Recent Submissions

 • Energioptimalisering av drivhus 

  Stenhaug, Niklas; Gunnarson, Mikael (Bachelor thesis, 2020)
  Fokuset på å bruke fornybare energikilder til oppvarming av bygg har bare blitt større og større. Samtidig har det blitt innført forbud mot bruk av olje- og parafinfyring i Norge som et ledd i å bremse klimautviklingene. I ...
 • Analyse av VVS-installasjoner og tilhørende drift- og vedlikeholdsplaner i idrettshall. 

  Eckhoff, Sigurd; Snekkerhaugen, Sander Aas (Bachelor thesis, 2020)
  Idrettshaller har større ventilasjonsbehov enn andre konvensjonelle byggverk som kontorer og boliger. Med økt aktivitetsnivå avgir personer mer varme, og ventilasjonsbehovet øker. Da er det viktig med gode løsninger for ...
 • Prototype development of a drone-based cleaning solution for PV panels in arid environments 

  Freyer, Magnus; Cortés, Martin; Fagerli, Erik (Bachelor thesis, 2020)
  En avgjørende faktor for hvor mye effekt et solcellepanel produserer er mengden av sollys som treffer panelet. Denne mengden reduseres etter hvert som solcellepanelet blir forurenset. I tørre miljøer som Midtøsten og ...
 • Concept Development on Pressure Controlling Systems inside Directional Drills (DCD) 

  Elstad, Ida; Stolpnes, Hege (Bachelor thesis, 2020)
  Devico AS kontaktet NTNU for muligheten for å få hjelp til å løse et problem med deres packer-ventiler, problemet er at de trykkregulerende ventilene fort blir slitt og ødelagt, noe som dermed fører til kostnader både i ...
 • Development of Sealing Solution for Packer System in Directional Core Drill 

  Farrell, Liam; Tvenning, Terje; Svartvatn, Preben (Bachelor thesis, 2020)
  Azidrill er et retningsstyrt kjernebor, eid av Aziwell AS som bruker et packersystem for å stabilisere den geostasjonære enheten nederst i borestrengen mot borehullsveggen. Packersystemet står for øyeblikket ovenfor ...
 • Utvikling av et hjelpemiddel til å reise seg fra en stol 

  Apalseth, Fredrik; Granum, Magnus Green (Bachelor thesis, 2020)
  En av utfordringene i hjemmet AssiTech identifiserte i sitt DIP-prosjekt (designdrevet innovasjonsprogram) var å reise seg fra stoler. Gjennom prosjekt perioden ble det jobbet med å utvikle et hjelpemiddel som bistår ...
 • Bestemmelse av hyperelastiske materialegenskaper for bruk i elementmetoden 

  Johansen, Kevin; Skultety, Erik; Mosbron, Erlend Rysstad (Bachelor thesis, 2020)
  Kjennskap til materialegenskaper gir ingeniører et viktig verktøy i form av dataassistert analyse for bruk i utvikling av løsninger. Mens egenskapene til ofte brukte materialer er godt kjent, har andre materialer av ulike ...
 • Sekundærkjøling av thrustlager i retningsstyrt kjernebor 

  Johansen, Gaute; Hansen, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
  Denne rapporten bygger på et kjernebor utviklet av Aziwell AS. Ved drift av boret, har det oppstått situasjoner som har ført til tap av kjølevann. Dette har ført til havari av thrustlageret, som denne oppgaven omhandler. ...
 • Tilstandsovervåkning av hydraulikksystem på offshorekran 

  Nes, Sondre Fiske; Houseb, Emin (Bachelor thesis, 2020)
  I denne bacheloroppgaven undersøkes aktuelle tilstandskontrollmetoder som kan brukes på kran F3080 sitt hydraulikksystem. Det skal deretter forelås hvordan tilstandsdata, basert på parametere fra tilstandsovervåkning, kan ...
 • Konseptutvikling av innretning for belegning av statorer 

  Berg, Martin F.; Trydal, Erik F.; Wagenius, Kathrine (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bachelorrapporten omhandler utvikling av en konseptløsning for en innretning for belegning av statorviklinger. Hensikten er å ferdigstille statorer gjennom en effektiv prosess med høy reproduserbarhet. Det skal ...
 • Concept Development of Packer Unit on Directional Core Drill 

