Recent Submissions

 • Validation of a CFD model for the evaluation of urban microclimate at high latitudes: A case study in Trondheim, Norway 

  Brozovsky, Johannes; Simonsen, Are Johan; Gaitani, Niki (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The urban microclimate is a rapidly evolving field of research gaining increasing interest from public authorities and researchers. However, studies at high-latitude cities are scarce and researchers primarily focus on ...
 • Valg mellom naturlig, hybrid og mekanisk ventilasjon 

  Mathisen, Hans Martin; Stang, Hans Georg Jacob; Kleiven, Tommy; Tjelflaat, Per Olaf (Teknisk rapport / SINTEF energiforskning;, Research report, 2004)
 • Residential electric vehicle charging datasets from apartment buildings 

  Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor; Andresen, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  This data article refers to the paper "Analysis of residential EV energy flexibility potential based on real-world charging reports and smart meter data" [1]. The reported datasets deal with residential electric vehicle ...
 • NOTAT FutureBuilt ZERO – Kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav 

  Andresen, Inger; Resch, Eirik; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Stoknes, Stein (Research report, 2020)
  Notatet inneholder kriterier, regneregler og dokumentasjonskrav for ‘FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp’, kriterier for lavutslippsbygg og -områder. Notatet er utarbeidet på bakgrunn av arbeid i referansegruppen ...
 • An Evaluation Framework for Sustainable Plus Energy Neighbourhoods: Moving Beyond the Traditional Building Energy Assessment 

  Salom, Jaume; Tamm, Meril; Andresen, Inger; Cali, Davide; Magyari, Ábel; Bukovszki, Viktor; Balázs, Rebeka; Dorizas, Paraskevi Vivian; Toth, Zsolt; Mafé, Clara; Cheng, Caroline Y; Reith, András; Civiero, Paolo; Pascual, Jordi; Gaitani, Niki (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  There are international activities and on-going initiatives, particularly at the European level, to define what Positive Energy Districts should be, as the driving concept for the urban transition to a sustainable future. ...
 • Energy and Environmental Performance Analysis of Demo Project in Oslo 

  Hollund, Stian (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven er en forskningsbasert rapport som undersøker energi- og miljøytelsen til et energipositivt bygg i nabolagskala. For å gjøre dette ble et demonstrasjonsprosjekt i Oslo brukt som utgangspunkt for en ...
 • The Boxes: A Zero-emission Industrial Building 

  Menegat, Gabriela (Master thesis, 2021)
  The project is a zero-emission industrial building located in Malvik, Trøndelag. The building consists in a 1975m2 space, divided in 1375m2 for industrial area and 600m2 for office area. The design concept is functionality ...
 • Evaluation of the Impact of Microclimatic Parameters on Energy Performance of ZEN with BEPS. 

  Narayan, Dungana (Master thesis, 2021)
  Den raske urbaniseringen har ført til dannelse av komplekse urbane morfologier som har resultert i temperaturøkning i byene sammenlignet med nærliggende landlige områder. Med urbanisering følger bygningene og bygningene ...
 • Car-free community in Eidsvoll 

  Stolz, Béatrice (Master thesis, 2021)
  Ifølge Parisavtalen, vedtatt av 196 land i Paris 12. desember 2015, er det nødvendig å begrense global oppvarming til under 2°C. Utslipp av CO2 og klimagasser er primært årsakene til global oppvarming og klimaendringer. ...
 • Circular Art Residency 

  Bergsdóttir, Vigdís. (Master thesis, 2021)
  Den sirkulære økonomien i byggebransjen handler om å skape nye innovasjoner og løsninger på problemer som forårsaker mye avfall i verden. Dette avfallet skader lokalsamfunn ved å bidra til utslipp av drivhusgasser på ...
 • Transformation of the Langland and Schei building 

  Trulsrud, Tonje Healey; Brudal, Ørjan (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven som helhet ser på mulighetene ved en transformasjon av industribygget Langland & Schei på Reina i Trondheim. Bygget er fra 1960-tallet og har fungert som et maskinverksted. Oppgaven har til hensikt å ...
 • Transformation of the Langland and Schei building 

  Brudal, Ørjan; Trulsrud, Tonje Healey (Master thesis, 2021)
  Denne masteroppgaven som helhet ser på mulighetene ved en transformasjon av industribygget Langland & Schei på Reina i Trondheim. Bygget er fra 1960-tallet og har fungert som et maskinverksted. Oppgaven har til hensikt å ...
 • Dragvoll Transformation 

  Garlick, David (Master thesis, 2021)
  Dragvoll campus contains a series of individual buildings connected by glass covered streets, creating a city within a city. The structure was purpose built to house NTNU and has done so since its construction in 1978. ...
 • Optimising daylighting for Husebybadet at Saupstad, Norway 

  Poon, Winnie Po Ting (Master thesis, 2020)
  Denne masteroppgaven er fokusert på å optimalisere dagslysforholdene i Husebybadet. To design blir foreslått og analysert. Designene prøver å balansere tekniske, arkitektoniske og sosiale aspekter.
 • Towards Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in a hot, tropical climate in Singapore 

  Aleksov, Borjan (Master thesis, 2020)
  This paper analyzes the potential of implementing Zero Emission Neighbourhood (ZEN) strategies for reduced environmental impact in warm climates, thorough the campus of Nanyang Technological University in Singapore. The ...
 • Studenthousin Moholt Haugenhuset 

  Illeson, Maren (Master thesis, 2021)
  DUE TO THE STEADY GROWTH IN STUDENTS IN TRONDHEIM, SIT IS EXPECTED TO FURTHER EXPAND THEIR STUDENT HOUSING STOCK. BY BEEING THE BIGGEST STUDENT HOUSING PROVIDER IN TRONDHEIM, THEY ARE EXPECTED TO FOCUS ON LOWERING THE ...
 • SUSTAINABILITY IN OUTDOORS SPORT ARCHITECTURE, Granåsen Ski Center, a cultivating transformation 

  Piard, Léa (Master thesis, 2021)
  I dagens samfunn står konstruksjonsektor for majoriteten av drivhusgassutslipp, hvorav endring i retning av en mer bærekraftig konstruksjonsprosess er essensiell. Små skritt er gjort i riktig retning innen arkitekturfeltet, ...
 • Analysis of residential EV energy flexibility potential based on real-world charging reports and smart meter data 

  Sørensen, Åse Lekang; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor; Andresen, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The increase in the number of electric vehicles leads to an increased demand for residential charging. While EV electric loads can have a negative impact on the power grid, they also represent a large potential for energy ...
 • Advanced Building Envelopes: Opportunities, challenges, and future outlooks in building performance simulation 

  Taveres-Cachat, Ellika (Doctoral theses at NTNU;2021:130, Doctoral thesis, 2021)
  Research in buildings has lately focused on tackling two main issues: reducing energy use and building better and faster to cope with the expected expansion of cities. The building industry has struggled to adapt to these ...
 • Information match between continuous occupant data streams and one-time manual surveys on indoor climate 

  Lassen, Niels; Møller, Jan Kloppenborg; Goia, Francesco (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Occupant-centric data streams, and more specifically continuous subjective occupant feedback (CSOF) systems, offer the possibility for autonomous collection of occupant feedback in buildings. They are made possible by ...

View more