Recent Submissions

 • Design av kjølesystem til kompressoranlegg med utnyttelse av spillvarme 

  Mittet, Anders; Erlandsen, Maja Gunvor (Bachelor thesis, 2018)
  Sibelco Nordic avd. Stjernøy er avhengig av trykkluft i sine produksjonsprosesser. Per i dag har de ikke et pålitelig kjølesystem for sine kompressorer. Nettvannet deres stammer fra en ferskvannskilde på øya som noen ganger ...
 • Karbondioksid, temperatur og relativ fuktighet som dimensjonerende inneklimaparametere for luftutskiftning i spinningrom 

  Jevard, Jostein; Tveit, Gaute Larsen (Bachelor thesis, 2018)
  Ventilation requirements in sport facilities are subject for discussion in Norway. According to SIAT (Centre for Sport Facilities and Technology), sport facilities often have to follow strict requirements regarding function, ...
 • Utvikling av simuleringskammer - Design og sensorteknikk med fokus på lys og vibrasjoner 

  Helvik, Emil Døssland; Huseby, Ingrid Sonja Wiborg; Skalmerås, Camilla (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven handler om utvikling og design av et simuleringskammer, med hovedfokus på påvirkningene lys og vibrasjoner har på kjølevarer. Gruppen har også skrevet om isolasjons- og materialvalg. Gruppen har samarbeidet ...
 • Utvikling av simuleringsverktøy - Design, temperaturregulering og kuldeteknikk 

  Hegstad, Are; Guo, Haowei; Yasar, Øzgur (Bachelor thesis, 2018)
  OPTIMAT og Institutt for Bioteknologi og Matvitenskap ønsker å utvikle et 2. generasjons klimakammer i samarbeid med Institutt for Maskinteknikk og Produksjon. Hensikten med prosjektet er å kartlegge ulike forhold som ...
 • Modeling and Control of Shipmounted Cranes 

  Tysse, Geir Ole (Doctoral theses at NTNU;2020:225, Doctoral thesis, 2020)
  This thesis presents methods and theory for the mathematical modeling of crane-ship systems and controllers for ship-mounted cranes and crane loads. The thesis contains a collection of four journal papers and one conference ...
 • Tilstandsanalyse av inneklima i biblioteksmagasin under bakkenivå 

  Grytan, Marte; Mathisen, Vilde Amalie; Telstø, Viola Frederikke Loktu (Bachelor thesis, 2020)
  Oppgaven tar for seg magasin BT1 i kjelleretasjen på NTNU Gunnerusbiblioteket. Magasinet brukes til oppbevaring av arkiv- og biblioteksmateriale som krever et stabilt inneklima. Det er mottatt målinger for 2019 som viser ...
 • Fordeler ved å oppgradere eldre ventilasjonssystemer i kontorbygg 

  Borisoff, Magnus Rasch; Olsen, Alexander Peter; Øgreid, Andreas Undheim (Bachelor thesis, 2020)
  Norges bylandskap er i stadig vekst, og nye bygninger oppføres med lavt energibruk og effektive tekniske installasjoner. Energibruket for eldre bygninger er derimot stadig høyt som følge av mangelfull isolasjon og eldre ...
 • Development of Multifunctional Workstation 

  Kvil, Espen Furuli; Nyheim, John-Arne; Vennestrøm, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
  DNV GL Fuel Fighter bygger biler til konkurransen Shell Eco-marathon. Målet er å utvikle en bil til å være så energieffektiv som mulig. Grunnet det utfordrende klimaet i Norge er det vanskelig å få testet bilen i vinterhalvåret. ...
 • Analyse av VVS-installasjoner og tilhørende drift- og vedlikeholdsplaner i idrettshall. 

  Eckhoff, Sigurd; Snekkerhaugen, Sander Aas (Bachelor thesis, 2020)
  Idrettshaller har større ventilasjonsbehov enn andre konvensjonelle byggverk som kontorer og boliger. Med økt aktivitetsnivå avgir personer mer varme, og ventilasjonsbehovet øker. Da er det viktig med gode løsninger for ...
 • Energioptimalisering av drivhus 

  Stenhaug, Niklas; Gunnarson, Mikael (Bachelor thesis, 2020)
  Fokuset på å bruke fornybare energikilder til oppvarming av bygg har bare blitt større og større. Samtidig har det blitt innført forbud mot bruk av olje- og parafinfyring i Norge som et ledd i å bremse klimautviklingene. I ...
 • Prototype development of a drone-based cleaning solution for PV panels in arid environments 

