Viser treff 1-20 av 3701

  • Utilizing Preprogrammed GIS-Functions through User Friendly Python Scripted Map Solutions 

   Nordin, Magnus (Master thesis, 2022)
   Basert på den enorme mengden av forskjellige geografiske analyser undersøker denne rapporten om det er et marked for forhåndsprogrammerte analyser med bruk av GIS-funksjoner. Ved å intervjue aktive kunder som benytter ...
  • Mechanical properties of roads unbound treated with synthetic fluid based on isoalkane and tall oil 

   Barbieri, Diego Maria; Lou, Baowen; Dyke, Robert Jason; Chen, Hao; Wang, Fusong; Connor, Billy; Hoff, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The unbound layers are an essential component of both highly trafficked and low-volume roads as their me- chanical properties are of major importance when it comes to ensuring a well-performing pavement. However, as the ...
  • Robusthetsanalyse og instrumentering av kvikkleireskråninger i Moss 

   Ølnes, Guro (Master thesis, 2022)
   Kvikkleireskred har gjennom norgeshistorien ført til store materielle skader og personskader. Det er ofte lite forvarsel i forkant av hendelsen. For å unngå store skredhendelser i fremtiden er det av stor interesse å finne ...
  • Samspill i byggeprosjekter - Kommunikasjon som viktig faktor 

   Solberg, Mette (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven har søkt å belyse følgende problemstilling: Hvordan ble samspillsprosessene i Indre Fosen Kommune erfart i de to prosjektene og hvilke følelser og erfaringer satt man igjen med etterpå ? med underspørsmål ...
  • Avviksanalyse av energiforbruk mellom faktisk forbruk og norske standarder for skolebygninger i Trondheim 

   Badakhsh, Mosleh; Herigstad, Christer Daniel Burgos; Rahimi, Ali Muhammad (Bachelor thesis, 2022)
   Den overordnede målsettingen for oppgaven er å finne avvikskilder og dens størrelse, som utgjør et totalt avvik for energiforbruket til valgte bygninger. I tillegg er det et mål å øke bevisstheten rundt energiavvik. Oppgaven ...
  • Backpulsing technology for membrane fouling mitigation in produced water treatment 

   Gao, Yinghong (Doctoral theses at NTNU;2022:220, Doctoral thesis, 2022)
   Produced water from oil and gas industry poses an immense threat to the environment due to its substantial volume and complicated composition. Membrane filtrations especially with ceramic membranes can effectively remove ...
  • Regntett innsetting av tunge skyvedører i yttervegger 

   Raugstad, Torill; Strid, Jonas (Master thesis, 2022)
   Nedbørsskader utgjør en økende andel av byggskader i Norge, og nedbørspåkjenningen er forventet å øke i fremtiden. Tettingen i monteringsfugen rundt terrasseskyvedører er sårbar for mangelfull prosjektering og svak utførelse, ...
  • Regntett innsetting av tunge skyvedører i yttervegger 

   Strid, Jonas; Raugstad, Torill (Master thesis, 2022)
   Nedbørsskader utgjør en økende andel av byggskader i Norge, og nedbørspåkjenningen er forventet å øke i fremtiden. Tettingen i monteringsfugen rundt terrasseskyvedører er sårbar for mangelfull prosjektering og svak utførelse, ...
  • Tailings Dam Monitoring and the Prediction of Tailings Dams Failures 

   Svendsen, Ida (Master thesis, 2022)
   Waste materials produced by mining activities (tailings) can be collected in artificial ponds delimited by earth embankments (tailings dams). In case of tailings dam failure, the consequences are often catastrophic for the ...
  • Huitfeldtbrygga - moderne tiltak på klimaskjermen til bygg i verneklasse A 

   Tungesvik, Vilde Frafjord; Halsebø, Trine; Liodden, Jenny Margrethe (Bachelor thesis, 2022)
   Huitfeldtbrygga står sentralt i Trondheims eldste bryggerekke og er den eneste av de eksisterende bryggene som ikke har gjennomgått moderne restaurering. Nå skal brygga få nytt liv og bruksendring, som medfører en oppgradering ...
  • Collaborative project delivery methods 

