Now showing items 1-20 of 2731

  • Optimalisering av konstruksjonsprinsipp av stupebrett i betong 

   Frogner, Nanna Thoen; Krokeide, Kornelia Hareide; Tungesvik, Live Frafjord (Bachelor thesis, 2020)
   Bedrifter har ofte ikke tid til å vurdere konstruktive løsninger på grunn av stramme tidsfrister. Det anvendes stadig modelleringsprogrammer istedenfor håndberegninger. Ved prosjektering av Tromsøbadet oppsto det en ...
  • En byggteknisk prosjekteringsanbefaling Reiselivsdestinasjon Gaustabanen (1150 moh.) 

   Harerusten, Syver; Haukaas, Lars (Bachelor thesis, 2020)
   Et samarbeid mellom prosjektgruppen, oppdragsgiver Gaustabanen og ekstern veileder Norconsult har resultert i en prosjekteringsanbefaling for et nytt velkomstsenter ved nedre stasjon Gaustabanen. Prosjekteringsanbefalingen ...
  • Bærekraft gjennom rehabilitering - Et studie og skisseprosjekt av det Nordenfjeldske kunstindustrimuseum 

   Waaberg, Elia Aulie; Aunaas, Charlotte Jensen (Bachelor thesis, 2020)
   Klimautfordringene verden står ovenfor er blitt en av de største utfordringene til verdenssamfunnet. Byggebransjen representerer til sammen 40% av dagens utslipp på verdensbasis, hvor den største delen av utslippene er ...
  • Gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter i Midtbyen, utfordringer knyttet til prosjektering og drift med fokus på HMS og logistikk 

   Eimstad, Emil; Åvangen, Bjørn (Bachelor thesis, 2020)
   Bygningsmassen i Midtbyen blir eldre og har behov for rehabilitering. Trange gater med lite lagringsplass og publikumstrafikk skaper utfordringer under gjennomføringen byggeprosjektene i Midtbyen. Logistikken er derfor et ...
  • Hofstad tunnel excavation 

   Hassan, Mushfiq (Master thesis, 2019)
   Hofstadtunnelen is situated under Melhus municipality, Trondheim. Tunnel was constructed back in 2003 to allow free traffic flow of a intercity highway called E6 by allowing two local roads passing over it. Plan is to ...
  • Developing and testing an experimental methodology to study behavior and operation metrics 

   Nybakk, Jonas (Master thesis, 2019)
   Regjeringen introduserte i 2012 et mål om at "all vekst i persontransport skal tas med gående, sykling og kollektivtransport". Dette har i ettertid blitt kjent som Nullvekstmålet. Imidlertid har andelen turer gjennomført ...
  • Field and laboratory study of stress relief due to unloading in block samples of sensitive clay 

   Amundsen, Helene Alexandra; Emdal, Arnfinn; Thakur, Vikas Kumar Singh (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   A block sample goes through stress changes during and after sampling. Sensitive clays are affected by sample disturbance and stress changes have a great effect on sample quality. Reduction of the in-situ total stresses to ...
  • Er BREEAM-NOR enkel nok å bruke for totalentreprenøren og hvor ligger forbedringspotensialet for å gjøre BREEAM-NOR manualen enklere 

   Hekseth, Espen Tillerås (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven handler om brukervennlighet av miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM fra en totalentreprenør sitt perspektiv. Oppgaven ble begrenset til kun totalentreprenør sitt perspektiv fordi det finnes ...
  • Vurdering av minstevannføringsslipp i Årdalselva 

   Rønne, Pia (Master thesis, 2020)
   Regulering av vassdrag endrer de hydrologiske forutsetningene for dannelse av is. Når vann blir ledet bort fra vassdraget, blir det satt et krav om minstevannføring i elva som må overholdes. For Årdalselva i Rogaland er ...
  • Bruk av referansebygg til å simulere reduksjon av klimagassutslipp 

   Aune Moe, Catherine Rebecca; Grande, Maren (Bachelor thesis, 2020)
   De siste årene har fokuset på miljøvennlighet og reduksjon av klimagassutslipp økt betraktelig, dette gjelder også i byggebransjen. Ved å kartlegge utslipp på et spesifikt prosjekt vil det være mulig å se hvor stor innsats ...
  • Grønn fritid - utvikling av et bærekraftig hyttefelt 

