• Utbygging av godsterminaler for jernbane 

      Lavoll, Øyvind Teodor (Master thesis, 2016)
      Oppgaven tar for seg utfordringene ved å øke andelen gods på jernbane, og fokuserer spesifikt på hvordan nye terminaler bør utformes for å sikre lave investeringskostnader, og en kapasitet som tilpasses veksten i ...