   Engebø, Atle (Doctoral theses at NTNU;2022:210, Doctoral thesis, 2022)
   Byggebransjen har historisk sett vært et tøft prosjektbasert marked med lave marginer og høy konkurranse. Etter hvert som teknologien og samfunnet har utviklet seg, har også prosjektene blitt mer komplekse. Samtidig har ...
  • Optimalisering av 3D laserskanning for kvalitetssikring 

   Aase, Preben; Egeland, Marius Midtun (Master thesis, 2022)
   Kvalitetssikring (KS) i produksjonen av byggeprosjekter er viktig for både å oppdage feil tidlig og for å gjøre arbeid riktig fra det bygges første gang. Tradisjonelle metoder for KS baserer seg i stor grad på stikkprøvekontroll ...
  • Håndtering av interessenter i investeringsprosjekter i Trondheim kommune og deres påvirkning på prosjektene 

   Hareide, Per Andreas (Master thesis, 2022)
   Effektiv styring og ledelse av forholdet mellom et prosjekt og dets interessenter er en viktig nøkkel til suksess i prosjektet. Forskning viser imidlertid at det i mange prosjekter mangler en formell og systematisk prosedyre ...
  • Mulighetsstudie med tanke på å bruke drone til å bygge hus 

   Storrø, Andreas (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven ser på hva droner brukes til i byggebransjen i dag. Ser også på hva droner brukes til i andre bransjer som byggeindustrien kan ta inspirasjon fra. Oppgaven ser også på droner som er under utvikling og forslag til ...
  • Effekten av den nye BREEAM-NOR v6.0 manualen sammenliknet med BREEAM-NOR 2016 manualen 

   Windstad, Thea Malo; ; Sangro, Emma (Bachelor thesis, 2022)
   Bygg- og anleggsbransjen står for 40% av verdens klimagassutslipp og det er derfor viktig at næringen aktivt går inn for å redusere utslipp og energiforbruk. Bygningssektoren har et stort potensial for energibesparing. ...
  • Analyse og vurdering av ytelse til dagens vannforsyningssytem i Træna kommune 

   Cer, Van Sui (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag Et godt vannforsyningssystem er stabilt og energieffektivt, og er viktig for å sørge at befolkningen alltid har tilgang til nok rent og trygt vann til ulike formål i daglige behov. Per dagens dato har Træna ...
  • Dimensjonering av spennarmert betongbru 

   Enger, Andrea Helene; Farestveit, Birgitte (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven tar for seg en 26 meter lang betongbru og er i regi av det rådgivende firmaet Afry. Brua dimensjoneres for brudd- og bruksgrensetilstand innenfor krav fra Eurokoder og vegvesenets håndbøker. Omfanget måtte begrenses ...
  • Rørspiling i hardt berg 

   Tholvsen, Fredrik; Holmen, Håvard Skaufel; Nora, Ole-Kristian (Bachelor thesis, 2022)
   Abstract will be available on 2025-05-20
  • Saltdalshytta – Utvikling av en bærekraftig kataloghytte tilpasset fremtiden 

   Kvalvaag, Aasmund Brekke; Bergersen, Håkon Ødegård (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgaven du nå skal lese er utarbeidet for Saltdalshytta på forespørsel fra samarbeidspartneren Nasjonalparken Næringshage med støtte fra Troll arkitekter. Oppgaven tar for seg problemstillingen «Hvordan en bærekraftig ...
  • Kostnader og klimagassregnskap: massivtre sammenlignet med stål og sandwichpanel i en flerbrukshall. 

   Iversen, Stian; Pedersen, Rudi Bråthen; Saxhaug, Willy Li (Bachelor thesis, 2022)
   I likhet med de fleste bransjer forsøker også byggebransjen å kutte utslipp der det er mulig. En slik omlegging krever innovative tiltak. Klimagassutslipp bør i den grad det lar seg gjøre, prioriteres i flere steg av ...