Recent Submissions

 • Grønn fritid - utvikling av et bærekraftig hyttefelt 

  Jegatheeswaran, Arati; Jenssen, Ranveig Rislien; Jønvik, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven er utarbeidet på vegne av oppdragsgiver Grønn Fritid AS. Oppgaven er en videreutvikling av oppdragsgivers idé vedrørende prosjektering av et bærekraftig hyttefelt med fellesfunksjoner. Arbeidet er ...
 • Dimensjonering og miljøanalyse av en stålkonstruksjon 

  Mojtaba Yosufzai; ; Magnus Kornelius Sæland (Bachelor thesis, 2020)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg dimensjonering av et omsorgsbygg i stål og betong, med en avsluttende økonomi og klima konklusjon. Resultater fra dimensjoneringen av stålkonstruksjonen legger videre grunnlag for forskning ...
 • Kapasitetskontroll og forsterkning av Resa bru 

  Tvedt, Astrid Marie; Bakken, Ine Jesnes (Bachelor thesis, 2020)
  Flere flaskehalser innenfor tømmertransporten i Norge må oppgraderes som følge av høyere kapasitetskrav. En av dem er fagverksbrua Resa fra 1935. Denne oppgaven undersøker om Resa bru kan oppgraderes til bruksklasse Bk ...
 • Kartlegging av sikkerhetskultur i Veidekke Anlegg 

  Berg, Amalie Anshus; Caliman, Dominic Liviu; Løvland, Isak (Bachelor thesis, 2020)
  Byggebransjen har over mange år gjort store fremskritt innen HMS. Mange bedrifter, inkludert Veidekke Anlegg, strekker seg etter å ha arbeidsplasser med 0 skader. Gjennom utvikling av teknologi og HMS-systemer har det ...
 • Konflikter i byggebransjen - En analyse av 25 Betonmastprosjekter 

  Engen, Lars Erik Bøe; Sætha, Eivind (Master thesis, 2020)
  Hensikt med studien er å finne ut mer om hvilke faktorer som innvirker på konfliktnivået i byggebransjen. Denne studien har analysert 25 totalentreprisekontrakter fra fire selskaper i Betonmast-konsernet. Videre har studien ...
 • Omprosjektering fra tradisjonelle tak til blågrønne tak 

  Rugelbak, Magnus Mørtvedt; Østerås, Øystein (Bachelor thesis, 2020)
  Byer vokser i dag stadig, og urbaniseringen i Norge er et faktum. Klimaendringer skaper også mer ekstremvær her i landet, og man opplever flere flommer og mer intens nedbør. Urbaniseringen medfører økt anleggelse av flere ...
 • Indikatorer for verdien av industrialiseringstiltak 

  Hennie, Malin Louise (Master thesis, 2019)
  Eieren av et byggeprosjekt er opptatt av å tjene mest mulig på gjennomføringen av prosjektet. Det er ønskelig å bygge boligene slik at boligkunden er villig til å betale mer for leiligheten, i tillegg til at eieren ønsker ...
 • Prosjektering av adkomsttunnel: Sammenligning mot problematisk veg i krevende terreng 

  Bergseth, Juel Petter; Aamodt, Magnus Smestad; Berstad, Are (Bachelor thesis, 2020)
  I forbindelse med utbyggingen av Nye Nedre Fiskumfoss er det anlagt adkomstveg for arbeid på utløpet. Arbeidet på vegen ble i utgangspunktet ansett som en grei jobb uten store vanskeligheter. Etter oppstart av arbeidet har ...
 • Effekten av miljøvennlige materialvalg på klimagassregnskap 

  Lohne, Anette Archer; Rekdal, Oline Kristin; Bugten, Erika Agnete (Bachelor thesis, 2020)
  Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden står ovenfor store klimautfordringer. Byggebransjen er i dag ansvarlig for 39 % disse utslippene og bruker klimagassregnskap som et virkemiddel i et forsøk på å redusere ...
 • Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik 

  Lodgaard, Linn; Hannasvik, Kamilla Tronhuus (Bachelor thesis, 2020)
  Hommelvik er et tettsted i i Malvik kommune, 20 minutter fra Trondheim. Overvannssystemet i Malvik er ikke dimensjonert for klimaendringene man opplever i dag. Det er mye usikkerhet rundt hvordan fremtidens nedbør og ...
 • Renovering av laftede hus ved bruk av tannbjelker og skiferstein. 