  Bakkerud, Anders; Rostad, Lena; Johnston, Sondre Haukås (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven ble gitt av Devico AS. De ønsker å forlenge levetiden til packersystemet på sitt retningsstyrte kjernebor. Packersystemet er den delen av boret som ikke roterer. Det er ønskelig å ha en ikke-roterende ...
 • Energiforbruk til varmt tappevann i idrettsbygg 

  Rømo, Eirik Bjørkedal; Plassen, Henrik (Bachelor thesis, 2020)
  Å varme opp vann krever mye energi og kan bli en stor energipost for et bygg hvor det dusjes mye. Dette vil være tilfellet i et idrettsbygg med gjennomtrekk av mennesker i høy aktivitet fra morgen til kveld. Men hvordan ...
 • Utvikling av Utstøte-mekanisme 

  Gushkov, Ivan; Schopmeier, Jan Erik; Solhaug, Henrik Meyer (Bachelor thesis, 2020)
  Bacheloroppgave om utvikling av en forbedret utstøtemekanisme til en aluminiumsstøpemaskin. Lagt stor vekt på å ha en likegangsfunksjon som uavhengig av motkraft gir lik translasjon i fire sylindere. Dette skal sørge for ...
 • Seperasjonssystem i pneumatisk transportsystem for steinullproduksjon 

  Karlsen, Ludvik; Andersen, Morten Andreas; Hovstad, Bernt (Bachelor thesis, 2020)
  Ved steinullproduksjon er det avgjørende og ha et system som effektivt fjerner avkappet steinull og støv fra samlebåndet slik at produksjonen går problemfritt. Det kan løses ved å ha et ventilasjonssystem med avsug over ...
 • Portabel kjølebeholder til oppbevaring og frakt av forskningsmateriale 

  Pitranga, Alma; Kjelsberg, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
  Dette prosjektet tok utgangspunkt i en tidligere oppgave (Forbedring av 2. generasjons klimakammer, Skultety, Johansen, 2019), som igjen tok utgangspunkt i tidligere oppgaver med lignende problemstillinger. Disse oppgavene ...
 • Nedkjølingsalternativer i sykehjem med periodevis varmeproblematikk 

  Lindgren, Jonas Kjøsen.; Bratland, Ole-Andreas.; Veggum, Hans Høgberget. (Bachelor thesis, 2020)
  I oppgaven undersøker vi ulike typer tiltak som finnes for nedkjøling av bygg og ser på hvilke løsninger som kan passe godt til et sykehjem. Fokuset ligger på kommunale sykehjem i Trøndelag uten eksisterende kjølesystem, ...
 • Valg av naturlig kjølemedium i ishall 

  Leth-Olsen, Jomar Mandal; Sæten, Anders (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven omhandler valg av naturlig kjølemedium i ishall av liten størrelse. Det er opparbeidet en varmeprofil for Bugården ishall og videre analysert potensialet for varmegjennvinning for ved bruk av CO2 og ammoniakk ...
 • Optimalisering av drift- og vedlikehold av ventilasjons- og varmesystemer i fotballhaller 

  Rise, Markus; Borkamo, Øystein Jensen (Bachelor thesis, 2020)
  Ventilasjonsanlegg i idrettshaller bygges i dag etter forskriftene for vanlige hus og kontorbygg. Dette beror på at det ikke er en egne normer og forskrifter som gjelder for idrettsbygg i dagens kravspesifikasjoner. ...
 • Design of Topology Optimized Titanium Brake Calipers for racing application 

  Lien, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
  Bremsesystemet til en Formula Student racerbil krever høy motstand mot varme og dynamiske belastninger. Bremsekaliperen, som består av to eller flere bremseklosser, påfører en friksjonskraft på bremseskiven for å stoppe ...
 • Design av et guidesystem for dokking av båter i tørrdokk 

  Vaagland, Ole Bøe; Hagen, William Eik; Yohannes, Benhur Semere (Bachelor thesis, 2020)
  Gjennom oppgaven har gruppen kommet frem til et design for et guidesystem som kan bli brukt i tørrdokken hos Vaagland Båtbyggeri AS. Det skal bli bygget fire identiske sidestøtter som skal kunne bli flyttet langs dokken. ...

View more