   Jegatheeswaran, Arati; Jenssen, Ranveig Rislien; Jønvik, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er utarbeidet på vegne av oppdragsgiver Grønn Fritid AS. Oppgaven er en videreutvikling av oppdragsgivers idé vedrørende prosjektering av et bærekraftig hyttefelt med fellesfunksjoner. Arbeidet er ...
  • Dimensjonering og miljøanalyse av en stålkonstruksjon 

   Mojtaba Yosufzai; ; Magnus Kornelius Sæland (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg dimensjonering av et omsorgsbygg i stål og betong, med en avsluttende økonomi og klima konklusjon. Resultater fra dimensjoneringen av stålkonstruksjonen legger videre grunnlag for forskning ...
  • Kapasitetskontroll og forsterkning av Resa bru 

   Tvedt, Astrid Marie; Bakken, Ine Jesnes (Bachelor thesis, 2020)
   Flere flaskehalser innenfor tømmertransporten i Norge må oppgraderes som følge av høyere kapasitetskrav. En av dem er fagverksbrua Resa fra 1935. Denne oppgaven undersøker om Resa bru kan oppgraderes til bruksklasse Bk ...
  • Kartlegging av sikkerhetskultur i Veidekke Anlegg 

   Berg, Amalie Anshus; Caliman, Dominic Liviu; Løvland, Isak (Bachelor thesis, 2020)
   Byggebransjen har over mange år gjort store fremskritt innen HMS. Mange bedrifter, inkludert Veidekke Anlegg, strekker seg etter å ha arbeidsplasser med 0 skader. Gjennom utvikling av teknologi og HMS-systemer har det ...
  • Konflikter i byggebransjen - En analyse av 25 Betonmastprosjekter 

   Engen, Lars Erik Bøe; Sætha, Eivind (Master thesis, 2020)
   Hensikt med studien er å finne ut mer om hvilke faktorer som innvirker på konfliktnivået i byggebransjen. Denne studien har analysert 25 totalentreprisekontrakter fra fire selskaper i Betonmast-konsernet. Videre har studien ...
  • Omprosjektering fra tradisjonelle tak til blågrønne tak 

   Rugelbak, Magnus Mørtvedt; Østerås, Øystein (Bachelor thesis, 2020)
   Byer vokser i dag stadig, og urbaniseringen i Norge er et faktum. Klimaendringer skaper også mer ekstremvær her i landet, og man opplever flere flommer og mer intens nedbør. Urbaniseringen medfører økt anleggelse av flere ...
  • Indikatorer for verdien av industrialiseringstiltak 

   Hennie, Malin Louise (Master thesis, 2019)
   Eieren av et byggeprosjekt er opptatt av å tjene mest mulig på gjennomføringen av prosjektet. Det er ønskelig å bygge boligene slik at boligkunden er villig til å betale mer for leiligheten, i tillegg til at eieren ønsker ...
  • Prosjektering av adkomsttunnel: Sammenligning mot problematisk veg i krevende terreng 

   Bergseth, Juel Petter; Aamodt, Magnus Smestad; Berstad, Are (Bachelor thesis, 2020)
   I forbindelse med utbyggingen av Nye Nedre Fiskumfoss er det anlagt adkomstveg for arbeid på utløpet. Arbeidet på vegen ble i utgangspunktet ansett som en grei jobb uten store vanskeligheter. Etter oppstart av arbeidet har ...
  • Effekten av miljøvennlige materialvalg på klimagassregnskap 

   Lohne, Anette Archer; Rekdal, Oline Kristin; Bugten, Erika Agnete (Bachelor thesis, 2020)
   Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden står ovenfor store klimautfordringer. Byggebransjen er i dag ansvarlig for 39 % disse utslippene og bruker klimagassregnskap som et virkemiddel i et forsøk på å redusere ...
  • Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik 

   Lodgaard, Linn; Hannasvik, Kamilla Tronhuus (Bachelor thesis, 2020)
   Hommelvik er et tettsted i i Malvik kommune, 20 minutter fra Trondheim. Overvannssystemet i Malvik er ikke dimensjonert for klimaendringene man opplever i dag. Det er mye usikkerhet rundt hvordan fremtidens nedbør og ...