  Leithe, Ida Merethe Lindland; Dretvik, Henrik Strand; Sideridis, Theodora (Bachelor thesis, 2020)
  I samarbeid med oppdragsgiver Rennebu-Bjelken AS og Bedrock AS har studentene sett på renovering og flytting av bygg med laftede vegger. I oppgaven har det blitt satt spesielt fokus på innovative løsninger av fundament og ...
 • Konflikter i byggebransjen - En analyse av 25 Betonmastprosjekter 

  Engen, Lars Erik Bøe; Sætha, Eivind (Master thesis, 2020)
  Hensikt med studien er å finne ut mer om hvilke faktorer som innvirker på konfliktnivået i byggebransjen. Denne studien har analysert 25 totalentreprisekontrakter fra fire selskaper i Betonmast-konsernet. Videre har studien ...
 • Håndtering av forurenset overvann i Norge – Analyse av et prosjektområde i Asker kommune ved hjelp av programvaren StormTac 

  Yahyavi, Mehdi; Gieselmann, Mirjam; Steffensen, Sverre (Bachelor thesis, 2020)
  This bachelor thesis discusses the current structures and prevalent knowledge and methods surrounding the general management and treatment of polluted stormwater in Norway. The content is divided into an overall theoretical ...
 • Kommunal barnehage i Heim 

  Hals, Susanna Hsu; Sæther, Lena (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Gruppe 3, inklusivt studentene Susanna Hsu Hals og Lena Sæther, ble dannet i oktober 2019 på grunn av Heim kommunes behov for en ny sentrumsbarnehage. Ettersom begge medlemmene har fordypet seg innenfor ...
 • Prosjekering og simulering av blågrønne overvannsløsninger, Trondheim syd 

  Sæteren, Einar; Helgesen, Fredrik (Bachelor thesis, 2020)
  Denne hovedoppgaven er en case-basert oppgave som omhandler prosjektering og simulering av blå-grønne overvannstiltak på Tiller, Trondheim. Parkeringsarealet til handelskjempen city syd skal forvandles til et urbant og ...
 • AMV FL-70 Hybrid - Nyvinningens konkurransedyktighet som lastemaskin for konvensjonell tunneldrift 

  Hansen, Øyvind Jul; Leirstein, Håkon; Nybø, Torgeir Morønning (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven omhandler AMV FL-70 Hybrid, en ny lastemaskin som er ment for tunneltverrsnitt fra T8,5 og større. Maskinen er utviklet i et samarbeid mellom AMV AS og Skanska Norge. Lastemaskinen er en forgraver, og er ...
 • Breivikeidet bru, Tromsø 

  Skogli, Ruben William; Dubovik, Daria (Bachelor thesis, 2020)
  Det finnes mange skogsbilveger i Norge som benyttes til diverse formål, mange av disse ble bygget på 50-60 tallet hvor det fantes andre krav til laster, dokumentasjon og prosjektering. Ettersom mange av disse står i dag ...
 • Fiberarmert betong 

  Kroknes, Eivind Hammerø; Evjen, Rune (Bachelor thesis, 2020)
  Denne oppgaven er en litteraturstudie om fiberarmert betong. Dette innebærer historie, typer, bruksområder, egenskaper, prøvingsmetoder og regelverk. Det blir også diskutert hvilke bruksområder som kan være aktuell i ...
 • Optimizing Road Gradients Regarding Earthwork Cost, Fuel Cost, and Tank-to-Wheel Emissions 

  Booto, Gaylord Kabongo; Vignisdottir, Hrefna Run; Marinelli, Giuseppe; Brattebø, Helge; Bohne, Rolf André (Journal article, 2020)
  Emissions reduction has emerged as one of the principal targets in the planning and designing of road alignment today, and intelligent design methods can help optimize road alignment as a response toward more sustainable ...
 • Optimalisering av fagverksbjelke i stål 

  Møkkelgård, Marte; Malmei, Vilde; Zapffe, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
  Ved prosjektering av konstruksjoner blir man ofte stilt overfor restriksjoner til utforming. I oppgaven ble det tatt utgangspunkt i en eksisterende fagverksbjelke av stål i Tromsøbadet. Her ble det under prosjekteringen ...

View more