Now showing items 1381-1400 of 2466

  • Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner 

   Vetlesen, Jon (Master thesis, 2009)
  • Kartlegging av vindindusert dynamisk oppførsel av Gjemnessundbrua 

   Karlsen, Øyvind Asbjørn (Master thesis, 2016)
   I forbindelse med prosjektet ferjefri E39, er Statens vegvesen interessert i samarbeid med parter der motivasjonen er relevant forskning til prosjektet. Derfor har Statens vegvesen og NTNU inngått en avtale hvor studentene ...
  • Kinematic response of vertical and batter pile groups in non-linear soft soil 

   Cemalovic, Miran; Husebø, Jan Bernt; Kaynia, Amir M. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper presents a comprehensive numerical study on kinematic response of vertical and batter pile groups in soft soil, where soil non-linearity, batter angle, pile spacing and excitation frequency are related to pile-cap ...
  • Kinematics in Regular and Irregular Waves based on a Lagrangian Formulation 

   Gjøsund, Svein Helge (Doktor ingeniøravhandling;, Doctoral thesis, 2000)
   Kinematics in two-dimensional regular and irregular swface waves is described based on the Lagrangian form of the equations of motion, with particular emphasis 011 the conditions in the so-called splash zone in irregular ...
  • Klassifiseringsverktøy for forskalte betongoverflater 

   Eide, Mari Bøhnsdalen; Hegseth, Ingrid (Master thesis, 2009)
  • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

   Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
   Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
  • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

   Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
   Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
  • Klimagassevaluering av etasjeskillere i betong 

   Eiane, Lena; Lien, Fiola; Løfsnæs, Ida Fossli (Master thesis, 2022)
   Byggebransjen, med betong og betongproduksjon i spissen, står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Ettersom den globale oppvarmingen fortsetter å øke, er det nødvendig å gjøre byggebransjen til en mer bærekraftig ...
  • Klimagassoptimalisering av prefabrikkerte betongelementer i prosjekteringsfasen 

   Aamodt, Karoline Knoph; Alvenes, Peder Kristoffer (Master thesis, 2020)
   Betong er verdens mest brukte byggemateriale. I dagens samfunn hvor klima- og miljøproblematikken står i fokus, er mengden av klimagassen CO2 som slippes ut i atmosfæren en mye brukt målestokk på dette. I den sammenheng ...
  • Klimagassoptimalisering av prefabrikkerte betongelementer i prosjekteringsfasen 

   Aamodt, Karoline Knoph; Alvenes, Peder Kristoffer (Master thesis, 2020)
   Betong er verdens mest brukte byggemateriale. I dagens samfunn hvor klima- og miljøproblematikken står i fokus, er mengden av klimagassen CO2 som slippes ut i atmosfæren en mye brukt målestokk på dette. I den sammenheng ...
  • Klimaoptimalisering av dekkeløsninger i betong 

   Løkås, Fredrik; Markeng, Kristoffer (Master thesis, 2023)
   Byggebransjen har en betydelig innvirkning på verdens klimagassutslipp, og for å gjøre sektoren mer bærekraftig er det nødvendig med omfattende endringer. I betongbygg utgjør dekker den største andelen av klimagassutslippet, ...
  • Klimaoptimalisering av dekkeløsninger i betong 

   Løkås, Fredrik; Markeng, Kristoffer (Master thesis, 2023)
   Byggebransjen har en betydelig innvirkning på verdens klimagassutslipp, og for å gjøre sektoren mer bære- kraftig er det nødvendig med omfattende endringer. I betongbygg utgjør dekker den største andelen av klimagassutslippet, ...
  • Knekking ved installasjon av bøttefundament 

   Ziedoy, Sammy Andre; Holsen, Ole Christian (Master thesis, 2017)
   NS-EN 1993-1-6 og DNV-RP-C202 gir regler for å beregne knekkingskapasitet til sylinderskall, men omfatter i utgangspunktet ikke sylinderskall omhyllet av jord. Regelverkene baserer seg på en kombinasjon av empiriske og ...
  • Knekklast for platefelt med aksiallast 

   Zahlquist, Ruben (Master thesis, 2013)
   Eurokodene NS-EN1993-1-5 og NS-EN1999-1-1 gir tre forskjellige metoder for å beregne knekklasten til en avstivet plate. Det er usikkert hvor godt disse treffer den virkelige knekklasten. I tillegg er det usikkert hvor ...
  • Knutepunkter for staver med hulprofiltverrsnitt 

   Karlsen, Fredrik Torp (Master thesis, 2011)
   Knutepunktstandarden NS-EN 1993-1-8 (Eurokode 3 del 1-8) gir regler for å beregne stivhet og kapasitet til et knutepunkt basert på en komponentmetode. Det vil si at knutepunktet blir delt inn i basiskomponenter med kjent ...
  • Knutepunkter i bygninger 

   Birkeland, Ina (Master thesis, 2011)
   I denne rapporten er det vist hvordan klassifiseringsgrensene i NS-EN 1993-1-8 for når et knutepunkt kan klassifiseres som enten leddet, delvis kontinuerlig eller kontinuerlig er utledet. Det er også gjort analyser i Focus ...
  • Knutepunkter i bygningsrammer av stål - Effekten av skjærkrefter 

   Ringen, Hanne Ingrid (Master thesis, 2017)
   I bjelke-til-søyleforbindelse i bygningsrammer kan søylens stegpanel bli belastet av store, konsentrerte krefter fra de tilknyttede bjelkeflensene. Effekten av skjærkreftene og skjærdeformasjonen betyr mye for knutepunktets ...
  • Konsekvenser av irregulær ytre geometri for bæresystemets klimagassregnskap på Gullhaug Torg 

   Sælen, Håkon (Master thesis, 2016)
   Oppgaven analyserer konsekvensene den irregulære ytre geometrien får for dimensjoneringen av bæresystemet og tilhørende klimagassutslipp på Gullhaug Torg, ved at originalbyggets sammenlignes et regulært referansebygg. ...
  • Konsekvent lastmodell for utmatting av jernbanebruer 

   Romstad, Knut Melhus (Master thesis, 2021)
   Jernbanenettet i Norge består av et stort antall stålbruer som sto ferdige for over 60 år siden. Teknologisk utvikling og befolkningsvekst har ført til at bruene er dimensjonert for helt andre trafikksituasjoner enn det ...