• Bruk av BIM-kiosker i produksjonsfasen av byggeprosjekter 

   Vestermo, Aleksander; Murvold, Vegar (Master thesis, 2016)
   BIM har gått fra å være bare et prosjekteringsverktøy til å være en viktig del av produksjonsfasen i byggeprosjekt. BIM kan for eksempel benyttes til visualisering, mengdeberegning, fremdriftsplanlegging, kollisjonskontroll. ...
  • Fornebubanen - Gjennomføringsmodell og kontraktstrategi 

   Reiten, Martin; Svare, Magnus (Master thesis, 2016)
   Rapportens formål er å se på hvilken gjennomføringsmodell og kontraktstrategi som er mest gunstig, samt hvilken aktør som bør bestemme drivemetode på Fornebubanen. Det har blitt utarbeidet og besvart to problemstillinger, ...
  • Framdriftsoppfølging ved Harpe bru - E6 Frya-Vinstra 

   Solbak, Tormod Lian (Master thesis, 2015)
   Denne studiens hensikt har vært å se etter faktorer som påvirker framdriften i et spesifikt prosjekt i positiv eller negativ retning. Oppgavens problemstilling har vært som følger: Hovedfokuset i oppgaven vil være framdrift ...
  • Fremdriftsplanlegging i Skanska 

   Romsdal, Sondre (Master thesis, 2016)
   Prosjekter i bygge- og anleggsnæringen har de senere år blitt stadig mer komplekse i form av økende prosjektstørrelser, kortere gjennomføringstid, nye tekniske løsninger og et større antall involverte fagområder. Sammen ...
  • Hard Rock Tunnel Boring at Nye Ulriken Tunnel - Rock Breaking and TBM Performance 

   Henriksen, Jan Grønset; Breivang, Karl Fredrik Dyhre (Master thesis, 2016)
   This report is based on a conducted field study at the Nye Ulriken tunnel project. The main goal was to better understand the interaction between TBM and rock face in hard rock formations in general and for Nye Ulriken ...
  • The New Ulriken Tunnel - TBM Performance Prediction in Hard Rock 

   Hopland, Roy-Remy Magnus Jensen; Braa, Joakim (Master thesis, 2017)
   A new railway tunnel through the mountain of Ulriken is constructed from Arna to Bergen, Norway. The tunnel project is named the New Ulriken Tunnel, and is constructed with a combination of drill and blast and Tunnel Boring ...
  • Produksjonsoppfølging av byggeprosjekter med ISY ByggOffice 

   Fløttum, Stian (Master thesis, 2016)
   Børset & Bjerkset Entreprenør AS (B&B) ønsker å finne ut hvordan ISY ByggOffice kan benyttes til produksjonsoppfølging av byggeprosjekter. Denne oppgaven skal derfor undersøke hvilke muligheter ISY ByggOffice kan gi i ...
  • Ringeriksbanen - Vurdering av drivemetode 

   Netland, Haakon Alstad; Aune, Erlend (Master thesis, 2016)
   Ringeriksbanen har som formål å korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen, og har vært utredet en rekke ganger siden 1858. Tekniske utfordringer, store kostnader og politikernes motvilje til å bevilge midler til prosjektet, ...
  • Underwater tunnel piercing 

   Horpestad, Marta (Master thesis, 2018)
   ABSTRACT This thesis is divided into two parts. Part 1 Master report is the introduction of the information and evaluation from the result of the research. Part 2 Underwater tunnel piercing - Project report is the ...