredning av viruset. Etter to år med pandemi er det naturlig å stille spørsmål om hvilken effekt «den nye ...
  • Strykekvartett- og konsertkulturen i Beethovens Wien 

   Barstrand, Runa Livsdatter (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven er en studie av strykekvartett- og konsertkulturen i Beethovens Wien på slutten av 1700-tallet i overgangen til 1800-tallet. Oppgaven følger et historisk perspektiv på hvordan utviklingen av strykekvartettsjangeren ...
  • Hip Hop-Feminisme: Et provokativt, svett og rytmisk innlegg i den kontemporære debatten om feminisme 

   Maria Fidjestøl (Bachelor thesis, 2022)
   Feministisk-kritiske forfattere innen akademia, argumenterer for hvordan kvinnelig rap kan plasseres innen en større svart feministisk musikalsk kontekst, der etnisitet, kjønn og seksualitet blir diskutert i et styrkende ...
  • Musikk og døvhet 

   Leirvik, Amalie (Bachelor thesis, 2022)
   En sosial utfordring vi står ovenfor i dag er at døve og hørselshemmede blir ekskludert og isolert i det norske samfunnet, og at den hørende verden dominerer i alle sosiopolitiske og institusjonelle ledd. På scenen, i det ...
  • Musiker eller entreprenør? 

   Peebles-Christensen, Gaël (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven skal jeg prøve å besvare problemstillingen: Hvorfor bør musikere anse seg selv som entreprenører som følge av digitaliseringen og hva er årsaken til at de ikke gjør det? Som følge av digitaliseringen av ...
  • Hva gjorde 'The Funk Brothers' funky? 

   Kristiansen, Max Aakre (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven undersøker jeg forholdet ’The Funk Brothers’ og plateselskapet Motown har med det generelle funk-uttrykket som oppsto mot slutten av 60-tallet ved å arbeide ut ifra denne problemstillingen: Hva gjorde ’The ...