  Freyer, Magnus; Cortés, Martin; Fagerli, Erik (Bachelor thesis, 2020)
  En avgjørende faktor for hvor mye effekt et solcellepanel produserer er mengden av sollys som treffer panelet. Denne mengden reduseres etter hvert som solcellepanelet blir forurenset. I tørre miljøer som Midtøsten og ...
 • Concept Development on Pressure Controlling Systems inside Directional Drills (DCD) 

  Elstad, Ida; Stolpnes, Hege (Bachelor thesis, 2020)
  Devico AS kontaktet NTNU for muligheten for å få hjelp til å løse et problem med deres packer-ventiler, problemet er at de trykkregulerende ventilene fort blir slitt og ødelagt, noe som dermed fører til kostnader både i ...
 • Utvikling av et hjelpemiddel til å reise seg fra en stol 

  Apalseth, Fredrik; Granum, Magnus Green (Bachelor thesis, 2020)
  En av utfordringene i hjemmet AssiTech identifiserte i sitt DIP-prosjekt (designdrevet innovasjonsprogram) var å reise seg fra stoler. Gjennom prosjekt perioden ble det jobbet med å utvikle et hjelpemiddel som bistår ...
 • Bestemmelse av hyperelastiske materialegenskaper for bruk i elementmetoden 

  Johansen, Kevin; Skultety, Erik; Mosbron, Erlend Rysstad (Bachelor thesis, 2020)
  Kjennskap til materialegenskaper gir ingeniører et viktig verktøy i form av dataassistert analyse for bruk i utvikling av løsninger. Mens egenskapene til ofte brukte materialer er godt kjent, har andre materialer av ulike ...
 • Tilstandsovervåkning av hydraulikksystem på offshorekran 

  Nes, Sondre Fiske; Houseb, Emin (Bachelor thesis, 2020)
  I denne bacheloroppgaven undersøkes aktuelle tilstandskontrollmetoder som kan brukes på kran F3080 sitt hydraulikksystem. Det skal deretter forelås hvordan tilstandsdata, basert på parametere fra tilstandsovervåkning, kan ...
 • Concept Development of Packer Unit on Directional Core Drill 

  Bakkerud, Anders; Rostad, Lena; Johnston, Sondre Haukås (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven ble gitt av Devico AS. De ønsker å forlenge levetiden til packersystemet på sitt retningsstyrte kjernebor. Packersystemet er den delen av boret som ikke roterer. Det er ønskelig å ha en ikke-roterende ...
 • Energiforbruk til varmt tappevann i idrettsbygg 

  Rømo, Eirik Bjørkedal; Plassen, Henrik (Bachelor thesis, 2020)
  Å varme opp vann krever mye energi og kan bli en stor energipost for et bygg hvor det dusjes mye. Dette vil være tilfellet i et idrettsbygg med gjennomtrekk av mennesker i høy aktivitet fra morgen til kveld. Men hvordan ...
 • Utvikling av Utstøte-mekanisme 

  Gushkov, Ivan; Schopmeier, Jan Erik; Solhaug, Henrik Meyer (Bachelor thesis, 2020)
  Bacheloroppgave om utvikling av en forbedret utstøtemekanisme til en aluminiumsstøpemaskin. Lagt stor vekt på å ha en likegangsfunksjon som uavhengig av motkraft gir lik translasjon i fire sylindere. Dette skal sørge for ...
 • Seperasjonssystem i pneumatisk transportsystem for steinullproduksjon 

  Karlsen, Ludvik; Andersen, Morten Andreas; Hovstad, Bernt (Bachelor thesis, 2020)
  Ved steinullproduksjon er det avgjørende og ha et system som effektivt fjerner avkappet steinull og støv fra samlebåndet slik at produksjonen går problemfritt. Det kan løses ved å ha et ventilasjonssystem med avsug over ...
 • Nedkjølingsalternativer i sykehjem med periodevis varmeproblematikk 

  Lindgren, Jonas Kjøsen.; Bratland, Ole-Andreas.; Veggum, Hans Høgberget. (Bachelor thesis, 2020)
  I oppgaven undersøker vi ulike typer tiltak som finnes for nedkjøling av bygg og ser på hvilke løsninger som kan passe godt til et sykehjem. Fokuset ligger på kommunale sykehjem i Trøndelag uten eksisterende kjølesystem, ...

View more